Co plánujete v HR v roce 2020?

1034

Abych vám to ulehčil, začnu nejdříve u mých představ, které bude muset oblast HR, ale i celý management postupně řešit s rostoucí prioritou.

Očekávám zvýšenou potřebu rozvoje měkkých dovedností a zcela nových dovedností a kompetencí u některých pozic.

Bude nutné hledat nové způsoby, jak přilákat, motivovat a organizovat své lidi.

Od roku 2020 a dále bude složení pracovní síly a způsob jejího náboru, organizace a odměňování vypadat velmi odlišně ode dneška. Na druhé straně bude role a funkce HR postupně zcela přepracována.

Většina rutinních úkolů bude postupně automatizována. Robotika a umělá inteligence také postupně převezme nová odvětví, jako obchod, finanční poradenství, správu dokumentace atd.

Tendence usilovat o přilákání, motivaci a udržení lidí prostřednictvím návrhu hodnoty pro zaměstnance postaveného výhradně na finanční odměně již není dlouhodobě udržitelné. Tento model přestane fungovat. Lidé chtějí pracovat pro organizace, které vzbuzují důvěru a odrážejí jejich hodnoty.

Bude důležité budovat důvěru a znovu definovat značku zaměstnavatele tak, aby přilákala a udržela zítřejší pracovní sílu.

Je třeba vyvíjet dynamické modely nabídky a poptávky po pracovní síle a připravit se na budoucí pracovní sílu.

TIP:  Jak motivovat zaměstnance? Mýty o motivaci zaměstnanců

Bude nutné digitalizovat pracoviště tak, aby zvyšovalo produktivitu pracovní síly.

Vznikne potřeba integrace analytiky o lidském kapitálu do prioritních strategických a obchodních rozhodnutí.

Je nutné přepracovat úlohy a modely odměňování. Přepracovat rámec pracovních míst, role a mzdy, a to tak, aby zohledňoval nové obchodní modely.

Pro posílení značky zaměstnavatele a základního EVP je zapotřebí velké množství práce. Vzhledem k tomu, že se očekávání zaměstnanců nadále vyvíjejí, mělo by být hlavním cílem revize značky EVP a značky zaměstnavatele tak, aby se sladil účel s měnícími se preferencemi kandidátů a zaměstnanců.

Bude potřeba zavést pružnější režimy pracovní doby a snížit celkově odpracované hodiny. Na některých trzích již vidíme kroky k omezení víkendové práce a omezování komunikace mimo pracovní dobu jako součást snahy o zlepšení zdraví a pohody zaměstnanců.

Nutnost gamifikace. Konečnou podobou bude jednotný gamifikovaný svět, který řídí a zapojuje nové zaměstnance, od úvodních a nástupních až po stávající a jejich hodnocení výkonu, a zároveň řízení plánu učení, profesní dráhy a osobního rozvoje.

Nové interaktivní technologie budou poskytovat reálný život firmy, aby poskytovaly informace o zkušenostech během náborového procesu. To pomůže uchazečům získat realističtější pohled na to, jaké to je v organizaci pracovat, a odpovídat si tak na klíčové otázky.

TIP:  Mladá generace a role HR

Stránky s recenzemi zaměstnanců poskytnou „objektivní hodnocení“ toho, co dané zaměstnání skutečně znamená a zda je způsob, jakým je prezentován, autentický.

Tradiční univerzální modely zapojení zaměstnanců ustoupí vysoce přizpůsobeným modelům.

Do popředí půjde přepracovaný systém tzv. sponzoring budoucích zaměstnanců prostřednictvím učňovského nebo středoškolského vzdělávání. Velké firmy a organizace budou tvořit komplexní vzdělávací systémy pro svoje potřeby.

A jak vidíte rok 2020 vy? Děkuji Vám za podporu a přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020. 🎄🎁🎉🧨💊
Zdroj foto: Gearbox Studios

- Reklama -