Flexibilní úvazky? Ano nebo ne?

508

Často slýchám různé pohledy na problematiku flexibilních úvazků a jak uvolnit zaměstnavatelům ruce při zaměstnávání uchazečů tak, aby to bylo ke spokojenosti všech stran. Otázka nalezení rovnováhy a slaďování pracovního a soukromého života je nepochybně důležitá pro široké spektrum zaměstnanců. Týká se totiž nejen těch, kteří vykonávají placenou práci a mají vlastní rodinu, nýbrž každého, kdo vztah mezi prací a volným časem ve svém životě řeší.

„Myslím si, že pokud zpackáte výchovu svých dětí, tak už moc nezáleží na čemkoliv jiném, co uděláte.” Jacqueline Kennedy Onassis, bývalá první dáma USA

Dovolím si udělat takový souhrn pozitiv a negativ flexibilního zaměstnávání a ponechám na každém zaměstnavateli volbu. Na úvod bych rád zmínil, že omezenost nabídky alternativních režimů zaměstnání vede k frustraci a pocitu diskriminace u zaměstnanců a neumožňuje seberealizaci i mimo práci, což může výhledově vést ke zvýšenému stresu a snížení produktivity zaměstnance.

TIP:  Nebojte se uznat práci vašich zaměstnanců

Pozitiva zavádění flexibilních forem zaměstnání

 • šance získávat kvalitní kandidáty
 • zvýšená šance udržet si kvalitní zaměstnance
 • loajalita zaměstnaných
 • nižší fluktuace
 • vyšší produktivita práce
 • snížení konfliktů
 • nižší počet pracovních úrazů
 • lepší vztahy na pracovišti

Negativa flexibilního zaměstnávání

Myslím především zavedení flexibility pracovní doby, zkrácený úvazek, klouzavá pracovní doba, sdílené pracovní místo apod.

 • zhoršení komunikace mezi firmou a zaměstnanými
 • složité koordinaci práce v týmu
 • snížení bezprostředního sdílení znalostí
 • zvýšení nákladů na zaměstnance
 • zvýšení počtu zaměstnaných

Zavedení flexibility místa výkonu práce může vést

 • snížení pracovní disciplíny
 • snížení možnosti průběžného hodnocení a kontroly
 • snížení kvality odvedené práce
 • celkový poklesu produktivity práce
 • možnému zneužití interních materiálů

Pozitiva flexibilní formy zaměstnání pro zaměstnané

 • udržení kontaktu s pracovištěm/ pracovní pozicí
 • upevnění a udržení profesních znalostí a kontaktů
 • možnost naučit se něco nového a vzdělávat se
 • finanční nezávislost
 • řešení péče o děti
 • celkové snížení stresu

Negativa flexibilní formy zaměstnání pro zaměstnané

 • stejný objem práce za nižší mzdu
 • omezení přístupu k benefitům
 • ztížení možnosti profesního růstu
 • ztížení přístupu ke zvyšování odbornosti
 • zvýšené riziko ztráty zaměstnání
 • nekvalifikovaná práce, profesně i finančně pod původní pozicí
 • problematický návrat na plný úvazek
TIP:  Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Zaměření pozornosti na tuto problematiku na úrovni firmy představuje účinný a efektivní nástroj v podpoře diverzity pracovní síly, neboť umožňuje zaměstnaným osobám v různých životních situacích pracovat ve sféře placené práce a zároveň plnit pečovatelské závazky k jejich blízkým.

Vhodně nastavený systém slaďování práce a soukromého života ve firmě či organizaci kromě možnosti péče umožňuje také jinou seberealizaci mimo sféru práce, což se promítá do větší spokojenosti, efektivity a produktivity práce zaměstnanců. Pokud jsou procesy na úrovni vedení, řízení, kontroly a delegování pracovní síly na dobré úrovni, flexibilních úvazků a jejich rozvoje, bych se rozhodně neobával.

Flexibilní úvazky a rovnováha pracovního a soukromého života

Zdroj infografika: http://blog.sandglaz.com

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -