DomůKariéra | CareerImpostor syndrom – Odvrácená strana Dunning-Krugerova efektu

Impostor syndrom – Odvrácená strana Dunning-Krugerova efektu

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

V předchozím článku jsem se zabýval Imposter syndromem a můžete si ho přečíst zde, dnes to bude na téma Dunning-Krugerova efektu, který je jeho jakousi odvrácenou stranou.

Efekt pojmenovaný podle psychologů Davida Dunninga a Justina Krugera, je Dunning-Krugerův efekt, který je druhem kognitivní zaujatosti, která způsobuje, že lidé nadhodnocují své znalosti nebo schopnosti, zejména v oblastech, s nimiž nemají téměř žádné zkušenosti. V psychologii se termín „kognitivní zkreslení“ vztahuje na nepodložené přesvědčení, které mnozí z nás mají, často aniž by si to uvědomovali. Od základní atribuční chyby, kotvení, haló efektu, přes klam a efekt nadměrné sebedůvěry atd.

Dunningův–Krugerův efekt
Dunningův–Krugerův efekt

Nemyslím to nijak zle, ale z mé vlastní praxe je známo, že zaměstnanci mají tendenci velmi přehnaně vnímat svůj pracovní výkon. Podpořím toto mé tvrzení široce citovaná studie profesora Zengera z roku 1995. Mezi 714 dotazovanými inženýry, 32 % ve společnosti A a 42 % ve společnosti B umístilo svůj výkon v horních 5 % ve srovnání s jejich vrstevníky ve stejné společnosti. Pouze jeden respondent měl pocit, že jeho výkon byl podprůměrný. Jejich sebehodnocení je jednoduše nepřesné, protože 42 % nemůže být současně 5 %.

Uděláme si menší odbočku:

Slovo kompetence najdete na mém blogu hned v těchto článcích: kompetence

Ale rád bych vám nejdříve demonstroval, jak k nim vlastně přicházíme a jak nám v časem rostou.

Čtyři stádia kompetencí

V únoru 1969 popsal trenér managementu Martin M. Broadwell model jako „čtyři úrovně výuky“. Model použil v Gordon Training International jeho zaměstnanec Noel Burch v 70. letech – čtyři fáze učení jakékoli nové dovednosti“. Později byl model často přičítán Abrahamovi Maslowovi, nesprávně, protože model se neobjevuje v jeho hlavních dílech.

Další článek:  Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Noel Burch, zaměstnanec společnosti Gordon Training International, mimo jiné již tuto společnost cituji i v jiných článcích, vyvinul žebřík vědomé kompetence v 70. letech. Model zdůrazňuje dva faktory, které ovlivňují naše myšlení, když se učíme nové dovednosti vědomí a úroveň dovedností – kompetencí.

Nevědomá nekompetentnost (nevědomost)
Nevědomá nekompetentnost (nevědomost)

Nevědomá nekompetentnost (nevědomost)

Jednotlivec nerozumí nebo neví, jak něco udělat, a nemusí nutně rozpoznat deficit. Může popřít užitečnost dovednosti. Před přechodem do další fáze musí jednotlivec rozpoznat svou vlastní neschopnost a hodnotu nové dovednosti. Doba, kterou jedinec v této fázi stráví, závisí na síle podnětu k učení.

Vědomá nekompetentnost (uvědomění)

Vědomá nekompetentnost (uvědomění)
Vědomá nekompetentnost (uvědomění)

I když jednotlivec nerozumí nebo neví, jak něco udělat, uznává deficit a také hodnotu nové dovednosti při řešení tohoto deficitu. Dělání chyb může být v této fázi nedílnou součástí procesu učení.

Vědomá kompetence (učení)

Vědomá kompetence (učení)
Vědomá kompetence (učení)

Jednotlivec rozumí nebo ví, jak něco udělat. Prokázat dovednosti nebo znalosti však vyžaduje soustředění. Lze jej rozdělit do několika kroků a při provádění nové dovednosti dochází k intenzivnímu vědomému zapojení.

Nevědomá kompetence (mistrovství)

Nevědomá kompetence (mistrovství)
Nevědomá kompetence (mistrovství)

Jednotlivec má tolik zkušeností s dovedností, že se stala jeho „druhou přirozeností“ a lze jí snadno provádět. Výsledkem je, že dovednost může být provedena při provádění jiného úkolu. Jednotlivec to může naučit ostatní, podle toho, jak a kdy se to naučil.

