Home office je super! A co lidi v továrnách?

514

Pandemie zcela jednoznačně prokazuje v některých technických oblastech svůj smysl. Většina technologií, na které se všichni v poslední době soustřeďujeme Skype, Teams, Zoom zde existují už léta, ale bylo zapotřebí pandemie, než se rozšířily do takového měřítka. Dobré řešení, ale jen pro někoho.

Znamená tato revoluce práce z domu? Je to doba, kdy už nebudeme potřebovat naše pracoviště? Samozřejmě že ne! Kanceláře s největší pravděpodobností zůstanou součástí budoucího pracovního života. Lidé postrádají osobní přátelství a osobní komunikaci. Technologie vzdálené práce jsou pro ně intenzivní a vyčerpávající, ale mají svoje benefity.

Je to práce v kanceláři nebo home office?

Jsme v době bez kreativity a vycházíme z našich náhodných interakcí, žijeme ve svých bublinách. Každý popisujeme naši situaci vysoce subjektivním pohledem. Všem nám chybí silná dávka objektivity situace. Obáváme se ztráty komunity a přišli jsme o náš osobní fyzický prostor. Je pravděpodobné, že se buducnost některých pozic natrvalo změní. Jedno pracoviště bude mezi dvěma póly, kterými jsou tradiční pracoviště na jednom konci a žádné pracoviště na druhém. Přesné umístění se bude lišit podle preferencí a specifik každé firmy a organizace.

TIP:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Pro ostatní pracovníky je takový krok však luxusem, který si nemohli a nemohou užít. Zejména dělníci, kteří tráví svůj pracovní život například v továrnách, provozovnách a dílnách. U nich volba možná nebyla a nebude. Buď museli jít na své tradiční pracoviště a riskovat nakažení nebo prostě nepracovali vůbec. Jak málo si uvědomujeme, čemu museli a musejí být vystaveni.

A co dělníci v době pandemie?

Situace ve Velké Británii

Ve srovnání s mírou lidí stejného pohlaví a věku v Anglii a Walesu měli muži pracující v základních povoláních nejvyšší míru úmrtí na COVID-19. Mezi ženami vzrostly čtyři konkrétní profese úmrtnosti u COVID-19, včetně prodejních a maloobchodních asistentů. Z důvodu vyššího počtu úmrtí u mužů bylo zjištěno, že 17 konkrétních povolání zvýšilo míru úmrtí u COVID-19, z nichž některé zahrnovaly: taxikáře a šoféry, řidiči autobusů a autokarů, kuchaři a prodejní a maloobchodní asistenti.

Ze 17 konkrétních povolání mezi muži v Anglii a Walesu, u nichž se zjistilo, že mají vyšší míru úmrtí na COVID-19, ukazují údaje z ročního průzkumu populace, že 11 z nich má statisticky významně vyšší podíl pracovníků černošského a asijského etnického původu. (1)

To je částečně důvod, proč dělníci ve Velké Británii měli dvakrát větší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než širší pracující populace. Dělnická práce je zkrátka vystavuje viru více než ostatní.

TIP:  Firemní kultura začíná u majitele firmy

Během pandemie mnoho lidí uvedlo, že plat dělníků příliš často klesá pod jejich zjevnou společenskou hodnotu. Mnohem menší pozornost byla věnována pracovní kultuře a kvalitě pracovních míst z pohledu bezpečnosti a hygieny práce. Prostředí v továrnách se v následujících letech bude muset také výrazně změnit.

Dnes existují nejrůznější úvahy o budoucnosti kanceláří a home officech, ale mnohem méně se zde bavíme o budoucnosti skladů, továren, provozoven a závodů na zpracování všeho možného, kde Covid-19 tak často řídil a úspěšně se rozšiřoval. Tak málo věnujeme pozornost tomu, co není v naší bublině.

Místa nákazy a profese

 • žák / student / učeň 10 291; 22,3 %
 • starobní důchodce 4 378; 9,5 %
 • pedagog / školství 2 285; 5,0 %
 • administrativní / kancelářské práce 2 196; 4,8 %
 • OSVČ 1 450; 3,1 %
 • Strojírenství / elektrotechnika 1 354; 2,9 %
 • Lékaři 576; 1,3 %
 • Zdravotní sestry 1002; 2,1 %
 • Ostatní zdravotničtí pracovníci 912; 2,0 %

Nejčastěji uváděným sociálním prostředím a možným místem nákazy jsou:

 • pracoviště 33,5 %
 • rodina / domácnost a s tím spojený volný čas 23,2 %
 • základní škola 7,5 %
 • střední škola 6,4 %
 • vysoká škola 3,1 %
 • bez jednoznačného určení aktivity či místa nákazy je 15,4 % nakažených
TIP:  Přichází krize zdrojů, a nejen těch lidských!

Jaká je budoucnost pracovních míst?

Když dnes hovoříme o budoucnosti práce, slyšíme stále dokola o potřebě automatizace a digitalizace, Jednou z nejdůležitějších lekcí pandemie však je, že zde musíme začít diskutovat o prostředí a kvalitě pracovních míst i v budoucnu. Práce na dálku nás přiměla k tomu, abychom to udělali pro administrativní a THP pozice. Nyní ale potřebujeme podobně intenzivní diskusi o pracovištích i v dalším pracovním světě, kterým je svět náročné a často viru napospas vystavené dělnické práce.

Zdroj statistik

- Reklama -