HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!

HiPPO je zkratka a znamená názor nejlépe placené osoby ve firmě nebo organizaci. Efekt uvádí, že názor nejlépe placené osoby je při rozhodování více zohledněn, protože má sám o sobě vyšší hodnotu, než je tomu u ostatních. Hodnota názoru je tedy vázána na plat osoby, která daný názor vyjadřuje. Jednoduše řečeno, že čím vyšší je plat osoby, tím důležitější je jeho názor, opravdu?

Avinash Kaushik termín HiPPO efekt poprvé použil ve své knize „Web Analytics: An Hour a Day“. Kaushik tvrdí, že efekt nastává zejména tehdy, když neexistují platná data, která by významně určovala rozhodnutí. HiPPO efekt je popisován jako kognitivní zkreslení kvůli názoru nejlépe placené osoby.

Studie Harvard Business Review zjistila, že zatímco 80 % respondentů průzkumu spoléhá na získaná data ve svých rolích a 73 % se spoléhá na data při rozhodování a 84 % stále tvrdí, že manažerský úsudek je faktorem pro přijímání klíčových rozhodnutí…

Kdo je HiPPO?

- Reklama -Institut rodinných firem

Tato otázka není zase tak jednoduchá na zodpovězení, vzhledem k pravidlům mlčenlivosti a pravidlům odměňování, se vlastně neví, kdo je ten, kdo má ve firmě nejvyšší plat. Mnoho organizací mzdy záměrně nekomunikuje a většina také souhlasí s tím, že mzdy a platy nezveřejní. HiPPO lze rozluštit z organizačního schématu, je jím často vedoucí, klíčový manažer, ředitel. Je tak často osobou, která je v hierarchii umístěna nejvýše.

HiPPO – Highest Paid Person’s Opinion

Když vedoucí ztratí kontakt se zákazníky nebo svými zaměstnanci efekt HiPPO je v plné síle. Vzhledem k tomu, že nejlépe placená osoba zažila úspěch, povýšení a obvykle konsensus od ostatních v organizaci, může riskovat, že bude věřit, že je vždy tím, kdo má v místnosti nejlepší nápad.

Další článek:  V jaké zemi se pracuje nejlépe? Evropa nebo USA?

Bohužel když ostatní v místnosti souhlasí s názorem nejlépe placené osoby bez výzev, jen to zvyšuje sebevědomí a pocit nadřazenosti nejlépe placené osoby. Bohužel začíná začarovaný kruh a je těžké ho zastavit. HiPPO začíná šlapat porcelán.

Autority bias – Poslušnost vůči autoritě

Je předpojatost autority a jedná se o tendenci připisovat větší význam názoru autoritní postavy a být tímto názorem více ovlivňován. Lidé mají zkrátka tendenci přikládat větší význam názoru autority a být jím silněji ovlivňováni. Tuto zaujatost autoritou poprvé zdokumentoval Stanley Milgram, americký psycholog v roce 1963.

Jak člověk roste a vzdělává se, dozvídá se, že se mu následování přirozených autorit vyplácí, takové osobnosti totiž obvykle disponují hlubšími znalostmi, moudrostí a mocí. Důsledkem ale je, že nekritické následování autorit může zapříčinit zkratku v rozhodování a vydání se na řadu slepých cest.

Negativní HiPPO

 • analýzy, recenze, zjištění, data jsou negována
 • projekty jsou špatně nastavené a obtížně řiditelné
 • cíle jsou definovány a formulovány subjektivně
 • obvykle jsou špatně nastavené priority
 • osvědčené postupy a procesy jsou ignorovány
 • rozhodnutí jsou přijímána nevhodně
 • produkty jsou vyvíjeny dle nesprávně zvolených kritérií
 • atd.
Další článek:  Tradiční management musí skončit, aby práce zase bavila

HiPPO efekt a dopad na HR

Kromě toho efekt sebou bere i další oblasti, jako je třeba HR. Klesající motivace ke společné práci v organizaci, také může trpět sebeřízení týmů, může narůst fluktuace zaměstnanců. HiPPO tak může organizaci způsobit velké škody a skutečně působit jako hroch v porcelánu.

Pozitivní HiPPO

Nemusí však být pro organizaci nutně negativní. To lze pozorovat, když se o to snaží například člověk s nejvyšším platem v organizaci.

 • má jiné vnímání rola manažera, jako služebníka své organizaci
 • dokáže přinést změnu v organizaci ve prospěch svých zaměstnanců
 • uplatňuje demokratické struktury organizace
 • systematicky zvyšuje transparentnost, rozvíjí téma kultury
 • podporuje sebeorganizaci

Co funguje proti HiPPO efektu?

Evidence based management

Ten je často zmiňován jako protipól HiPPO efektu. Tyto a podobné techniky skutečně pomáhají při rozhodování o projektech nebo vývoji společně. Co se ale stane, když se člověk s nejvyšším platem nebo s nejdůležitějším pracovním zařazením rád rozhoduje sám nebo chce mít poslední slovo? Zde mohou pomoci další kroky, ale je to náročná práce.

Další článek:  Problémy rodinného podnikání. Studie rodinných firem

Výchozím bodem řízení založeného na důkazech je, že rozhodnutí vedení by měla být založena na kombinaci kritického myšlení a nejlepších dostupných důkazů. Důkazem rozumíme informace, fakta nebo data podporující nebo naopak v rozporu s tvrzením. Důkazy pak mohou pocházet z vědeckého výzkumu, ale interní obchodní informace, a dokonce i odborné zkušenosti mohou být považovány za důkazy. V zásadě tedy všichni manažeři zakládají svá rozhodnutí na důkazech.

Data driven decision making

Je ověřeným přístupem k řízení organizace, který je podložen ověřenými daty spíše než rozhodováním na základě intuice a emocí. Vzhledem k tomu, že obchodní technologie se v posledních letech exponenciálně zdokonalovaly, stávají se rozhodnutí založená na datech základním požadavkem v každém odvětví. Úspěch tohoto přístupu může také záviset na kvalitě shromážděných dat a na tom, jak efektivně je dokážeme analyzovat a interpretovat.

„Firmy se musí naučit odporovat HiPPO efektu.“

- Reklama -Personální audit
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Utajený šéf – parodie na personální audit

Hned v úvodu si dovolím zcela pochopit, že některým z vás...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

Top články týdne

Greg Savage: Linkedin není Váš přítel!

Greg Savage - The Future of Recruitment Víde zde:...

Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

Produktivita je a bude velkým hospodářským a obchodním tématem....

Instagram a personální marketing?

Všichni jsme již obeznámeni s faktem, že je vhodné...

Google for jobs je tady, co to znamená pro vaše HR?

Google for Jobs se nám tu již nějakou dobu...

Jaká sociální média se hodí pro vaše podnikání?

85% marketéru v oblastu B2B používá Twitter. 40%...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!Hrocha má každá firma...:)