GDPR a Ochrana osobních údajů

Chování v souladu s nařízením GDPR

Je nám velkou ctí umožnit vám spolu s námi sdílet články a novinky, sbírat pro vás hodnotné poznatky a data a propojovat vás s dalšími tématy, která mohou vás osobně či vaši společnost posunout dál v personálním a manažerském řízení firem.

Abychom všechny naše informace mohli dostat až k vám, využijeme některé informace z vašich osobních údajů. Budou to zejména tyto: jméno a příjmení, název společnosti, její IČO, také sídlo, dále to bude vaše telefonní číslo a vaše emailová adresa.

Ochrana osobních údajů

Firma Mgr. Petr Kmošek, Horní Ředice 349, 53375 Horní Ředice přistupuje k vašemu soukromí a osobním údajům s maximálním respektem. Dodržujme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Správcem Vašich osobních údajů je majitel firmy: Mgr. Petr Kmošek, Horní Ředice 349, 53375 Horní Ředice, IČ: 76655784

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Shromažďujeme o Vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme Vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).  Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, podpis, vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, IP adresa. Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje, které poskytujete nahráním obsahu nebo zasláním na naše kontaktní údaje (např. osvědčení nebo fotografie) na naše webové stránky. V takových případech mohou být shromažďovány pro zveřejnění obsahu na našich webových stránkách následující osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který se rozhodnete nám poskytnout. Shromažďujeme-li tento obsah, provádíme to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jak vaše údaje používáme

Používáme je k vytvoření cenové nabídky, vyřízení objednávky, služby, daňového dokladu, správě.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší firmou zpracováváme v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kmosek.com a www.kmosek.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti, základní funkčnost webových stránek. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics.

Komu je zpřístupňujeme

Příjemci zpracovávající Vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů – dle smluv nebo objednávek.

Sdělení

Newsletter

Tento newsletter se zasílá jednou měsíčně a obsahuje tyto informace:

 • Informace o dění, blog článek, novinky, služby, informace.
 • Pozvánky na chystané akce, školení nebo workshopy.
 • Upozornění na jiné zajímavé články, události.

Údaje do naší emailové databáze vkládány na základě:

 • Registrace do našeho newsletteru skrze prostředí společnosti Mailchimp.
 • V databázi Mailchimp jsou následně zasílány prostřednictvím jejich mailového serveru.

Z newsletteru je velmi snadné se odhlásit. Na konci každého je dole v patičce umístěna možnost aktualizace profilu nebo odhlášení. Emailová adresa je po jednom kliknutí z databáze smazána.

Obchodní databáze

Je tvořena na základě:

 1. Uzavření obchodního nebo smluvního vztahu.
 2. Osobního kontaktu a oboustranné výměny vizitek.
 3. Emailové korespondence.

Údaje z obchodní databáze jsou využívány pro účely:

 1. Informace o obchodních novinkách a službách.
 2. Obnovení smluvního vztahu.
 3. Uzavření smluvního vztahu.
 4. Prezentace dalších souvisejících služeb.

Údaje z databáze nejsou využívány k jinému než výše uvedenému účelu. Údaje jsou používány vždy až do písemné nebo emailové žádosti o odstranění z databáze. Žádost o odstranění z databáze bude provedena vždy okamžitě po obdržení této žádosti.

Reference

Je tvořena na základě předchozího písemného souhlasu firmy, osoby:

 1. Je uveřejněna v sekci reference nebo doporučení.
 2. Obsahuje jméno, příjmení, fotografii nebo logo osoby a text doporučení.
 3. Je umístěna na webech provozovaných výhradně pod IČ: 76655784
 4. Z referencí je možné nechat svůj záznam upravit nebo odstranit.

Vaše práva

Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vždy potvrzujeme, že ze všech databází, ze zasílání všech našich sdělení, je možné se jednoduše a ihned odhlásit. Váš údaj pak bude z dané databáze nebo webocýh stránek okamžitě vyškrtnut a sdělení vám již nebude zasíláno. Odhlásit se můžete jednoduše na e-mailové adrese: [email protected], v případně urgentních řešení volejte +420 605 733 267.

Jak upravit využívání cookies

Vymazáním nebo blokováním
Vymazat cookies můžete ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno ve vaší „Historii“ navštívených stránek. Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek výrazně omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Dle jednotlivých pluginů

iThemes Security

Security Logs

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

S kým sdílíme vaše údaje

This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site Scanner. We do not send personal information to the scanner; however, the scanner could find personal information posted publicly (such as in comments) during the scan.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje: Security logs are retained for 60 days.

WP Smush

Note: Smush does not interact with end users on your website. The only input option Smush has is to a newsletter subscription for site admins only. If you would like to notify your users of this in your privacy policy, you can use the information below.

Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers.

Smush uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here.

Smush uses a third-party email service (Drip) to send informational emails to the site administrator. The administrator’s email address is sent to Drip and a cookie is set by the service. Only administrator information is collected by Drip.

Další informace

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Mgr. Petr Kmošek, 1.5.2020

Odkazy: