Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y Z, které ovládají pracovní trh. Každá generace má svá specifika, motivace, hodnoty a také očekávání. Čím je oslovit, co od zaměstnavatelů očekávají, jaký by měl být trh práce, aby tyto generace pojmul a uplatnil? Čeká nás spousty změn a je třeba se přizpůsobit.

Přečtěte si také: Mladá generace a role HR

Generace X 1961 – 65 – 1980 – 38 až 53 (generace konce studené války)

35 % procent zastoupeno v celosvětové populaci

Hesla:

 • Konec studené války
 • Pád Berlínské zdi
 • Regan a Gorbačov
 • První počítač
 • První mobilní technologie
 • Zvýšený počet rozvodů

Motto: Rovnováha osobního a pracovního života

Co charakterizuje Generaci X:

 1. Vyrůstali více než předchozí generace ve finanční, rodinné a společenské nejistotě.
 2. Jedná se o první generaci, které měla oba pracující rodiče a roli pracujících a zabezpečujících rodinu zastupovaly i ženy.
 3. V tomto období také stoupala rozvodovost a mnoho z nich vyrůstalo v neúplné rodině. Tento faktor vysvětluje jejich nezávislost, vynalézavost a přizpůsobivý přístup k práci.
 4. Mají podnikatelského ducha a jsou spíše individualisté než týmoví hráči, zastávající postoj, že zadanou práci nejlépe odvedou oni sami spíš e než ostatní. Na rozdíl od generace Baby Boomers, nemají problém s přizpůsobováním se změnám.
 1. Je to také první generace, která vyrůstala a pracovala s počítači a nové technologie jim nejsou cizí a přistupují k nim jako k součásti života, jak pracovního, tak soukromého. Protože vyrůstali v období plném technologických změn a také v prostředí, kde již ztrácely na váze tradiční hodnoty, jako rodina, atd., loajalita a oddanost jednomu zaměstnavateli pro ně není synonymem pro stabilitu a jistotu zaměstnání. Spíše než zavedená a striktní pravidla a řízení, preferují mentoring ze strany zkušenějších.

Přečtěte si také: Vyznáte se v generacích? Jak spolupracují a pracují různé generace?

Generace Y 1975/1980 – 1991/1995 – 23 až 38

29 % zastoupeno v celosvětové populaci

Hesla:

 • Playstation
 • Sociální sítě a média
 • Invaze do Iráku
 • Reality TV
 • Google

Motto: Svoboda a flexibilita

Do roku 2025 bude generace Y tvořit převážnou část populace v produktivním věku. Nejstarší mileniáni mají dnes 38 let. Také zvané jako Next Generation či Millenials, patří lidé, kteří se narodili po roce 1980 (zde se zdroje různí, běžně se uvádí léta 1975 – 1981 až 1991 – 1995. Stejně jako předchozí generace (Baby Boomers, Generace Y) i jedince z této generace ovlivnila doba, ve které se narodili nebo ve které vyrůstal i. Z charakteristik Generace Y vyplývá, že je tato generace nejrozmanitější generací v historii. Vyrůstali a dospívali v relativně klidných společenských podmínkách.

Další článek:  Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Generace Y byla a je formována globalizací, novými technologiemi a ekonomickými změnami a neustálým přílivem nových informací. Tyto síly samozřejmě formovaly i předešlé generace, ale za života Generace Y jsou tyto změny rychlejší vzhledem k tomu, že častým modelem jsou pracující oba rodiče nebo pouze jeden rodič v rodině, touha rodičů vede ke snaze o zajištění lepší budoucnosti pro své potomky a umožnění svým dětem účastnit se všech forem výuky a aktivit.

Přečtěte si také: Generace Millennials přichází na trh práce!

V důsledku toho je Generace Y považována za optimistickou a má tendenci si myslet, že ji čeká lepší budoucnost oproti předchozím generacím. Jsou si sami sebou jistí, cítí se být oceněni a toto ocenění vyžadují. Generace Y je nesmírně odlišná od předešlých generací, a to zejména v množství sebevědomí, kterým oplývá.

