DomůPersonální agentura | HR recruitment agencyFlexibilní úvazky ano, ale umíme to?

Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé, že poptávka po pružné práci meziročně poroste. Poptávka po pracovních silách dosahuje až 70 % v porovnání s rokem 2017. Stále více organizací umožňuje pracovníkům pracovat tam, kde chtějí, na vzdálených místech, stejně jako v pracovních prostorech, a dokonce se spoléhají na pružnější uspořádání pracovních sil, jako je např. více externích nezávislých pracovníků a dodavatelů.

Flexibilní práce

Nový výzkum 15 000 profesionálů z 80 zemí zjistil, že 40 % zaměstnanců považuje dojíždění za nejhorší část pracovního dne. Dojíždění má takový význam pro pracovní pohodu, že více než 50 % lidí se domnívá, že do roku 2030 přestaneme zcela za prací dojíždět.

V tomto mnohotvárném prostředí je pravidelná pracovní doba od 8 do 16:00 věcí minulosti a mnoho typů pracovníků používá různé kombinace řešení na pracovištích, mezi něž patří home office, sdílená centra, obchodní kavárny, vzdálené kanceláře a další.

Flexibilita je pojem, který pokrývá řadu řešení, ne všechny jsou vhodné pro každého pracovníka, a ne všechny jsou schopny dosáhnout očekávaných výhod, pokud nejsou dodrženy specifické podmínky pro dosažení produktivity.

Například v Jižní Africe zprávy ukazují, že zatímco 37 % lidí pracuje pro organizace, které podporují pružné nebo vzdálené zaměstnání, ale pouze 19 % jejich zaměstnavatelů jim poskytuje taková inteligentní zařízení, která jim umožní pracovat kdekoli a odkudkoli.

Ačkoliv tyto údaje naznačují, že postoje k pružné práci se radikálně posunuly, vedoucí představitelé podniků a firem stále pracují na způsobech, jak řešit klíčovou otázku flexibilních pracovních prostředků, protože ty znamenají různé věci pro různé lidi.

Další článek:  Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Flexibilita pracovišť

Hlavní hnací silou, která urychlila tuto revoluci v oblasti pracovního prostředí je poptávka zaměstnanců. Flexibilní práce zejména pomáhá podnikům stát se úspěšnějšími tím, že jim umožňuje přilákat a udržet si špičkové talenty 77 %.

Tato strategie se zdá být životně důležitá pro budoucnost podniků vzhledem k tomu, že 83 % globálních respondentů uvádí, že schopnost pružně pracovat nejvíce fungovala jako hlavní benefit tam, kde panovala nerozhodnost mezi dvěma podobnými nabídkami pracovních míst.

Zejména podniky využívají nabídky flexibilního pracovního postupu, aby přilákaly mladší pracovníky. 75 % světových firem s největší pravděpodobností využijí pružnosti k přilákání a udržení špičkových pracovníků na stále více konkurenčním trhu talentů, i když v Polsku je ohromující, že 92 % respondentů tuto strategii nevyužívá.  

Rovnováha pracovního života a stres

Klíčovým prvkem je také role pružné práce při zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Když se lidé mohou rozhodnout pracovat blíže k domovu nebo kdekoli chtějí být, bojují méně s kombinací svého osobního a profesního života. Snížení stresu z dojíždění, zejména pokud by se jednalo o zdlouhavé dojíždění v dopravě nebo o přeplněnou veřejnou dopravu, je hlavním přínosem.

Konkrétně 75 % podniků uvádí, že zavádějí flexibilní pracovní úvazky proto, aby se zkrátila doba na dojíždění. To je vítané opatření, protože i když třetina pracovníků uvádí, že se snaží o co nejlepší a nejrychlejší formu dojíždění, 48 % vykonává některé pracovní úkoly a 33 % si čte knihu.

Další článek:  Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Rovněž bylo zjištěno, že jeden z pěti 22 % respondentů uvádí, že do práce dochází pravidelně pozdě, a to kvůli dopravním zácpám a dopravním špičkám. Hledání optimálního času na odjezd do práce narušuje pak ostatní pracovní návaznosti a nedá se zaměstnancem výrazně ovlivnit.

Kromě toho téměř polovina 48 % pracovníků tráví část své pracovní doby dojížděním a dalších 42 % si myslí, že dojíždění by mělo být součástí pracovní doby, neboť představuje náš volný čas, který již věnujeme práci.

Tyto podněty vedou firmy k dalšímu zamyšlení. Větší flexibilita a snižující se tlak na odpovídající pracovní prostory vede k novým myšlenkám, jak bude spolupráce se zaměstnanci vypadat v následujících letech. Je samozřejmé, že se to nebude týkat všech pozic, ale významné části určitě, protože 83 % lidí by si vybralo práci, která by nabídla flexibilní možnost zaměstnání.

Proč zavádění flexibility drhne

60 % dotázaných uvádí, že změna organizační kultury je hlavní překážkou pro zavádění pružné politiky pracovního času a prostoru, zejména v rámci větších podniků, které mají stálý a zkostnatělý přístup k problematice lidských zdrojů. Více než třetina 41 % uvádí, že má strach z toho, jak pružná práce může zasáhnout a ovlivnit celkovou firemní kulturu. Obavy z dopadu na firemní kulturu jsou největší překážkou.

To, co vidíme nyní je, že mnozí považují flexibilní práci za novou normu pro každý podnik. Zdá se, že téma flexibility hraje důležitou roli ve válce o nejlepší kandidáty na trhu práce.

Další článek:  Značka: Hledáme talenty - High potentials

Závěrem

Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé a zaměstnanci se více seznamují s pružnou prací. Na jedné straně snižují náklady a zvyšují produktivitu a na druhé straně dosahují lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Přestože se většina pracovníků domnívá, že dojíždění do práce bude brzy zastaralé a možná skrze dopravu i nemožné, průzkum odhalil že tam je stále určitý stupeň nerealistického vzájemného porozumění v definici flexibilní práce. Výsledkem tohoto nesouladu mezi pracovníky a podniky je příliš často zanedbávání klíčových podmínek jako je přístup k technologiím, bezpečnost údajů a profesionální prostředí, které činí pracovní prostor produktivním.

Pracovníci, kteří se potýkají s hlučným prostředím nebo nejsou schopni přistupovat k bezpečnému a silnému internetovému připojení, nemohou být produktivní, i když jsou schopni zkrátit dobu dojíždění.

Tedy ne každý pracovní prostor je vytvořen stejně nebo je skutečně vhodný pro každého pracovníka, ale pokud si podniky přejí využít výhody toho, že flexibilní práce umí získat zaměstnance od konkurence, budou muset pečlivě řešit potřeby pracovníků a jak na ně reagovat.

Až po dosažení tohoto celkového sladění budou podniky schopny plně využít výhod flexibility, produktivity a udržení klíčových zaměstnanců, které pružná práce může poskytnout a zároveň poskytovat pracovníkům lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Zdroj: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY

Studie ke stažení: zde

Photo by chuttersnap
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...