Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Minimálně 75 % firem v České republice nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel chod firmy v případě nouze. Krizový scénář má méně než 5 % firem. ¾ firem si krizový plán nevyzkouší anebo ho neaktualizuje. Zdroj: S & T CZ

„Budeme potřebovat více duševní odolnosti, inovací, kreativního myšlení a sociálního spojení k překonání a prosperitě po vypuknutí krize COVID19.“ Abhishek Ratna

Dnes již bezpečně víme, že to, čemu čelíme nyní budeme čelit opakovaně. Krize tohoto druhu tu budou a zcela jistě začnou patřit do témat, na které musí být každý zaměstnavatel a podnikatel připravený. Zaměstnavatel z pohledu výkyvů a změn na trhu práce, potřeby rychlých změn procesů, pracovních náplní, přeskupení a jiné organizace práce apod. Podnikatel z celkového pohledu krizového řízení, vztahů, podnikatelských a obchodních vazeb, nákladů, zásob atd.

„Skutečné vedení je odhaleno v poháru s názvem krize.“ kmošek

V okamžiku krize musí společnost nebo organizace jednat okamžitě a rozhodně, aby problém vyřešila a zabránila tak poškození firmy, od zaměstnanců až po majetek, pověst atd. To, co se společnosti budou muset naučit, je jejich krizová připravenost, protože právě čas a plán jsou tím nejcennějším. Bohužel stále hodně společností a firem v České republice je buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na jakoukoli krizi.

Další článek:  Co znamená pojem krizový management?

Když je krize

Pro naše klienty ji definujeme jako jakýkoli vnější nebo vnitřní výskyt něčeho, co není očekávaným důsledkem plánů majitele nebo managementu a který může poškodit lidi, majetek, podnikání, hodnotu nebo pověst nebo jinak zabránit vaší firmě v dosahování jejích cílů. To „něco“, je důležité pro onu identifikaci a rozsah možného poškození firmy nebo organizace.

Krize je ale především definována svou nečekanou povahou. Problémy, které jsou předvídatelnými výsledky rozhodnutí managementu, by neměly vyžadovat krizové řízení. To, že dojde k uzavření oddělení může vyvolat negativní, komunitní a další reakce. Všechny tyto problémy jsou sice vážné, ale jejich vývoj je víceméně předvídatelný, a proto by měl být plán jeho řešení připraven předem.

Cíl krizového řízení

Krizové řízení by na druhou stranu mělo eliminovat překvapení. Cílem krizového řízení je eliminovat potenciální újmu a umožnit firmě pokračovat v provádění její zvolené strategie podnikání. Ve skutečnosti je právě reputace často v době krize nejvíce ohroženým aktivem. Firmy tak někdy chrání jiná aktiva způsobem, který nakonec zhorší poškození jejich dobré pověsti. Cílem dobré strategie řízení krizí je vyvážit a chránit všechny zájmy společnosti.

„Ztráta hlavy v krizi je skvělý způsob, jak se stát krizí.“kmošek

Pravidla krizového řízení

Dovolte mi výběr těch pravidel, které by se měly implementovat v průběhu krizového řízení.

 • To, že problém zmizí je věc jedna, ta druhá je řešit dopad problému. Obě věci se musí vyřešit.
 • Při reakci na okamžité důsledky krize se někdy ztratí zaměření na základní problém krize.
 • Je třeba znát postup rychlé reakce na krizi, krizová připravenost je nutností.
 • Shromážděte krizový tým, jehož jmenovaní zastupují všechna příslušná oddělení a jehož členové se věnují především řízení krize.
 • Předem identifikujte externí odborníky, které budete během krize využívat.
 • Vyžadujte spolupráci v rámci celé organizace s týmem pro řešení vaší krize.
 • Shromažďujte všechna fakta, úplná, přesná a vždy aktuální fakta.
 • Každý musí pochopit, že když krizový tým volá, potřebuje okamžité výsledky. Mají prioritu.
 • Zaměstnanci, kteří nejsou odpovědní za řešení krize, by se měli v maximální možné míře vyhýbat rozptylování a plnit své povinnosti.
 • Cílem krizového řízení je minimalizovat ztracenou produktivitu a dostat organizaci zpět k realizaci jejího strategického plánu.
 • Jedním z důvodů, proč mít krizový tým pro řešení krizí, je to, že všichni ostatní se mohou soustředit na podnikání.
 • Rychlá a pravidelná krizová porada vede ke schválení několika rozhodnutí, která váš tým pro řešení krizí nemůže učinit sám. K ničemu jinému ji nevyužívejte.
 • Krize neposkytuje čas na dlouhé a komplikované rozhodovací procesy.
 • Vždy mějte jednoho interního a jednoho externího, důvěryhodného mluvčího.
 • Buďte důslední a disciplinovaní v zasílání informací a zpráv.
 • Buďte otevření a transparentní.
Další článek:  Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Co dělat po krizi

Posouzení krizové situace je proto prvním krizovým komunikačním krokem, který nemůžete udělat předem. Formální analýza toho, co bylo uděláno správně, co se stalo špatně, co by se mohlo příště udělat lépe a jak zlepšit různé prvky připravenosti na krizi, je další nutností pro jakýkoli tým krizových komunikací.

Krizová připravenost především

Chtěl bych věřit, že organizace v naší krásné republice teprve získávají krizovou připravenost, ať už mluvíme o krizových komunikacích, reakci na katastrofy nebo kontinuitě v podnikání. Bohužel dle jedné americké studie je stále více jak 90 % společností a firem buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na krizi. Bohužel jsem přesvědčen, že tomu je tak i u našich společností.

V rámci mé praxe rozlišuju vždy krizovou připravenost firmy z pohledu věcí a z pohledu lidí. Z pohledu věcí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Strategie řízení krize.
 • Krizová dokumentace.
 • Systém řízení rizik.
 • Systém řízení krizí.
 • Zvládání krizových jevů.

Z pohledu lidí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Odborná připravenost personálu firmy nebo organizace skrze zvládání krizových jevů.
 • Psychická a stresová odolnost personálu vůči krizovým jevům.
 • Faktory ovlivňující stav a úroveň lidské dimenze krizové připravenosti.
Další článek:  Podcast: „Jako poradce rodinných firem jsem v neustálém konfliktu“

Závěrem

Nepředstavujte si, že jste aktuálně na horším místě, než ve skutečnosti jste. Zcela upřímně věci a jejich stav mohly být mnohem horší. Využijte tedy každý svůj den a prostě pokračujte. Krizi můžete překonat pouze tím, že se s ní vypořádáte vždy den za dnem, hodinu po hodině.

Nesnažte se držet ve své mysli všechny své problémy, všechny dopady krize najednou. Rozdělte své problémy, každý vložte do jedné z krabic a samostatně a projektově je postupně spravujte. Takto žijte v nejistých časech, kdy je jen málo možností nebo možnosti žádné. Nakonec, krize je skvělá, každá krize vás zanechá moudřejší a především silnější.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...