Hledání zaměstnanců: Náborové trendy pro rok 2017 (díl. 2)

1089

Myslím si, že největší náborový trend v roce 2017 bude mít méně co do činění s náborem, ale více co do činění s udržení stávajících zaměstnanců. Stále více firem si uvědomuje hodnotu zapojení svých zaměstnanců a tvorbu pracoviště, kde jsou lidé hrdí na svou práci a uplatňují zde svou vášeň pro konkrétní obor.

Hledání zaměstnanců: Náborové trendy

Dalším trendem je změna v používání sociálních sítí. Po celá léta jsme viděli, jak náboráři používají LinkedIn jako hlavní nástroj k vyhledání pasivních kandidátů. Vzhledem k tomu, že válka o kandidáty se stává silnější a LinkedIn začíná uplatňovat nové obchodní modely využívání své sítě, začíná se objevovat nový úhel pohledu na využívání různých sociálních kanálů. Facebook, Instagram, Snapchat obsahuje také velké množství pasivních kandidátů, a ještě ve větším měřítku.

I přes zlepšující se ekonomiku, firmy na trhu práce mají problémy se zdroji, a to má významný dopad na jejich management. Pokud se firma pohybuje na trhu práce, je čas na významnou změnu postoje. Ředitelé a manažeři se musí přestat primárně zabývat strategií a řízením a přichází čas zapojení se do realizace a operacionalizaci práce. Tam, kde není dostatek zdrojů, si musí manažeři vyhrnout rukávy a dát se do špinavé práce. Jinými slovy, společnosti se snaží najmout vůdce, kteří umí obě tyto role. Již nesbíráme ovoce, které je na dosah naší ruky.

TIP:  Kdo to je pasivní kandidát a jak je hledat?

Roboti přichází a v roce 2017 tomu budeme ještě blíže. Máme nové studie a pohledy na efektivitu a organizaci práce. Postupné vyřazování opakujících se manuálních a administrativních činností a přesměrování této práce na roboty, způsobí obrovský dopad na trh práce. Automatizace přinese významný dopad na dovednosti, které budou potřeba. Některé zaniknou a nové budou na vzestupu.

Během několika let bude zničena část trhu dělnických pozic, ale tam kde bude potřeba použít selský rozum nebo se bude jednat o činnosti, které budou vyžadovat kreativitu a originalitu, roboti nezastoupí. THP pozice zaznamenají také velkou řadu změn, ale tam kde bude vládnout fantazie, vedení, schopnost řešení problémů, sociální a kreativní dovednosti se změny moc týkat nebudou.

Kultura náboru je dalším tématem roku 2017. Všichni se musí nyní aktivně zapojit do hledání zaměstnanců a také všichni jsou součástí vnímání zkušenosti kandidáta. Každý je nyní důležitým článkem. Nábor již není pouhý akt, ale již to je vysoce sofistikovaná činnost s přesahem do různých oborů, která se promítá do dalších oblastí a zapojuje do svého procesu další manažery společnosti.

TIP:  Aktuální trendy v náboru a hledání zaměstnanců

Tak co myslíte? Použiji slova z nového dílu Star Wars: Rogue One: „Ať vás síla provází“.

- Reklama -