Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru a ten samý faktor musí být v rámci opravy nebo prevence zjištěn a nahrazen. Finanční toky, špatné hospodaření, nezvládnuté investice, pohromy, krádeže apod. to jsou témata, které se dají nějakým vhodným postupem, obvykle a ve většině případů opět opravit. Selhání lidského faktoru se však může opakovat stále dokola.

Preventivní krizové opatření

Proto se některé společnosti s krizí v budoucnosti opět potkají. Klasický krizový manažer je pro ně partnerem v momentě krize, jejím vzniku nebo průběhu, ale málokdy vzniká spolupráce, když je vše ve firmě zalito sluncem a peníze proudí. Personálně krizový manažer, především v oblasti řízení, však dokáže zjistit problémové oblasti dříve, než k samotné krizi dojde na povrchu. Preventivní práce krizového manažera se v našich oblastech moc nepraktikuje, a přitom prevence je často méně nákladná než vzniklá a rozbujelá samotná krize.

Potřebujete krizového manažera?

Odborníci odpovědní za krizové řízení a řízení mimořádných událostí potřebují celou řadu komunikačních, kritických myšlenkových, rozhodovacích, mezilidských a vůdčích dovedností, ale nejen to. Krizoví manažeři musí být schopni sdělovat opatření vedoucím pracovníkům a zaměstnancům.

Musí být také schopni přijímat obtížná rozhodnutí pod tlakem, využívat schopnosti kritického myšlení a prokázat silné vůdčí a mezilidské schopnosti, aby mohli motivovat a organizovat své týmy. To je asi taky důvod proč se tolik dnešních manažerů do této role neangažuje, je prostě náročná.

Další článek:  Jak na krizové řízení v době krize?

Někteří by si tuto roli rádi vyzkoušeli, protože získali nějaký svůj subjektivní pocit, že z krizí, které zvládli v rámci své profesní bubliny, praxe nebo aktuální společnosti mohou logicky přejít do role krizového manažera, ale to je bohužel omyl. Pokud skutečně potřebujete krizového manažera vybírejte pečlivě.

Volba krizového manažera?

Krizový manažer, který se skutečně může tímto označením prokázat, je především taková osobnost, která vyzařuje klid, jasné myšlení a projevuje maximální snahu o řešení situace co nejvhodnější cestou. Krizový manažer je schopen soustředit sebe a svůj tým nebo týmy na zásadní činnosti a tyto zásadní činnosti vykonávat s novou intenzitou. Mimo toto potřebuje silnou odolnost vůči stresu, protože často pracuje ve vypjatých a konfliktních situacích.

Proto bych zde apeloval na horké hlavy krizového řízení, které řeší celou řadu věcí silou a tuto sílu prokazují téměř v každém jednání. Co bych asi podtrhl jako klíčové je, aby krizový manažer ovládal celou sadu měkkých kompetencí mimo jiné.

Jak se rodí krizový manažer

Kromě renomovaných zahraničních škol a několika seminářů a studijních oborů: „Bezpečnostní a krizový management“ v České republice je tato oblast poměrně nová. Některé oblasti tohoto vzdělávání však ne zcela korespondují s potřebou praxí uchazeče a absolventi bohužel nemají vždy reálnou možnost získání praxe přímo v samotném dění krize. Vlastně ona práce ve firemní krizi je to, co podpoří kariéru krizového manažera. Firma za firmou, projekt za projektem atd.

Další článek:  Jaké jsou dovednosti budoucnosti?

To, co vlastně dělá krizového manažera je často ona praxe v celé řadě úrovní společností, šíři oblastí, hloubky krizí a druhu společností a organizací.

Univerzální krizový manažer

Ne všechny firemní krize jsou však totožné. Také ne všichni krizoví manažeři jsou jako na páse. Jsou mezi nimi významné rozdíly. Když je podrobně diagnosticky prozkoumáte, zjistíte, že často jejich profesní kariéra bývá dominantní v nějaké oblasti a v nějakých konkrétních kompetencích, na danou oblast se pak výrazněji zaměřují a kladou na ni důraz, některé slabší kompetence se pak v zátěži projevují intenzivněji. Některé souvislosti jim však mohou tudíž zcela unikat.

Tedy pokud jde o výběr krizového manažera je dobré kromě praxe, sledovat i aktuální kompetenční vybavenost a další podmínky správného výběru.

Já pracuji ve firmách primárně v personální oblasti, tedy jako krizový manažer pro personální a někdy oblasti řízení organizace, pro některé další oblasti se však vždy obklopím kolegy, kteří jsou specialisty na danou problematiku, a to mě poskytuje solidní základnu pro řešení větších souvislostí spojených s firemní krizí. Nikdo totiž není tzv. „Univerzální krizový manažer“.

Krizový manažer – řešitel lidí

Téměř žádná krize se neobjede bez zásahu do personální oblasti. Za tímto účelem musí personálně krizový manažer zaujmout aktivní roli při identifikaci problémů či proměnných, které jsou vlastní krizovému systému nebo mohou způsobit krizové události. Ve skutečnosti se musí v oblasti řízení a lidských zdrojů věnovat více pozornosti hledání problémů než řešení problémů.

Další článek:  Poradce, advisor, specialista, ale také lektor, kouč nebo mentor. Kdo je kdo a jak se v tom vyznat?

Za tímto účelem musí zůstat proaktivní a neustále důsledně skenovat a vyhodnocovat, jak se změny v interním i externím prostředí projevují, a to jak v oblasti řízení, tak v oblasti personální, aby mohli identifikovat problémy, které mohou ohrozit udržitelnost organizace.

Krizový manažer – agent změny

Krize totiž často vedou k organizačním změnám, ať už k lepšímu nebo horšímu. Organizační krize a z nich plynoucí dopady způsobují, že se krizový manažer ocitne v roli agenta změny významněji než kdy jindy. Jednou z oblastí, na kterou může jistě mít velký vliv, je podpora organizační kultury připravené na krize.

Krizový manažer – designer organizace

Co je v organizačním designu obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdíl mezi skutečností organizace a jejím žádoucím stavem. Odborníci, kteří pracují z této perspektivy, jsou schopni vidět jasnou souvislost mezi strukturou práce a rozvojem lidských zdrojů.

Co je při organizačním projektování obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdílů mezi realitou organizace a jejím žádoucím stavem. Krizoví manažeři, kteří převezmou roli organizačního designéra, budou mít také velký přínos pro rozvoj nových organizačních struktur.

Závěrem

Těmito třemi rolemi se snažím ukázat potřebu personálně krizového managementu v roli prevence, protože jak víte, je to mimo jiné krize lidí v organizaci. Efektivní krizové řízení má zásadní význam pro úspěch a kontinuitu organizace. Uprostřed měnící se doby a složitých systémů a nejisté budoucnosti je služba krizového manažera jednou z cest. To, co však doporučuji je chovat se preventivně, tedy hledat zárodky, chcete-li signály, symptomy krize dříve, než samotná krize vznikne.  

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás