DomůManažerské řízení | ManagementHiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!

HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

HiPPO je zkratka a znamená názor nejlépe placené osoby ve firmě nebo organizaci. Efekt uvádí, že názor nejlépe placené osoby je při rozhodování více zohledněn, protože má sám o sobě vyšší hodnotu, než je tomu u ostatních. Hodnota názoru je tedy vázána na plat osoby, která daný názor vyjadřuje. Jednoduše řečeno, že čím vyšší je plat osoby, tím důležitější je jeho názor, opravdu?

Avinash Kaushik termín HiPPO efekt poprvé použil ve své knize „Web Analytics: An Hour a Day“. Kaushik tvrdí, že efekt nastává zejména tehdy, když neexistují platná data, která by významně určovala rozhodnutí. HiPPO efekt je popisován jako kognitivní zkreslení kvůli názoru nejlépe placené osoby.

Studie Harvard Business Review zjistila, že zatímco 80 % respondentů průzkumu spoléhá na získaná data ve svých rolích a 73 % se spoléhá na data při rozhodování a 84 % stále tvrdí, že manažerský úsudek je faktorem pro přijímání klíčových rozhodnutí…

Kdo je HiPPO?

Tato otázka není zase tak jednoduchá na zodpovězení, vzhledem k pravidlům mlčenlivosti a pravidlům odměňování, se vlastně neví, kdo je ten, kdo má ve firmě nejvyšší plat. Mnoho organizací mzdy záměrně nekomunikuje a většina také souhlasí s tím, že mzdy a platy nezveřejní. HiPPO lze rozluštit z organizačního schématu, je jím často vedoucí, klíčový manažer, ředitel. Je tak často osobou, která je v hierarchii umístěna nejvýše.

HiPPO – Highest Paid Person’s Opinion

Když vedoucí ztratí kontakt se zákazníky nebo svými zaměstnanci efekt HiPPO je v plné síle. Vzhledem k tomu, že nejlépe placená osoba zažila úspěch, povýšení a obvykle konsensus od ostatních v organizaci, může riskovat, že bude věřit, že je vždy tím, kdo má v místnosti nejlepší nápad.

Další článek:  Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Bohužel když ostatní v místnosti souhlasí s názorem nejlépe placené osoby bez výzev, jen to zvyšuje sebevědomí a pocit nadřazenosti nejlépe placené osoby. Bohužel začíná začarovaný kruh a je těžké ho zastavit. HiPPO začíná šlapat porcelán.

Autority bias – Poslušnost vůči autoritě

Je předpojatost autority a jedná se o tendenci připisovat větší význam názoru autoritní postavy a být tímto názorem více ovlivňován. Lidé mají zkrátka tendenci přikládat větší význam názoru autority a být jím silněji ovlivňováni. Tuto zaujatost autoritou poprvé zdokumentoval Stanley Milgram, americký psycholog v roce 1963.

Jak člověk roste a vzdělává se, dozvídá se, že se mu následování přirozených autorit vyplácí, takové osobnosti totiž obvykle disponují hlubšími znalostmi, moudrostí a mocí. Důsledkem ale je, že nekritické následování autorit může zapříčinit zkratku v rozhodování a vydání se na řadu slepých cest.

Negativní HiPPO

 • analýzy, recenze, zjištění, data jsou negována
 • projekty jsou špatně nastavené a obtížně řiditelné
 • cíle jsou definovány a formulovány subjektivně
 • obvykle jsou špatně nastavené priority
 • osvědčené postupy a procesy jsou ignorovány
 • rozhodnutí jsou přijímána nevhodně
 • produkty jsou vyvíjeny dle nesprávně zvolených kritérií
 • atd.
Další článek:  Proč úspěch vyvolává naši temnou stránku

HiPPO efekt a dopad na HR

Kromě toho efekt sebou bere i další oblasti, jako je třeba HR. Klesající motivace ke společné práci v organizaci, také může trpět sebeřízení týmů, může narůst fluktuace zaměstnanců. HiPPO tak může organizaci způsobit velké škody a skutečně působit jako hroch v porcelánu.

Pozitivní HiPPO

Nemusí však být pro organizaci nutně negativní. To lze pozorovat, když se o to snaží například člověk s nejvyšším platem v organizaci.

 • má jiné vnímání rola manažera, jako služebníka své organizaci
 • dokáže přinést změnu v organizaci ve prospěch svých zaměstnanců
 • uplatňuje demokratické struktury organizace
 • systematicky zvyšuje transparentnost, rozvíjí téma kultury
 • podporuje sebeorganizaci

Co funguje proti HiPPO efektu?

Evidence based management

Ten je často zmiňován jako protipól HiPPO efektu. Tyto a podobné techniky skutečně pomáhají při rozhodování o projektech nebo vývoji společně. Co se ale stane, když se člověk s nejvyšším platem nebo s nejdůležitějším pracovním zařazením rád rozhoduje sám nebo chce mít poslední slovo? Zde mohou pomoci další kroky, ale je to náročná práce.

Další článek:  Představa krystalizace

Výchozím bodem řízení založeného na důkazech je, že rozhodnutí vedení by měla být založena na kombinaci kritického myšlení a nejlepších dostupných důkazů. Důkazem rozumíme informace, fakta nebo data podporující nebo naopak v rozporu s tvrzením. Důkazy pak mohou pocházet z vědeckého výzkumu, ale interní obchodní informace, a dokonce i odborné zkušenosti mohou být považovány za důkazy. V zásadě tedy všichni manažeři zakládají svá rozhodnutí na důkazech.

Data driven decision making

Je ověřeným přístupem k řízení organizace, který je podložen ověřenými daty spíše než rozhodováním na základě intuice a emocí. Vzhledem k tomu, že obchodní technologie se v posledních letech exponenciálně zdokonalovaly, stávají se rozhodnutí založená na datech základním požadavkem v každém odvětví. Úspěch tohoto přístupu může také záviset na kvalitě shromážděných dat a na tom, jak efektivně je dokážeme analyzovat a interpretovat.

„Firmy se musí naučit odporovat HiPPO efektu.“

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!Hrocha má každá firma...:)