Lidé generace Y mohou vzbuzovat dojem arogance, rozmazlenosti či neodpovědnosti a lenosti, postrádají smysl pro pracovní závazky a pracovní etiku a mají nereálná očekávání od svého karierního vzestupu. Za vývoje této generace prošel technologický pokrok dynamickými změnami a díky tomu jsou členové Generace Y neustále ve spojení s okolním světem (e-mail, internet sms, atd.).

Co charakterizuje Generaci Y:

 1. Požadují více volného času než jejich starší kolegové.
 2. Chtějí, aby práce rychle utekla a také vyžadují více dovolené a volného času.
 3. Nejsou příliš ochotni pracovat přesčas.
 4. Svůj výdělek plánuji investovat do volnočasových aktivit.
 5. Pro Generaci Y jsou peníze pouze prostředkem, nikoli smyslem práce.
 6. Nejvíce si cení dlouhodobého vzdělávání s následným získáváním zkušeností z různých oblastí, v nichž jejich firma působí.
 7. Kladou důraz na smysluplnost vykonávané práce a na možnost se poradit se zkušenějšími kolegy.
 8. Usilují o vyváženost pracovního a soukromého života, o pracovní prostředí s moderním technickým vybavením a o prostředí umožňující otevřenou komunikaci.
 9. Změna je běžnou součástí jejich života.

Změna nemusí nutně znamenat odchod do jiné firmy, stačí, když bude různorodá a zajímavá pracovní náplň. Mnozí z této generace mají již za sebou pracovní zkušenost, kterou získali jako studenti na různých pracovních stážích či při zaměstnání při studiu, proto není překvapivé, že mnozí z nich již mají jasnou představu o svém budoucím směřování a o budoucí kariéře.

Další článek:  Práva zaměstnanců slábnou!

Přečtěte si také: Generační boj pracovní síly přichází

Z aktuálních výzkumů také vyplývá, že ve stupnici hodnot není práce níže než u předchozích generací, avšak lidé této generace si své zaměstnání vybírají mnohem pečlivěji. Nejsou pro ně důležité jen peníze, dívají se také, zda je práce k něčemu užitečná, zda má smysl, co se v práci naučí.

Stejně tak jako Generace X odkládá i Generace Y založení rodiny na později, ale co je rozdílné, ani pak na kariéru nerezignuje a snaží se ji maximálně skloubit s rodinným životem. Z toho vyplývá potřeba alternativních pracovních poměrů, jako jsou částečné úvazky, sdílení místa nebo třeba home office.

Přečtěte si také: Jak na generaci mileniánů?

Další stěžejní charakteristiky Generace Y:

 1. Nejvíce si cení dlouhodobého vzdělávání s následným získáváním zkušeností z různých oblastí, v nichž jejich firma působí.
 2. Mají velké množství talentu a věří, že inovace je rozhodující pro firemní růst.
 3. Je pro ně velmi důležité být bohatý. Jsou silně ambiciózní a motivovaní na peníze, postavení a kariérní růst.
 4. Nemají moc zájem o politické záležitosti.
 5. Jsou velice dobře seznámeni s nejnovějšími trendy v technologiích a také je aktivně využívají.
 6. Více preferují komunikaci po e-mailu a jiných platformách než komunikaci osobní, mají také raději semináře a školení online.
 7. Dokáží bez problémů pracovat na více úkolech současně.
 8. Preferují pracoviště v urbanizované lokalitě s dobrou dopravní dostupností.
 9. Preferují atraktivní platový balíček a pružnou pracovní dobu. Také preferují možnost volných dnů navíc před peněžními bonusy.
 10. Jsou týmoví hráči a chtějí pracovat v týmech a skupinách, dávají přednost interakci na pracovišti.
 11. Nemají rádi tradiční způsoby pyramidového vedení, které v současných firmách převládá.
 12. Přikládají velký význam rozmanitosti na pracovištích, jsou také více tolerantní vůči různým názorům, kulturám a etnikům a také vůči sexuální orientaci.
 13. Práci považují za součást svého života.
 14. Jsou více informovaní než předchozí generace.
 15. Mají rádi okamžitou zpětnou vazbu od svých nadřízených a usilují o spolupráci se staršími a zkušenějšími kolegy.
 16. Ke svému nadřízenému chtějí mít důvěru a mít k němu respekt. Ideální nadřízený je pro ně kouč, mentor a přítel spíše než někdo, kdo jen řídí.
 17. Obvyklá je netrpělivost. Čekání je pro ně zbytečnou ztrátou času
 18. Vyžadují další vzdělávání, odpovědnost a stanovení osobních cílů od jejich zaměstnavatele.
 19. Preferují práci, která jim nabídne dlouhodobé vzdělávání s rozvíjením se a možnost získávat zkušenosti z různých oblastí fungování organizace
 20. Očekávají spravedlivou a transparentní odměnu.
 21. Preferují pozitivní a inspirující firemní kulturu.
 22. Chtějí nadřízeného, který bude otevřený a přístupný jejich názorům.
 23. Očekávají nadřízeného, který je dokáže usměrnit a směřovat správným směrem a bude na ně mít pozitivní vliv.
 24. Vždy vyžadují možnost se kdykoliv poradit se zkušenějšími kolegy.
 25. Zadávání úkolů musí být jasné, ale zároveň vyžadují svobodu v rozhodování, aby zadaný úkol mohli provést svým vlastním způsobem a jejich vlastním tempem.
 26. Mají rádi změny a formu nejistoty, která je povzbuzuje k vyššímu výkonu v zaměstnání.
 27. Work life balance, svého volného času si velmi cení a při výběru zaměstnání pak preferují flexibilní pracovní dobu a alternativní pracovní poměry.
 28. Nejsou pro ně důležité jen peníze, dívají se také, zda je práce k něčemu užitečná, zda má smysl, co se v práci naučí.
 29. Snaží se maximálně skloubit kariéru s rodinným životem, a i nadále ji budovat. Rodina pro ně neznamená omezení v kariéře.
 30. Očekávají, že si zaslouží práci s vysokým platem a nárokem na povýšení a s dobrým sociálním postavením.
Další článek:  Why the best hire might not have the perfect resume | Ted.com

Přečtěte si také: Mileniáni a trh práce

Generace Z „generace ZET“ 1997 +, 21+

Hesla:

 • Ekonomická krize
 • Globální oteplování
 • Globální ekonomiky
 • Energetická krize
 • Cloud
 • Wikileaks

Motto: Bezpečnost a stabilita

Jedná se o název navržený pro generaci nastupující po Generaci Y a název Generace Z je pouze orientační. Tato generace je stále ještě velmi mladá na to, aby bylo možné sjednotit její charakteristiku. V tuto chvíli je již ale jasné, že hlavní doménou této generace budou informační technologie, které jsou s touto generací spjaty již od narození.

Přečtěte si také: Generace „K“ přichází na pracovní trh, jste připraveni?

Již nyní lze také říci, že tato generace bude značně ovlivněna politickou situací, která nastala po roce 2001 a sní spjatými změnami ve společnosti. Názory autorů na rok narození, kdy začíná tato generace, se velmi liší. Pro ucelený pohled na přehled generací nám bude stačit, že Generace Z je nástupcem Generace Y a jedinci patřící do této generace se narodili po roce 1997.

Přečtěte si také: Jak si stojí generace X, Y a Z na pracovišti

 • Zdroje: Deloitte 2009; Johnson Control 2010, Universum 2015, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Olomouc

Generace x,y,z,

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y Z, které ovládají pracovní trh. Každá generace má svá specifika, motivace, hodnoty a také očekávání. Čím je oslovit, co od zaměstnavatelů očekávají, jaký by měl být trh práce, aby tyto generace pojmul a uplatnil? Čeká...Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?