DomůKrizový management | Crisis managementFirmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Minimálně 75 % firem v České republice nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel chod firmy v případě nouze. Krizový scénář má méně než 5 % firem. ¾ firem si krizový plán nevyzkouší anebo ho neaktualizuje. Zdroj: S & T CZ

„Budeme potřebovat více duševní odolnosti, inovací, kreativního myšlení a sociálního spojení k překonání a prosperitě po vypuknutí krize COVID19.“ Abhishek Ratna

Dnes již bezpečně víme, že to, čemu čelíme nyní budeme čelit opakovaně. Krize tohoto druhu tu budou a zcela jistě začnou patřit do témat, na které musí být každý zaměstnavatel a podnikatel připravený. Zaměstnavatel z pohledu výkyvů a změn na trhu práce, potřeby rychlých změn procesů, pracovních náplní, přeskupení a jiné organizace práce apod. Podnikatel z celkového pohledu krizového řízení, vztahů, podnikatelských a obchodních vazeb, nákladů, zásob atd.

„Skutečné vedení je odhaleno v poháru s názvem krize.“ kmošek

V okamžiku krize musí společnost nebo organizace jednat okamžitě a rozhodně, aby problém vyřešila a zabránila tak poškození firmy, od zaměstnanců až po majetek, pověst atd. To, co se společnosti budou muset naučit, je jejich krizová připravenost, protože právě čas a plán jsou tím nejcennějším. Bohužel stále hodně společností a firem v České republice je buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na jakoukoli krizi.

Další článek:  Agresivita ve firmách roste. Jak rozpoznat mikroagresi?  

Když je krize

Pro naše klienty ji definujeme jako jakýkoli vnější nebo vnitřní výskyt něčeho, co není očekávaným důsledkem plánů majitele nebo managementu a který může poškodit lidi, majetek, podnikání, hodnotu nebo pověst nebo jinak zabránit vaší firmě v dosahování jejích cílů. To „něco“, je důležité pro onu identifikaci a rozsah možného poškození firmy nebo organizace.

Krize je ale především definována svou nečekanou povahou. Problémy, které jsou předvídatelnými výsledky rozhodnutí managementu, by neměly vyžadovat krizové řízení. To, že dojde k uzavření oddělení může vyvolat negativní, komunitní a další reakce. Všechny tyto problémy jsou sice vážné, ale jejich vývoj je víceméně předvídatelný, a proto by měl být plán jeho řešení připraven předem.

Cíl krizového řízení

Krizové řízení by na druhou stranu mělo eliminovat překvapení. Cílem krizového řízení je eliminovat potenciální újmu a umožnit firmě pokračovat v provádění její zvolené strategie podnikání. Ve skutečnosti je právě reputace často v době krize nejvíce ohroženým aktivem. Firmy tak někdy chrání jiná aktiva způsobem, který nakonec zhorší poškození jejich dobré pověsti. Cílem dobré strategie řízení krizí je vyvážit a chránit všechny zájmy společnosti.

„Ztráta hlavy v krizi je skvělý způsob, jak se stát krizí.“kmošek

Pravidla krizového řízení

Dovolte mi výběr těch pravidel, které by se měly implementovat v průběhu krizového řízení.

 • To, že problém zmizí je věc jedna, ta druhá je řešit dopad problému. Obě věci se musí vyřešit.
 • Při reakci na okamžité důsledky krize se někdy ztratí zaměření na základní problém krize.
 • Je třeba znát postup rychlé reakce na krizi, krizová připravenost je nutností.
 • Shromážděte krizový tým, jehož jmenovaní zastupují všechna příslušná oddělení a jehož členové se věnují především řízení krize.
 • Předem identifikujte externí odborníky, které budete během krize využívat.
 • Vyžadujte spolupráci v rámci celé organizace s týmem pro řešení vaší krize.
 • Shromažďujte všechna fakta, úplná, přesná a vždy aktuální fakta.
 • Každý musí pochopit, že když krizový tým volá, potřebuje okamžité výsledky. Mají prioritu.
 • Zaměstnanci, kteří nejsou odpovědní za řešení krize, by se měli v maximální možné míře vyhýbat rozptylování a plnit své povinnosti.
 • Cílem krizového řízení je minimalizovat ztracenou produktivitu a dostat organizaci zpět k realizaci jejího strategického plánu.
 • Jedním z důvodů, proč mít krizový tým pro řešení krizí, je to, že všichni ostatní se mohou soustředit na podnikání.
 • Rychlá a pravidelná krizová porada vede ke schválení několika rozhodnutí, která váš tým pro řešení krizí nemůže učinit sám. K ničemu jinému ji nevyužívejte.
 • Krize neposkytuje čas na dlouhé a komplikované rozhodovací procesy.
 • Vždy mějte jednoho interního a jednoho externího, důvěryhodného mluvčího.
 • Buďte důslední a disciplinovaní v zasílání informací a zpráv.
 • Buďte otevření a transparentní.
Další článek:  Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází"

Co dělat po krizi

Posouzení krizové situace je proto prvním krizovým komunikačním krokem, který nemůžete udělat předem. Formální analýza toho, co bylo uděláno správně, co se stalo špatně, co by se mohlo příště udělat lépe a jak zlepšit různé prvky připravenosti na krizi, je další nutností pro jakýkoli tým krizových komunikací.

Krizová připravenost především

Chtěl bych věřit, že organizace v naší krásné republice teprve získávají krizovou připravenost, ať už mluvíme o krizových komunikacích, reakci na katastrofy nebo kontinuitě v podnikání. Bohužel dle jedné americké studie je stále více jak 90 % společností a firem buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na krizi. Bohužel jsem přesvědčen, že tomu je tak i u našich společností.

V rámci mé praxe rozlišuju vždy krizovou připravenost firmy z pohledu věcí a z pohledu lidí. Z pohledu věcí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Strategie řízení krize.
 • Krizová dokumentace.
 • Systém řízení rizik.
 • Systém řízení krizí.
 • Zvládání krizových jevů.

Z pohledu lidí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Odborná připravenost personálu firmy nebo organizace skrze zvládání krizových jevů.
 • Psychická a stresová odolnost personálu vůči krizovým jevům.
 • Faktory ovlivňující stav a úroveň lidské dimenze krizové připravenosti.
Další článek:  Jak na krizové řízení v době krize?

Závěrem

Nepředstavujte si, že jste aktuálně na horším místě, než ve skutečnosti jste. Zcela upřímně věci a jejich stav mohly být mnohem horší. Využijte tedy každý svůj den a prostě pokračujte. Krizi můžete překonat pouze tím, že se s ní vypořádáte vždy den za dnem, hodinu po hodině.

Nesnažte se držet ve své mysli všechny své problémy, všechny dopady krize najednou. Rozdělte své problémy, každý vložte do jedné z krabic a samostatně a projektově je postupně spravujte. Takto žijte v nejistých časech, kdy je jen málo možností nebo možnosti žádné. Nakonec, krize je skvělá, každá krize vás zanechá moudřejší a především silnější.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...