Firemní kultura aneb když ryba smrdí od hlavy…

1155

Budování kultury firmy je životně důležité a zcela upřímně vyžaduje vytrvalou a intenzivní práci, což většina mých klientů nerada slyší. Zatímco péče o firemní kulturu se může zdát abstraktní, konečný výsledek je zcela konkrétní. Kultivace prosperující profesní kultury vyžaduje zaměření a plánování prováděné prostřednictvím každodenního úsilí. Koneckonců, jsou to lidé ve vaší organizaci, kteří přinášejí strategii vaší značky do života a přinášejí výsledky.

Základem pro budování úspěšné kultury je, aby bylo vašemu týmu jasné, na čem vám záleží. Zaměstnanci potřebují vědět, že jsou ve vaší firmě něčím cenným. Ale také jim ukažte dopad jejich chování. To jim dává možnost cítit se skutečně obohacení prací, kterou dělají.

Institut rodinných firem

V rámci budování firemní kultury musíte disponovat ve vaší firmě několika druhy zaměstnanců:

Zaměstnanec číslo jedna

Je to někdo, kdo je u vás opravdu rád, také vás respektuje a nemá problém se za vás postavit. I vy k někomu takovému chováte podobné sympatie a vážíte si jeho práce.

Zaměstnanec vypravěč

To je další typ zaměstnance, kterého potřebujete. Má dobrý příběh o vaší firmě, který rád nasdílí ostatním, může také posilovat manažery a jejich role. Podmínkou je, že musí být s příběhem sám ztotožněn, musí být uvěřitelný.

Další článek:  Open space z vás udělá asociála!

Zaměstnanec vzor

Tohoto zaměstnance nemusím představovat je to ten, ke kterému se vzhlíží, jak profesně, tak morálně, eticky atd.

Zaměstnanec velvyslanec

Tento profil spadá do vnitřního personálního marketingu a spolu s marketingem pracuje na dobrém vnímání vaší značky cíleně.

Aby budování kultury vaší firmy bylo zdařilým dílem, musí především střední management být přesvědčen, že je to něco, co je potřebné řešit a o co je nutné pečovat. O nejvyšším managementu ani nemluvě.

Přenášení angažovanosti

To, co se sdílí ve vaší společnosti má často větší význam než tržní hodnota. Když se zapojíte do svého týmu, získáte přístup k jejich potenciálu, který je pro vaši značku měničem všeho. Ty nejvíce loajální zaměstnance, ty nejlepší vzory umístěte do centra pozornosti tak, aby investovaly svůj drahocenný talent do provozu vaší společnosti.

Tento přístup má za cíl získat emocionálně silnou a živou kulturu. Je to jakási snaha o přenesení angažovanosti na další členy týmu. Podpora takové kultury vytváří pověst vaší společnosti jako vzrušujícího místa pro práci, což umožňuje nábor špičkových uchazečů. Navíc to znamená vytvořit lepší klima pro udržení zaměstnanců.

Marketing úspěchu kultury

Vytváření hodnotících mechanismů je nezbytné, pokud jste zcela zaneprázdněni probíhající prací v tvorbě firemní kultury, nezapomeňte na marketing úspěchu vaší firemní kultury, zejména pokud jde o nábor a udržení zaměstnanců.

Další článek:  Nejlepší firmy a zaměstnavatelé pro práci ve světě

Emocionální branding

Toto je další kámen úrazu v budování firemní kultury, protože její budování začíná od shora a směrem dolů. Generální ředitelé, lídři a personalisté rozvíjejí hodnoty a kulturní témata. Je to právě interní emocionální branding vaší společnosti, tedy jak chcete, aby zainteresované strany pocítily svou hodnotu pro společnost a svou vlastní hodnotu, kterou nabízejí společnosti v její prospěch.

Povzbuzujte tedy své manažery, aby věnovali svůj čas, energii a dovednosti tomuto životně důležitému úsilí. Schopnost zmocnit zaměstnance je příležitostí a výsadou. To je také úkol pro vedení. Toto zaměření může umožnit emocionální spojení s prací a vybudovat něco skutečně cenného pro lidi a společnost.

Pořeba mít dobrý příběh

Jeden z klíčových způsobů, jak můžeme vyhrávat naše úsilí o budování kultury je, když si uvědomujeme, že jsme posílili vypravěče a velvyslance naší značky, kteří sdílejí své vlastní jedinečné příběhy. Podívejte se na firmu prostřednictvím objektivu zaměstnance. Bedlivě si poslechněte to, co si zaměstnanci říkají o vaší společnosti. To co říkají o hlavě této ryby.

Vyprávění je způsob, jak přivést nebo ukázat ostatním cestu. Oslavte zkušenosti zaměstnanců. Vytvořte si pověst atraktivního místa pro práci a utvářejte příběh prostřednictvím zkušeností zaměstnanců. Přiveďte zaměstnance, aby se mohli podělit o své zkušenosti a svou radost z práce.

Další článek:  Jak změnit firemní kulturu?

Vytvoření aktivní kultury znamená, že váš tým se může cítit naplněn a mít pocit, že je důležitý ve své práci, nejprve individuálně a pak kolektivně. Ukažte jim, na čem vám ve vaší firmě záleží. Především je poslouchejte. Postavte je do takové pozice, aby vykonali svou nejlepší práci, individuálně i kolektivně. Pak sledujte jejich růst.

Měření kultury

Kultura není náhodná, je to součet, je to výsledek, je to stav, je to obraz. Kultura je výsledkem toho, jak se chováme a pracujeme, řídí se rozhodnutími a tím, co je posíleno a dlouhodobě posilováno a na co je kladen důraz. Kultura může být vědomě tvarována, budována a měřena.

Interně měříme kulturu anonymním průzkumem a zveřejňujeme tyto výsledky všem v organizaci, abychom se mohli sami zodpovídat za to, že budeme jednat na základě zpětné vazby zaměstnance.

Kultura je kontinuální proces

Sdělte svému týmu, že se vaše kultura vyvíjí. Vytvořte naslouchací systém pro nápady zaměstnanců. Předkládejte nápady pro zlepšení v oblasti obchodu, procesů nebo produktů a ujistěte se, že členové týmu vědí, že jejich vstupy jsou oceňovány, slyšeny a také náležitě implementovány.

Sdělte ji jako základní součást hodnot vedení, které zaměstnávají zaměstnance s nadšením a cítí hluboké spojení s jejich prací a společností.

Proč ryba smrdí od hlavy?

- Reklama -