DomůKrizový management | Crisis managementFirmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Minimálně 75 % firem v České republice nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel chod firmy v případě nouze. Krizový scénář má méně než 5 % firem. ¾ firem si krizový plán nevyzkouší anebo ho neaktualizuje. Zdroj: S & T CZ

„Budeme potřebovat více duševní odolnosti, inovací, kreativního myšlení a sociálního spojení k překonání a prosperitě po vypuknutí krize COVID19.“ Abhishek Ratna

Dnes již bezpečně víme, že to, čemu čelíme nyní budeme čelit opakovaně. Krize tohoto druhu tu budou a zcela jistě začnou patřit do témat, na které musí být každý zaměstnavatel a podnikatel připravený. Zaměstnavatel z pohledu výkyvů a změn na trhu práce, potřeby rychlých změn procesů, pracovních náplní, přeskupení a jiné organizace práce apod. Podnikatel z celkového pohledu krizového řízení, vztahů, podnikatelských a obchodních vazeb, nákladů, zásob atd.

„Skutečné vedení je odhaleno v poháru s názvem krize.“ kmošek

V okamžiku krize musí společnost nebo organizace jednat okamžitě a rozhodně, aby problém vyřešila a zabránila tak poškození firmy, od zaměstnanců až po majetek, pověst atd. To, co se společnosti budou muset naučit, je jejich krizová připravenost, protože právě čas a plán jsou tím nejcennějším. Bohužel stále hodně společností a firem v České republice je buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na jakoukoli krizi.

Když je krize

Pro naše klienty ji definujeme jako jakýkoli vnější nebo vnitřní výskyt něčeho, co není očekávaným důsledkem plánů majitele nebo managementu a který může poškodit lidi, majetek, podnikání, hodnotu nebo pověst nebo jinak zabránit vaší firmě v dosahování jejích cílů. To „něco“, je důležité pro onu identifikaci a rozsah možného poškození firmy nebo organizace.

Krize je ale především definována svou nečekanou povahou. Problémy, které jsou předvídatelnými výsledky rozhodnutí managementu, by neměly vyžadovat krizové řízení. To, že dojde k uzavření oddělení může vyvolat negativní, komunitní a další reakce. Všechny tyto problémy jsou sice vážné, ale jejich vývoj je víceméně předvídatelný, a proto by měl být plán jeho řešení připraven předem.

Cíl krizového řízení

Krizové řízení by na druhou stranu mělo eliminovat překvapení. Cílem krizového řízení je eliminovat potenciální újmu a umožnit firmě pokračovat v provádění její zvolené strategie podnikání. Ve skutečnosti je právě reputace často v době krize nejvíce ohroženým aktivem. Firmy tak někdy chrání jiná aktiva způsobem, který nakonec zhorší poškození jejich dobré pověsti. Cílem dobré strategie řízení krizí je vyvážit a chránit všechny zájmy společnosti.

„Ztráta hlavy v krizi je skvělý způsob, jak se stát krizí.“kmošek

Pravidla krizového řízení

Dovolte mi výběr těch pravidel, které by se měly implementovat v průběhu krizového řízení.

 • To, že problém zmizí je věc jedna, ta druhá je řešit dopad problému. Obě věci se musí vyřešit.
 • Při reakci na okamžité důsledky krize se někdy ztratí zaměření na základní problém krize.
 • Je třeba znát postup rychlé reakce na krizi, krizová připravenost je nutností.
 • Shromážděte krizový tým, jehož jmenovaní zastupují všechna příslušná oddělení a jehož členové se věnují především řízení krize.
 • Předem identifikujte externí odborníky, které budete během krize využívat.
 • Vyžadujte spolupráci v rámci celé organizace s týmem pro řešení vaší krize.
 • Shromažďujte všechna fakta, úplná, přesná a vždy aktuální fakta.
 • Každý musí pochopit, že když krizový tým volá, potřebuje okamžité výsledky. Mají prioritu.
 • Zaměstnanci, kteří nejsou odpovědní za řešení krize, by se měli v maximální možné míře vyhýbat rozptylování a plnit své povinnosti.
 • Cílem krizového řízení je minimalizovat ztracenou produktivitu a dostat organizaci zpět k realizaci jejího strategického plánu.
 • Jedním z důvodů, proč mít krizový tým pro řešení krizí, je to, že všichni ostatní se mohou soustředit na podnikání.
 • Rychlá a pravidelná krizová porada vede ke schválení několika rozhodnutí, která váš tým pro řešení krizí nemůže učinit sám. K ničemu jinému ji nevyužívejte.
 • Krize neposkytuje čas na dlouhé a komplikované rozhodovací procesy.
 • Vždy mějte jednoho interního a jednoho externího, důvěryhodného mluvčího.
 • Buďte důslední a disciplinovaní v zasílání informací a zpráv.
 • Buďte otevření a transparentní.

Co dělat po krizi

Posouzení krizové situace je proto prvním krizovým komunikačním krokem, který nemůžete udělat předem. Formální analýza toho, co bylo uděláno správně, co se stalo špatně, co by se mohlo příště udělat lépe a jak zlepšit různé prvky připravenosti na krizi, je další nutností pro jakýkoli tým krizových komunikací.

Krizová připravenost především

Chtěl bych věřit, že organizace v naší krásné republice teprve získávají krizovou připravenost, ať už mluvíme o krizových komunikacích, reakci na katastrofy nebo kontinuitě v podnikání. Bohužel dle jedné americké studie je stále více jak 90 % společností a firem buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na krizi. Bohužel jsem přesvědčen, že tomu je tak i u našich společností.

V rámci mé praxe rozlišuju vždy krizovou připravenost firmy z pohledu věcí a z pohledu lidí. Z pohledu věcí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Strategie řízení krize.
 • Krizová dokumentace.
 • Systém řízení rizik.
 • Systém řízení krizí.
 • Zvládání krizových jevů.

Z pohledu lidí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Odborná připravenost personálu firmy nebo organizace skrze zvládání krizových jevů.
 • Psychická a stresová odolnost personálu vůči krizovým jevům.
 • Faktory ovlivňující stav a úroveň lidské dimenze krizové připravenosti.

Závěrem

Nepředstavujte si, že jste aktuálně na horším místě, než ve skutečnosti jste. Zcela upřímně věci a jejich stav mohly být mnohem horší. Využijte tedy každý svůj den a prostě pokračujte. Krizi můžete překonat pouze tím, že se s ní vypořádáte vždy den za dnem, hodinu po hodině.

Nesnažte se držet ve své mysli všechny své problémy, všechny dopady krize najednou. Rozdělte své problémy, každý vložte do jedné z krabic a samostatně a projektově je postupně spravujte. Takto žijte v nejistých časech, kdy je jen málo možností nebo možnosti žádné. Nakonec, krize je skvělá, každá krize vás zanechá moudřejší a především silnější.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký druh práce se je vlastně efektivní. Mnohé podniky přijímají flexibilní a hybridní formy práce, ale...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci a často i jako personálně krizový manažer, vývoj převzetí společnosti a personální vývoj společnosti Twitter....

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...