DomůKrizový management | Crisis managementHledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru a ten samý faktor musí být v rámci opravy nebo prevence zjištěn a nahrazen. Finanční toky, špatné hospodaření, nezvládnuté investice, pohromy, krádeže apod. to jsou témata, které se dají nějakým vhodným postupem, obvykle a ve většině případů opět opravit. Selhání lidského faktoru se však může opakovat stále dokola.

Preventivní krizové opatření

Proto se některé společnosti s krizí v budoucnosti opět potkají. Klasický krizový manažer je pro ně partnerem v momentě krize, jejím vzniku nebo průběhu, ale málokdy vzniká spolupráce, když je vše ve firmě zalito sluncem a peníze proudí. Personálně krizový manažer, především v oblasti řízení, však dokáže zjistit problémové oblasti dříve, než k samotné krizi dojde na povrchu. Preventivní práce krizového manažera se v našich oblastech moc nepraktikuje, a přitom prevence je často méně nákladná než vzniklá a rozbujelá samotná krize.

Potřebujete krizového manažera?

Odborníci odpovědní za krizové řízení a řízení mimořádných událostí potřebují celou řadu komunikačních, kritických myšlenkových, rozhodovacích, mezilidských a vůdčích dovedností, ale nejen to. Krizoví manažeři musí být schopni sdělovat opatření vedoucím pracovníkům a zaměstnancům.

Další článek:  Hledáte inspiraci pro gamifikaci? Zkuste Pokémon Go

Musí být také schopni přijímat obtížná rozhodnutí pod tlakem, využívat schopnosti kritického myšlení a prokázat silné vůdčí a mezilidské schopnosti, aby mohli motivovat a organizovat své týmy. To je asi taky důvod proč se tolik dnešních manažerů do této role neangažuje, je prostě náročná.

Někteří by si tuto roli rádi vyzkoušeli, protože získali nějaký svůj subjektivní pocit, že z krizí, které zvládli v rámci své profesní bubliny, praxe nebo aktuální společnosti mohou logicky přejít do role krizového manažera, ale to je bohužel omyl. Pokud skutečně potřebujete krizového manažera vybírejte pečlivě.

Volba krizového manažera?

Krizový manažer, který se skutečně může tímto označením prokázat, je především taková osobnost, která vyzařuje klid, jasné myšlení a projevuje maximální snahu o řešení situace co nejvhodnější cestou. Krizový manažer je schopen soustředit sebe a svůj tým nebo týmy na zásadní činnosti a tyto zásadní činnosti vykonávat s novou intenzitou. Mimo toto potřebuje silnou odolnost vůči stresu, protože často pracuje ve vypjatých a konfliktních situacích.

Proto bych zde apeloval na horké hlavy krizového řízení, které řeší celou řadu věcí silou a tuto sílu prokazují téměř v každém jednání. Co bych asi podtrhl jako klíčové je, aby krizový manažer ovládal celou sadu měkkých kompetencí mimo jiné.

Jak se rodí krizový manažer

Kromě renomovaných zahraničních škol a několika seminářů a studijních oborů: „Bezpečnostní a krizový management“ v České republice je tato oblast poměrně nová. Některé oblasti tohoto vzdělávání však ne zcela korespondují s potřebou praxí uchazeče a absolventi bohužel nemají vždy reálnou možnost získání praxe přímo v samotném dění krize. Vlastně ona práce ve firemní krizi je to, co podpoří kariéru krizového manažera. Firma za firmou, projekt za projektem atd.

Další článek:  Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází"

To, co vlastně dělá krizového manažera je často ona praxe v celé řadě úrovní společností, šíři oblastí, hloubky krizí a druhu společností a organizací.

Univerzální krizový manažer

Ne všechny firemní krize jsou však totožné. Také ne všichni krizoví manažeři jsou jako na páse. Jsou mezi nimi významné rozdíly. Když je podrobně diagnosticky prozkoumáte, zjistíte, že často jejich profesní kariéra bývá dominantní v nějaké oblasti a v nějakých konkrétních kompetencích, na danou oblast se pak výrazněji zaměřují a kladou na ni důraz, některé slabší kompetence se pak v zátěži projevují intenzivněji. Některé souvislosti jim však mohou tudíž zcela unikat.

Tedy pokud jde o výběr krizového manažera je dobré kromě praxe, sledovat i aktuální kompetenční vybavenost a další podmínky správného výběru.

Já pracuji ve firmách primárně v personální oblasti, tedy jako krizový manažer pro personální a někdy oblasti řízení organizace, pro některé další oblasti se však vždy obklopím kolegy, kteří jsou specialisty na danou problematiku, a to mě poskytuje solidní základnu pro řešení větších souvislostí spojených s firemní krizí. Nikdo totiž není tzv. „Univerzální krizový manažer“.

Krizový manažer – řešitel lidí

Téměř žádná krize se neobjede bez zásahu do personální oblasti. Za tímto účelem musí personálně krizový manažer zaujmout aktivní roli při identifikaci problémů či proměnných, které jsou vlastní krizovému systému nebo mohou způsobit krizové události. Ve skutečnosti se musí v oblasti řízení a lidských zdrojů věnovat více pozornosti hledání problémů než řešení problémů.

Další článek:  Co znamená pojem krizový management?

Za tímto účelem musí zůstat proaktivní a neustále důsledně skenovat a vyhodnocovat, jak se změny v interním i externím prostředí projevují, a to jak v oblasti řízení, tak v oblasti personální, aby mohli identifikovat problémy, které mohou ohrozit udržitelnost organizace.

Krizový manažer – agent změny

Krize totiž často vedou k organizačním změnám, ať už k lepšímu nebo horšímu. Organizační krize a z nich plynoucí dopady způsobují, že se krizový manažer ocitne v roli agenta změny významněji než kdy jindy. Jednou z oblastí, na kterou může jistě mít velký vliv, je podpora organizační kultury připravené na krize.

Krizový manažer – designer organizace

Co je v organizačním designu obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdíl mezi skutečností organizace a jejím žádoucím stavem. Odborníci, kteří pracují z této perspektivy, jsou schopni vidět jasnou souvislost mezi strukturou práce a rozvojem lidských zdrojů.

Co je při organizačním projektování obzvláště důležité, je neustálé vyhodnocování rozdílů mezi realitou organizace a jejím žádoucím stavem. Krizoví manažeři, kteří převezmou roli organizačního designéra, budou mít také velký přínos pro rozvoj nových organizačních struktur.

Závěrem

Těmito třemi rolemi se snažím ukázat potřebu personálně krizového managementu v roli prevence, protože jak víte, je to mimo jiné krize lidí v organizaci. Efektivní krizové řízení má zásadní význam pro úspěch a kontinuitu organizace. Uprostřed měnící se doby a složitých systémů a nejisté budoucnosti je služba krizového manažera jednou z cest. To, co však doporučuji je chovat se preventivně, tedy hledat zárodky, chcete-li signály, symptomy krize dříve, než samotná krize vznikne.  

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...