Firemní kultura aneb když ryba smrdí od hlavy…

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Budování kultury firmy je životně důležité a zcela upřímně vyžaduje vytrvalou a intenzivní práci, což většina mých klientů nerada slyší. Zatímco péče o firemní kulturu se může zdát abstraktní, konečný výsledek je zcela konkrétní. Kultivace prosperující profesní kultury vyžaduje zaměření a plánování prováděné prostřednictvím každodenního úsilí. Koneckonců, jsou to lidé ve vaší organizaci, kteří přinášejí strategii vaší značky do života a přinášejí výsledky.

Základem pro budování úspěšné kultury je, aby bylo vašemu týmu jasné, na čem vám záleží. Zaměstnanci potřebují vědět, že jsou ve vaší firmě něčím cenným. Ale také jim ukažte dopad jejich chování. To jim dává možnost cítit se skutečně obohacení prací, kterou dělají.

V rámci budování firemní kultury musíte disponovat ve vaší firmě několika druhy zaměstnanců:

Zaměstnanec číslo jedna

Je to někdo, kdo je u vás opravdu rád, také vás respektuje a nemá problém se za vás postavit. I vy k někomu takovému chováte podobné sympatie a vážíte si jeho práce.

Další článek:  Proč vás opouští zaměstnanci?

Zaměstnanec vypravěč

To je další typ zaměstnance, kterého potřebujete. Má dobrý příběh o vaší firmě, který rád nasdílí ostatním, může také posilovat manažery a jejich role. Podmínkou je, že musí být s příběhem sám ztotožněn, musí být uvěřitelný.

Zaměstnanec vzor

Tohoto zaměstnance nemusím představovat je to ten, ke kterému se vzhlíží, jak profesně, tak morálně, eticky atd.

Zaměstnanec velvyslanec

Tento profil spadá do vnitřního personálního marketingu a spolu s marketingem pracuje na dobrém vnímání vaší značky cíleně.

Aby budování kultury vaší firmy bylo zdařilým dílem, musí především střední management být přesvědčen, že je to něco, co je potřebné řešit a o co je nutné pečovat. O nejvyšším managementu ani nemluvě.

Přenášení angažovanosti

To, co se sdílí ve vaší společnosti má často větší význam než tržní hodnota. Když se zapojíte do svého týmu, získáte přístup k jejich potenciálu, který je pro vaši značku měničem všeho. Ty nejvíce loajální zaměstnance, ty nejlepší vzory umístěte do centra pozornosti tak, aby investovaly svůj drahocenný talent do provozu vaší společnosti.

Tento přístup má za cíl získat emocionálně silnou a živou kulturu. Je to jakási snaha o přenesení angažovanosti na další členy týmu. Podpora takové kultury vytváří pověst vaší společnosti jako vzrušujícího místa pro práci, což umožňuje nábor špičkových uchazečů. Navíc to znamená vytvořit lepší klima pro udržení zaměstnanců.

Další článek:  Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Marketing úspěchu kultury

Vytváření hodnotících mechanismů je nezbytné, pokud jste zcela zaneprázdněni probíhající prací v tvorbě firemní kultury, nezapomeňte na marketing úspěchu vaší firemní kultury, zejména pokud jde o nábor a udržení zaměstnanců.

Emocionální branding

Toto je další kámen úrazu v budování firemní kultury, protože její budování začíná od shora a směrem dolů. Generální ředitelé, lídři a personalisté rozvíjejí hodnoty a kulturní témata. Je to právě interní emocionální branding vaší společnosti, tedy jak chcete, aby zainteresované strany pocítily svou hodnotu pro společnost a svou vlastní hodnotu, kterou nabízejí společnosti v její prospěch.

Povzbuzujte tedy své manažery, aby věnovali svůj čas, energii a dovednosti tomuto životně důležitému úsilí. Schopnost zmocnit zaměstnance je příležitostí a výsadou. To je také úkol pro vedení. Toto zaměření může umožnit emocionální spojení s prací a vybudovat něco skutečně cenného pro lidi a společnost.

Pořeba mít dobrý příběh

Jeden z klíčových způsobů, jak můžeme vyhrávat naše úsilí o budování kultury je, když si uvědomujeme, že jsme posílili vypravěče a velvyslance naší značky, kteří sdílejí své vlastní jedinečné příběhy. Podívejte se na firmu prostřednictvím objektivu zaměstnance. Bedlivě si poslechněte to, co si zaměstnanci říkají o vaší společnosti. To co říkají o hlavě této ryby.

Vyprávění je způsob, jak přivést nebo ukázat ostatním cestu. Oslavte zkušenosti zaměstnanců. Vytvořte si pověst atraktivního místa pro práci a utvářejte příběh prostřednictvím zkušeností zaměstnanců. Přiveďte zaměstnance, aby se mohli podělit o své zkušenosti a svou radost z práce.

Další článek:  Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Vytvoření aktivní kultury znamená, že váš tým se může cítit naplněn a mít pocit, že je důležitý ve své práci, nejprve individuálně a pak kolektivně. Ukažte jim, na čem vám ve vaší firmě záleží. Především je poslouchejte. Postavte je do takové pozice, aby vykonali svou nejlepší práci, individuálně i kolektivně. Pak sledujte jejich růst.

Měření kultury

Kultura není náhodná, je to součet, je to výsledek, je to stav, je to obraz. Kultura je výsledkem toho, jak se chováme a pracujeme, řídí se rozhodnutími a tím, co je posíleno a dlouhodobě posilováno a na co je kladen důraz. Kultura může být vědomě tvarována, budována a měřena.

Interně měříme kulturu anonymním průzkumem a zveřejňujeme tyto výsledky všem v organizaci, abychom se mohli sami zodpovídat za to, že budeme jednat na základě zpětné vazby zaměstnance.

Kultura je kontinuální proces

Sdělte svému týmu, že se vaše kultura vyvíjí. Vytvořte naslouchací systém pro nápady zaměstnanců. Předkládejte nápady pro zlepšení v oblasti obchodu, procesů nebo produktů a ujistěte se, že členové týmu vědí, že jejich vstupy jsou oceňovány, slyšeny a také náležitě implementovány.

Sdělte ji jako základní součást hodnot vedení, které zaměstnávají zaměstnance s nadšením a cítí hluboké spojení s jejich prací a společností.

Proč ryba smrdí od hlavy?

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...