Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

609

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé, že poptávka po pružné práci meziročně poroste. Poptávka po pracovních silách dosahuje až 70 % v porovnání s rokem 2017. Stále více organizací umožňuje pracovníkům pracovat tam, kde chtějí, na vzdálených místech, stejně jako v pracovních prostorech, a dokonce se spoléhají na pružnější uspořádání pracovních sil, jako je např. více externích nezávislých pracovníků a dodavatelů.

Flexibilní práce

Nový výzkum 15 000 profesionálů z 80 zemí zjistil, že 40 % zaměstnanců považuje dojíždění za nejhorší část pracovního dne. Dojíždění má takový význam pro pracovní pohodu, že více než 50 % lidí se domnívá, že do roku 2030 přestaneme zcela za prací dojíždět.

V tomto mnohotvárném prostředí je pravidelná pracovní doba od 8 do 16:00 věcí minulosti a mnoho typů pracovníků používá různé kombinace řešení na pracovištích, mezi něž patří home office, sdílená centra, obchodní kavárny, vzdálené kanceláře a další.

Flexibilita je pojem, který pokrývá řadu řešení, ne všechny jsou vhodné pro každého pracovníka, a ne všechny jsou schopny dosáhnout očekávaných výhod, pokud nejsou dodrženy specifické podmínky pro dosažení produktivity.

Například v Jižní Africe zprávy ukazují, že zatímco 37 % lidí pracuje pro organizace, které podporují pružné nebo vzdálené zaměstnání, ale pouze 19 % jejich zaměstnavatelů jim poskytuje taková inteligentní zařízení, která jim umožní pracovat kdekoli a odkudkoli.

Ačkoliv tyto údaje naznačují, že postoje k pružné práci se radikálně posunuly, vedoucí představitelé podniků a firem stále pracují na způsobech, jak řešit klíčovou otázku flexibilních pracovních prostředků, protože ty znamenají různé věci pro různé lidi.

TIP:  Generace Millennials přichází na trh práce!

Flexibilita pracovišť

Hlavní hnací silou, která urychlila tuto revoluci v oblasti pracovního prostředí je poptávka zaměstnanců. Flexibilní práce zejména pomáhá podnikům stát se úspěšnějšími tím, že jim umožňuje přilákat a udržet si špičkové talenty 77 %.

Tato strategie se zdá být životně důležitá pro budoucnost podniků vzhledem k tomu, že 83 % globálních respondentů uvádí, že schopnost pružně pracovat nejvíce fungovala jako hlavní benefit tam, kde panovala nerozhodnost mezi dvěma podobnými nabídkami pracovních míst.

Zejména podniky využívají nabídky flexibilního pracovního postupu, aby přilákaly mladší pracovníky. 75 % světových firem s největší pravděpodobností využijí pružnosti k přilákání a udržení špičkových pracovníků na stále více konkurenčním trhu talentů, i když v Polsku je ohromující, že 92 % respondentů tuto strategii nevyužívá.  

Rovnováha pracovního života a stres

Klíčovým prvkem je také role pružné práce při zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Když se lidé mohou rozhodnout pracovat blíže k domovu nebo kdekoli chtějí být, bojují méně s kombinací svého osobního a profesního života. Snížení stresu z dojíždění, zejména pokud by se jednalo o zdlouhavé dojíždění v dopravě nebo o přeplněnou veřejnou dopravu, je hlavním přínosem.

Konkrétně 75 % podniků uvádí, že zavádějí flexibilní pracovní úvazky proto, aby se zkrátila doba na dojíždění. To je vítané opatření, protože i když třetina pracovníků uvádí, že se snaží o co nejlepší a nejrychlejší formu dojíždění, 48 % vykonává některé pracovní úkoly a 33 % si čte knihu.

TIP:  Jak personalisté čtou Váš životopis? Odhaleno!

Rovněž bylo zjištěno, že jeden z pěti 22 % respondentů uvádí, že do práce dochází pravidelně pozdě, a to kvůli dopravním zácpám a dopravním špičkám. Hledání optimálního času na odjezd do práce narušuje pak ostatní pracovní návaznosti a nedá se zaměstnancem výrazně ovlivnit.

Kromě toho téměř polovina 48 % pracovníků tráví část své pracovní doby dojížděním a dalších 42 % si myslí, že dojíždění by mělo být součástí pracovní doby, neboť představuje náš volný čas, který již věnujeme práci.

Tyto podněty vedou firmy k dalšímu zamyšlení. Větší flexibilita a snižující se tlak na odpovídající pracovní prostory vede k novým myšlenkám, jak bude spolupráce se zaměstnanci vypadat v následujících letech. Je samozřejmé, že se to nebude týkat všech pozic, ale významné části určitě, protože 83 % lidí by si vybralo práci, která by nabídla flexibilní možnost zaměstnání.

Proč zavádění flexibility drhne

60 % dotázaných uvádí, že změna organizační kultury je hlavní překážkou pro zavádění pružné politiky pracovního času a prostoru, zejména v rámci větších podniků, které mají stálý a zkostnatělý přístup k problematice lidských zdrojů. Více než třetina 41 % uvádí, že má strach z toho, jak pružná práce může zasáhnout a ovlivnit celkovou firemní kulturu. Obavy z dopadu na firemní kulturu jsou největší překážkou.

To, co vidíme nyní je, že mnozí považují flexibilní práci za novou normu pro každý podnik. Zdá se, že téma flexibility hraje důležitou roli ve válce o nejlepší kandidáty na trhu práce.

TIP:  Práci hledá: Jsem podnikatel, živnostník a hledám práci!

Závěrem

Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé a zaměstnanci se více seznamují s pružnou prací. Na jedné straně snižují náklady a zvyšují produktivitu a na druhé straně dosahují lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Přestože se většina pracovníků domnívá, že dojíždění do práce bude brzy zastaralé a možná skrze dopravu i nemožné, průzkum odhalil že tam je stále určitý stupeň nerealistického vzájemného porozumění v definici flexibilní práce. Výsledkem tohoto nesouladu mezi pracovníky a podniky je příliš často zanedbávání klíčových podmínek jako je přístup k technologiím, bezpečnost údajů a profesionální prostředí, které činí pracovní prostor produktivním.

Pracovníci, kteří se potýkají s hlučným prostředím nebo nejsou schopni přistupovat k bezpečnému a silnému internetovému připojení, nemohou být produktivní, i když jsou schopni zkrátit dobu dojíždění.

Tedy ne každý pracovní prostor je vytvořen stejně nebo je skutečně vhodný pro každého pracovníka, ale pokud si podniky přejí využít výhody toho, že flexibilní práce umí získat zaměstnance od konkurence, budou muset pečlivě řešit potřeby pracovníků a jak na ně reagovat.

Až po dosažení tohoto celkového sladění budou podniky schopny plně využít výhod flexibility, produktivity a udržení klíčových zaměstnanců, které pružná práce může poskytnout a zároveň poskytovat pracovníkům lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Zdroj: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY

Studie ke stažení: zde

Photo by chuttersnap
- Reklama -