DomůKrizový management | Crisis managementHledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru a ten samý faktor musí být v rámci opravy nebo prevence zjištěn a nahrazen. Finanční toky, špatné hospodaření, nezvládnuté investice, pohromy, krádeže apod. to jsou témata, které se dají nějakým vhodným postupem, obvykle a ve většině případů opět opravit. Selhání lidského faktoru se však může opakovat stále dokola.

Preventivní krizové opatření

Proto se některé společnosti s krizí v budoucnosti opět potkají. Klasický krizový manažer je pro ně partnerem v momentě krize, jejím vzniku nebo průběhu, ale málokdy vzniká spolupráce, když je vše ve firmě zalito sluncem a peníze proudí. Personálně krizový manažer, především v oblasti řízení, však dokáže zjistit problémové oblasti dříve, než k samotné krizi dojde na povrchu. Preventivní práce krizového manažera se v našich oblastech moc nepraktikuje, a přitom prevence je často méně nákladná než vzniklá a rozbujelá samotná krize.

Potřebujete krizového manažera?

Odborníci odpovědní za krizové řízení a řízení mimořádných událostí potřebují celou řadu komunikačních, kritických myšlenkových, rozhodovacích, mezilidských a vůdčích dovedností, ale nejen to. Krizoví manažeři musí být schopni sdělovat opatření vedoucím pracovníkům a zaměstnancům.

Další článek:  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Musí být také schopni přijímat obtížná rozhodnutí pod tlakem, využívat schopnosti kritického myšlení a prokázat silné vůdčí a mezilidské schopnosti, aby mohli motivovat a organizovat své týmy. To je asi taky důvod proč se tolik dnešních manažerů do této role neangažuje, je prostě náročná.

Někteří by si tuto roli rádi vyzkoušeli, protože získali nějaký svůj subjektivní pocit, že z krizí, které zvládli v rámci své profesní bubliny, praxe nebo aktuální společnosti mohou logicky přejít do role krizového manažera, ale to je bohužel omyl. Pokud skutečně potřebujete krizového manažera vybírejte pečlivě.

Volba krizového manažera?

Krizový manažer, který se skutečně může tímto označením prokázat, je především taková osobnost, která vyzařuje klid, jasné myšlení a projevuje maximální snahu o řešení situace co nejvhodnější cestou. Krizový manažer je schopen soustředit sebe a svůj tým nebo týmy na zásadní činnosti a tyto zásadní činnosti vykonávat s novou intenzitou. Mimo toto potřebuje silnou odolnost vůči stresu, protože často pracuje ve vypjatých a konfliktních situacích.

Proto bych zde apeloval na horké hlavy krizového řízení, které řeší celou řadu věcí silou a tuto sílu prokazují téměř v každém jednání. Co bych asi podtrhl jako klíčové je, aby krizový manažer ovládal celou sadu měkkých kompetencí mimo jiné.

Jak se rodí krizový manažer

Kromě renomovaných zahraničních škol a několika seminářů a studijních oborů: „Bezpečnostní a krizový management“ v České republice je tato oblast poměrně nová. Některé oblasti tohoto vzdělávání však ne zcela korespondují s potřebou praxí uchazeče a absolventi bohužel nemají vždy reálnou možnost získání praxe přímo v samotném dění krize. Vlastně ona práce ve firemní krizi je to, co podpoří kariéru krizového manažera. Firma za firmou, projekt za projektem atd.

Další článek:  Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

To, co vlastně dělá krizového manažera je často ona praxe v celé řadě úrovní společností, šíři oblastí, hloubky krizí a druhu společností a organizací.

Univerzální krizový manažer

Ne všechny firemní krize jsou však totožné. Také ne všichni krizoví manažeři jsou jako na páse. Jsou mezi nimi významné rozdíly. Když je podrobně diagnosticky prozkoumáte, zjistíte, že často jejich profesní kariéra bývá dominantní v nějaké oblasti a v nějakých konkrétních kompetencích, na danou oblast se pak výrazněji zaměřují a kladou na ni důraz, některé slabší kompetence se pak v zátěži projevují intenzivněji. Některé souvislosti jim však mohou tudíž zcela unikat.

Tedy pokud jde o výběr krizového manažera je dobré kromě praxe, sledovat i aktuální kompetenční vybavenost a další podmínky správného výběru.

Já pracuji ve firmách primárně v personální oblasti, tedy jako krizový manažer pro personální a někdy oblasti řízení organizace, pro některé další oblasti se však vždy obklopím kolegy, kteří jsou specialisty na danou problematiku, a to mě poskytuje solidní základnu pro řešení větších souvislostí spojených s firemní krizí. Nikdo totiž není tzv. „Univerzální krizový manažer“.

Krizový manažer – řešitel lidí

Téměř žádná krize se neobjede bez zásahu do personální oblasti. Za tímto účelem musí personálně krizový manažer zaujmout aktivní roli při identifikaci problémů či proměnných, které jsou vlastní krizovému systému nebo mohou způsobit krizové události. Ve skutečnosti se musí v oblasti řízení a lidských zdrojů věnovat více pozornosti hledání problémů než řešení problémů.

Další článek:  Kdo je krizový manažer

Za tímto účelem musí zůstat proaktivní a neustále důsledně skenovat a vyhodnocovat, jak se změny v interním i externím prostředí projevují, a to jak v oblasti řízení, tak v oblasti personální, aby mohli identifikovat problémy, které mohou ohrozit udržitelnost organizace.

Krizový manažer – agent změny

Krize totiž často vedou k organizačním změnám, ať už k lepšímu nebo horšímu. Organizační krize a z nich plynoucí dopady způsobují, že se krizový manažer ocitne v roli agenta změny významněji než kdy jindy. Jednou z oblastí, na kterou může jistě mít velký vliv, je podpora organizační kultury připravené na krize.

Krizový manažer – designer organizace

Co je v organizačním designu obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdíl mezi skutečností organizace a jejím žádoucím stavem. Odborníci, kteří pracují z této perspektivy, jsou schopni vidět jasnou souvislost mezi strukturou práce a rozvojem lidských zdrojů.

Co je při organizačním projektování obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdílů mezi realitou organizace a jejím žádoucím stavem. Krizoví manažeři, kteří převezmou roli organizačního designéra, budou mít také velký přínos pro rozvoj nových organizačních struktur.

Závěrem

Těmito třemi rolemi se snažím ukázat potřebu personálně krizového managementu v roli prevence, protože jak víte, je to mimo jiné krize lidí v organizaci. Efektivní krizové řízení má zásadní význam pro úspěch a kontinuitu organizace. Uprostřed měnící se doby a složitých systémů a nejisté budoucnosti je služba krizového manažera jednou z cest. To, co však doporučuji je chovat se preventivně, tedy hledat zárodky, chcete-li signály, symptomy krize dříve, než samotná krize vznikne.  

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nová krizová role HR

V mém dnešním článku se můžeme se zaměřit na očekávanou budoucí úlohu lidských zdrojů.  Mohli bychom se domnívat, že manažeři lidských zdrojů mohou plnit zásadní...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Co hledáte:

Nejnovější články

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Když stavíte pyramidu potřebujete taky volno…

V Britském muzeu naleznete místo, které je vyhrazené vápencové...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Přišel nový ředitel, odcházíme!

V životě firem se dějí různé etapy a restrukturalizace firmy,...

Automatizace, robotizace a zánik pracovních míst

Automatizace jednoznačně mění způsob, jakým pracujeme a také v...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...