Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé, že poptávka po pružné práci meziročně poroste. Poptávka po pracovních silách dosahuje až 70 % v porovnání s rokem 2017. Stále více organizací umožňuje pracovníkům pracovat tam, kde chtějí, na vzdálených místech, stejně jako v pracovních prostorech, a dokonce se spoléhají na pružnější uspořádání pracovních sil, jako je např. více externích nezávislých pracovníků a dodavatelů.

Flexibilní práce

Nový výzkum 15 000 profesionálů z 80 zemí zjistil, že 40 % zaměstnanců považuje dojíždění za nejhorší část pracovního dne. Dojíždění má takový význam pro pracovní pohodu, že více než 50 % lidí se domnívá, že do roku 2030 přestaneme zcela za prací dojíždět.

V tomto mnohotvárném prostředí je pravidelná pracovní doba od 8 do 16:00 věcí minulosti a mnoho typů pracovníků používá různé kombinace řešení na pracovištích, mezi něž patří home office, sdílená centra, obchodní kavárny, vzdálené kanceláře a další.

Flexibilita je pojem, který pokrývá řadu řešení, ne všechny jsou vhodné pro každého pracovníka, a ne všechny jsou schopny dosáhnout očekávaných výhod, pokud nejsou dodrženy specifické podmínky pro dosažení produktivity.

Například v Jižní Africe zprávy ukazují, že zatímco 37 % lidí pracuje pro organizace, které podporují pružné nebo vzdálené zaměstnání, ale pouze 19 % jejich zaměstnavatelů jim poskytuje taková inteligentní zařízení, která jim umožní pracovat kdekoli a odkudkoli.

Ačkoliv tyto údaje naznačují, že postoje k pružné práci se radikálně posunuly, vedoucí představitelé podniků a firem stále pracují na způsobech, jak řešit klíčovou otázku flexibilních pracovních prostředků, protože ty znamenají různé věci pro různé lidi.

Další článek:  11 klíčových otázek na téma životopis

Flexibilita pracovišť

Hlavní hnací silou, která urychlila tuto revoluci v oblasti pracovního prostředí je poptávka zaměstnanců. Flexibilní práce zejména pomáhá podnikům stát se úspěšnějšími tím, že jim umožňuje přilákat a udržet si špičkové talenty 77 %.

Tato strategie se zdá být životně důležitá pro budoucnost podniků vzhledem k tomu, že 83 % globálních respondentů uvádí, že schopnost pružně pracovat nejvíce fungovala jako hlavní benefit tam, kde panovala nerozhodnost mezi dvěma podobnými nabídkami pracovních míst.

Zejména podniky využívají nabídky flexibilního pracovního postupu, aby přilákaly mladší pracovníky. 75 % světových firem s největší pravděpodobností využijí pružnosti k přilákání a udržení špičkových pracovníků na stále více konkurenčním trhu talentů, i když v Polsku je ohromující, že 92 % respondentů tuto strategii nevyužívá.  

Rovnováha pracovního života a stres

Klíčovým prvkem je také role pružné práce při zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Když se lidé mohou rozhodnout pracovat blíže k domovu nebo kdekoli chtějí být, bojují méně s kombinací svého osobního a profesního života. Snížení stresu z dojíždění, zejména pokud by se jednalo o zdlouhavé dojíždění v dopravě nebo o přeplněnou veřejnou dopravu, je hlavním přínosem.

Konkrétně 75 % podniků uvádí, že zavádějí flexibilní pracovní úvazky proto, aby se zkrátila doba na dojíždění. To je vítané opatření, protože i když třetina pracovníků uvádí, že se snaží o co nejlepší a nejrychlejší formu dojíždění, 48 % vykonává některé pracovní úkoly a 33 % si čte knihu.

Další článek:  Jak Baťa hledal zaměstnance?

Rovněž bylo zjištěno, že jeden z pěti 22 % respondentů uvádí, že do práce dochází pravidelně pozdě, a to kvůli dopravním zácpám a dopravním špičkám. Hledání optimálního času na odjezd do práce narušuje pak ostatní pracovní návaznosti a nedá se zaměstnancem výrazně ovlivnit.

Kromě toho téměř polovina 48 % pracovníků tráví část své pracovní doby dojížděním a dalších 42 % si myslí, že dojíždění by mělo být součástí pracovní doby, neboť představuje náš volný čas, který již věnujeme práci.

Tyto podněty vedou firmy k dalšímu zamyšlení. Větší flexibilita a snižující se tlak na odpovídající pracovní prostory vede k novým myšlenkám, jak bude spolupráce se zaměstnanci vypadat v následujících letech. Je samozřejmé, že se to nebude týkat všech pozic, ale významné části určitě, protože 83 % lidí by si vybralo práci, která by nabídla flexibilní možnost zaměstnání.

Proč zavádění flexibility drhne

60 % dotázaných uvádí, že změna organizační kultury je hlavní překážkou pro zavádění pružné politiky pracovního času a prostoru, zejména v rámci větších podniků, které mají stálý a zkostnatělý přístup k problematice lidských zdrojů. Více než třetina 41 % uvádí, že má strach z toho, jak pružná práce může zasáhnout a ovlivnit celkovou firemní kulturu. Obavy z dopadu na firemní kulturu jsou největší překážkou.

To, co vidíme nyní je, že mnozí považují flexibilní práci za novou normu pro každý podnik. Zdá se, že téma flexibility hraje důležitou roli ve válce o nejlepší kandidáty na trhu práce.

Další článek:  Značka: Hledáme talenty - High potentials

Závěrem

Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé a zaměstnanci se více seznamují s pružnou prací. Na jedné straně snižují náklady a zvyšují produktivitu a na druhé straně dosahují lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Přestože se většina pracovníků domnívá, že dojíždění do práce bude brzy zastaralé a možná skrze dopravu i nemožné, průzkum odhalil že tam je stále určitý stupeň nerealistického vzájemného porozumění v definici flexibilní práce. Výsledkem tohoto nesouladu mezi pracovníky a podniky je příliš často zanedbávání klíčových podmínek jako je přístup k technologiím, bezpečnost údajů a profesionální prostředí, které činí pracovní prostor produktivním.

Pracovníci, kteří se potýkají s hlučným prostředím nebo nejsou schopni přistupovat k bezpečnému a silnému internetovému připojení, nemohou být produktivní, i když jsou schopni zkrátit dobu dojíždění.

Tedy ne každý pracovní prostor je vytvořen stejně nebo je skutečně vhodný pro každého pracovníka, ale pokud si podniky přejí využít výhody toho, že flexibilní práce umí získat zaměstnance od konkurence, budou muset pečlivě řešit potřeby pracovníků a jak na ně reagovat.

Až po dosažení tohoto celkového sladění budou podniky schopny plně využít výhod flexibility, produktivity a udržení klíčových zaměstnanců, které pružná práce může poskytnout a zároveň poskytovat pracovníkům lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Zdroj: THE IWG GLOBAL WORKSPACE SURVEY

Studie ke stažení: zde

Photo by chuttersnap
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás