Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

58

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená v zaměstnání u generace Z je (věk 6 – 24let) je 2 roky a 3 měsíce. Pro mileniály (věk 25–40 let) je toto číslo 2 roky a 9 měsíců, zatímco generace X (věk 41–56 let) byla v zaměstnání v průměru 5 let a 2 měsíce a Baby boomers (věk 57–75let) strávili 8 let a 3 měsíce v zaměstnání.

Generace xyz a délka v zaměstnání
Generace xyz a délka v zaměstnání

Situace na trhu práce v Evropě

Očekává se, že evropská populace ve věku 80 let a více se do roku 2100 více než zdvojnásobí. Předpokládá se, že počet obyvatel Evropské unie (EU-27) ve věku 80 let a starších vzroste z 5,8 % v roce 2019 na 14,6 % v roce 2100. Dospělá populace v důchodovém věku (65 let nebo starší) bude do roku 2100 tvořit 31,3 % populace EU ve srovnání s 20,2 % v roce 2019. Procento mladých lidí (ve věku 0–29 let) na celkové populaci EU kleslo z 38,1 % v roce 1999 na méně než třetinu (31,8 %) v roce 2019

TIP:  Síla generací - Index generační síly – Mocenský index generací

Zdroj: https://www.catalyst.org/research/generations-demographic-trends-in-population-and-workforce/

Možná pandemie, možná je to generací

V návaznosti na pandemii a měsíce nejistoty mladí pracovníci využívají skutečnosti, že jsou žádáni jako zaměstnanci střední úrovně a hýbají koly pracovní trhu více, než je tomu u ostatních generací.

Průzkum CareerBuilder

Analyzovali jsme data z našich životopisů, abychom zjistili, jak dlouho každá generace zůstává ve svém zaměstnání, a také jak dlouho se obyvatelé různých oblastí a pracovníci v různých odvětvích drží své pracovní role. Díky těmto informacím můžeme vidět, jak se v průběhu času měnil přístup k práci, a můžeme objevovat místa a odvětví, kde pracovní místa trvají nejdéle, abychom pomohli mladším pracovníkům najít si další práci.

Čtyři generace pracovníků na trhu práce

Baby Boomers

Baby boomers, jsou ti, kteří se narodili mezi lety 1946 a 1964, mají tendenci setrvat v zaměstnání v průměru 8 let a 3 měsíce, čímž se tato generace pevně staví na vrchol seznamu průměrné délky strávené v zaměstnání. Ale proč je toto číslo tak vysoké? V letech, kdy tato generace vyrůstala, došlo k různým významným událostem, které mohly ovlivnit jejich postoj k práci.

TIP:  Vyznáte se v generacích? Jak spolupracují a pracují různé generace?

Tyto zahrnují:

  • Konec světových válek, což vede k jedinečnému pocitu optimismu a prosperity.
  • Hnutí za občanská práva, měnící pohled na společnost.

Baby boomers zažily prosperitu a optimismus jako žádná generace před nimi, což pohánělo ekonomiku. Jakmile měli práci, která byla dobře placená a umožňovala jim žít pohodlně, prostě necítili potřebu odcházet.

Generace xyz a délka v práci
Generace xyz a délka v práci

Gen X

Pokud jste se narodili mezi lety 1965 a 1980, patříte ke generaci X. Vzhledem k tomu, že již nyní dochází k prudkému poklesu délky doby strávené v zaměstnání, pracovníci z této generace stráví v zaměstnání asi 5,2 roku, než se přesunou dál.

Některé z kulturních událostí, které ovlivnily postoj Gen X k práci, jsou:

  • Získání nejvyšší úrovně vzdělání ze všech předchozích generací.
  • Pád berlínské zdi, symbolizující svobodu a vítězství.

Gen X stráví v pracovní roli v průměru o 36 měsíců méně než Baby Boomers. Proč? No, důvodů může být několik. Důraz na svobodu mezi pracovníky mohl mnohé zmocnit k tomu, aby opustili své zaměstnání, pokud je nebavilo.

Mileniálové

Generace Millennial, známá také jako Gen Y, zahrnuje každého, kdo se narodil v letech 1982 až 1996. Tato generace dnes tvoří obrovskou část pracující populace. Navzdory tomu zůstávají pracovníci mileniálů v zaměstnání v průměru 2 roky a 9 měsíců, což ve srovnání s jejich staršími protějšky vykazuje šokující velký pokles míry udržení zaměstnanců.

TIP:  Starejte se a pečujte o své lidi a týmy!

Proč toto číslo tak prudce kleslo? Když se podíváte na kulturní a politické pozadí této generace, odpověď je docela jasná:

  • Velká recese od prosince 2007 do června 2009 ovlivňující mzdy a životní náklady na léta.
  • Pokrok v technologii vedoucí k širšímu přijetí práce z domova a flexibilní práce.

Mileniálové měli mnoho katalyzátorů pro rychlejší změnu zaměstnání než generace nad nimi – a rostoucí popularita práce na dálku jim umožnila dělat to mnohem snadněji než předchozí generace. Ani nyní tomu není jinak. V návaznosti na pandemii a měsíce nejistoty, vysoké pracovní zátěže a zamrzání náboru přehodnocují mileniálové svou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Zdroj:

- Reklama -