DomůManažerské řízení | ManagementZapaříme? Gamifikace ve firmách roste

Zapaříme? Gamifikace ve firmách roste

Trh s počítačovým hrami jednoznačně roste. Pokud přemýšlíte nad něčím novým, čím oživit téma rozvoje a motivace vašich zaměstnanců, je na čase prozkoumat téma gamifikace. Uvádím zde nejdůležitější témata, proč byste měli v následujícím období přemýšlet o některých prvcích v personální oblasti.

O gamifikaci

Masové rozšíření termínu lze datovat až k druhé polovině roku 2010, kdy gamifikaci zviditelnily, díky svým až překvapivě příznivým výsledkům, především velké marketingové firmy. Mezi významné popularizátory gamifikace patří zejména Jane McGoniga nebo Yu-Kai.

Yu-Kai Chou se považuje za průkopníka v oblasti gamifikace, které se věnuje již od roku 2003. Yu-Kai Chou je teoretikem ale i významným praktikem, jehož vědomosti využily společnosti jako eBay, Cisco nebo HP.

K tématu pak říká následující:

 „Důležité je si v první řadě uvědomit, že gamifikace není hra, ale teoreticky-praktický koncept snažící se o absorpci a popis všech zábavných prvků užívaných ve hrách a jejich následnou aplikaci na činnosti ze skutečného světa.“

gamification-canvas-model

Hlavní prvky gamifikace

  • Jedná se o prvky herní mechaniky, které popisují užití prvků jako body, odznaky a žebříčky, které jsou pro počátačové hry běžné.
  • Zkušenost a design, cesty které popisují směr, kterým se hráč váže, provázejíc jej prvky jako je hratelnost, specifický herní prostor a nutná příběhová a dějová linie.
  • Gamifikace je metoda, pomocí níž se vzbuzuje zájem spíše digitálně než osobně, pomocí faktu, že hráči běžně užívají počítače, chytré telefony nebo tablety.
  • Cílem gamifikace je motivovat člověka ke změně svého chování, rozvíjet schopnosti nebo pohánět inovace ve firmě.
  • Gamifikace se primárně soustředí na to, umožnit uživatelům dosáhnout svých definovaných cílů.

„Gamification is bullshit.“ Bogost

Nejdůležitějším krokem k úspěšnému zavedení gamifikace do prostředí vaší firmy je zajistit podporu vedení. Získání takové podpory otevírá dveře hned k několika zásadním bonusům, které mohou výrazně ovlivnit celý proces.

Další článek:  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Doporučený způsob pro firmy, které s gamifikací nemají zkušenosti je zkušební start. Začíná se zpravidla pilotním provozem,na některém oddělení nebo provozu, který může obsahovat jen omezené množství prvků a mechanik a postupně se při dávají další prvky a možnosti pro hráče se zapojit. V průběhu pilotního provozu se také sbírá důležitá zpětná vazba od hráčů a system se postupně ladí.

gameffective.com

„Gamifikace signalizuje odklon od zastaralých názorů, že finanční: peníze, dárky, poukázky, jsou jediné formy motivace, o kterých má smysl uvažovat.“

Jak na úspěšnou gamifikaci

Firemní projekty snažící se o integraci herního designu je celá řada, ale jako návod by vám mohlo posloužit to, co je nutné před tvorbou projektu gamifikace ohlídat.

Fungující pravidla

Jakkoliv jednoduše to může znít, dobře promyšlený soubor pravidel pro implementaci herních prvků je zcela zásadní a bývá také obvyklou chybou. Pevně dané hranice je třeba stanovit hned na začátku implementace gamifikace. Důležité je eliminovat místa pro podvod v systému, jelikož pak dojde ke zničení smyslu celého programu gamifikace.

Další článek:  Manažerské mistrovství podle „Ušlechtilé osmidílné stezky"

Nudná odměna

Klíčovou motivací k účasti na projektu je vždy nějaký způsob odměn. Každá motivace tak funguje, abychom něco dělali potřebujeme v tom vidět především smysl. Často se však stává, že odměny nejsou pro uživatele dostatečně zajímavé, aby je donutily k aktivní účasti v projektu.

Špatná struktura

Pokud uživatelé nepochopí princip a strukturu systému, myslím to, jak funguje a jak se v něm posunout o úroveň výše nebo jak dosáhnout dovednost, tak vlastně netuší, jak hru správně hrát, tím pádem o ní nebude zájem a projekt neuspěje.

Nevhodnost herních prvků

Některé společnosti aplikují gamifikaci i tam, kde jednoduše není vhodná. K tomuto případu dochází primárně proto, že projektu chybí základní vlastnosti k úspěšnému provozu. Zkrátka pro některé formy tento prvek vhodný není.

Nevhodné použití

Skutečná hodnota gamifikace spočívá v individuálnímu přizpůsobení aplikace na zcela specifický firemní systém, to znamená, že je třeba aby systém gamifikace byl v souladu s vizí a kulturou firmy.

dentistryiq.com

Gamifikace v číslech

Vývoj herního průmyslu

2012: 242 milionů dolarů
2015: 1,7 miliardy dolarů
2016: 2,8 miliardy dolarů
2018: 5,5 miliardy dolarů

Další článek:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Účinnost her

Studie o účinnosti simulací a her na dospělých ukázala, že účastníci zaznamenali následující zlepšení:
+ 14 % vyšší skóre v hodnoceních založených na dovednostech
+ 11 % vyšší skóre ve smyslu věcných znalostí
+ 9 % zvýšení míry udržení zaměstnance v organizaci

Zájem o gamifikaci

Samotní zaměstnanci říkají, že chtějí, aby se do jejich vzdělávacích programů přidaly prvky gamifikace. 79 % zaměstnanců a vysokoškolských studentů ve studii uvedlo, že hra vložená do jejich vzdělávacího prostředí by je činila více produktivní. Pohledem generací, mileniálové, kteří postupně tvoří 60 % dnešní pracovní síly, milují zábavu, hru, design a také soutěž. Preferují společenskou a seriózní hru v které mohou dosáhnout vítězství.

Nejde pouze o hry

Kupodivu gamifikace se netýká pouze zábavy a také to není vše pouze technologie. Gamifikace využívá ze 75 % psychologii a pouze z 25 % technologie.

Chystáte se na téma gamifikace ve vaší firmě? Pojďme diskutovat.

Dále k tématu:

Inspirace: 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Zapaříme? Gamifikace ve firmách rosteTrh s počítačovým hrami jednoznačně roste. Pokud přemýšlíte nad něčím novým, čím oživit téma rozvoje a motivace vašich zaměstnanců, je na čase prozkoumat téma gamifikace. Uvádím zde nejdůležitější témata, proč byste měli v následujícím období přemýšlet o některých prvcích v personální oblasti. O gamifikaci Masové rozšíření termínu lze datovat...