„Dunning-Krugerův efekt není o hloupých lidech, ale většinou jde o nás všechny, pokud jde o věci, v nichž nejsme moc kompetentní.“

„Mohl bych v nějakém testu, jako ve škole předpovědět, že dostanu tak za 3, zatímco moje skutečné skóre bude za 2. Ale kdyby moje skutečné skóre bylo 4, protože jsem hrozný v matematice, mohl bych si o sobě myslet více a předpovídat skóre 2. Tato nesrovnalost je důsledkem toho, že je to kvůli konkrétnímu problému se schopností našeho mozku posoudit jeho vlastní dovednosti.“

„Pokud je ego hlasem, který nám říká, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme, můžeme říci, že ego brzdí skutečný úspěch tím, že brání přímému a čestnému spojení se světem kolem nás.“ – Ryan Holiday

Přečtěte si také: Jak na kompetenční modely?

Další článek:  Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Co je to Dunning-Krugerův efekt?

Efekt, který naznačuje, že když něco nevíme, neuvědomujeme si vlastní nedostatek znalostí. Jinými slovy, nevíme to, co nevíme. Dunning a Kruger rozvíjejí tyto myšlenky o něco dále, což naznačuje, že čím méně kompetentní jsme v dané oblasti, tím větší je pravděpodobnost, že budeme nevědomky přehánět naše vlastní kompetence. Klíčové slovo je zde „nevědomky“. Postižení si neuvědomují, že přeceňují své vlastní schopnosti.

Dunning-Krugerův efekt
Dunning-Krugerův efekt

Přečtěte si také: 5 lekcí o podnikání, které jsem dostal od buddhistického mnicha

Příklady Dunning-Krugerova efektu

„Výsledky testování podpořily předpovědi, že ve srovnání s kompetentnějšími vrstevníky „nekompetentní jednotlivci“ dramaticky nadhodnocují své schopnosti. Dunning a Kruger zdůraznili, že účinek, který identifikovali, neznamená, že lidé vždy přeceňují své vlastní znalosti nebo schopnosti. Pokud má člověk nízké skóre, má větší šanci přeceňovat svůj výkon, než jej podceňovat.“

V práci může tento efekt lidem dosti ztěžovat rozpoznávání a také nápravu jejich špatného pracovního výkonu. Zaměstnavatelé sice provádějí kontroly a revize výkonu, ale ne všichni zaměstnanci jsou vstřícní ke konstruktivní kritice. Zcela upřímně, je lákavé sáhnout po výmluvě nebo když vás má recenzent radši.

Manažer

Mnoho z nás si dělá velké plány na maximalizaci své produktivity a pak zjistí, že nemůžeme splnit vše, co jsme si předsevzali. Prostě jsme se přecenili.

Majitel

Představy majitelů a zaměstnanců jejich firem jsou také často rozdílné. Vysvětlení pohledů majitelů občas ukáže, jak málo toho ve skutečnosti věděli o běžném životě jejich firem a jak neodhadli jejich výkon.

Zaměstnanec

Řada zaměstnanců stále věří, že je v určitých úkolech lepší, než ostatní, a proto mají pocit, že mohou splnit některá zadání rychleji, než to ve skutečnosti dokážou. Původní výzkum Dunninga a Krugera byl publikován v časopise Journal of Personality and Social Psychology v roce 1999. Jejich výzkum zde zahrnoval čtyři studie hodnotící skutečné a vnímané schopnosti účastníků v humoru, logickém uvažování a anglické gramatice.

Další článek:  Je vaše pracoviště lidské? Zkuste metodu NPS

Ti, kteří v testu dosáhli nejnižšího skóre, měli tendenci drasticky přeceňovat jak svoji vnímanou gramatickou schopnost, tak skóre testu. Naproti tomu ti, kteří v testu dosáhli nejvyššího skóre, měli tendenci podceňovat své schopnosti a také celkové skóre v testu.

S největší pravděpodobnostní jsou naše mozky nastaveny tak, aby hledaly vzory a vytvářely zkratky, které nám pomáhají rychle zpracovávat informace a činit rychlá rozhodnutí. Tyto vzorce a zkratky pak často vedou k různým předsudkům. Pravdou však je, že tento efekt ovlivňuje každého, včetně vás.

Nikdo nemůže disponovat odbornými znalostmi v každé oblasti. Možná jste HR odborníkem nebo specialistou na lidské zdroje, ale stále v mnoha oblastech máte značné mezery ve znalostech. Zase pozor, tento efekt není známkou nízké inteligence a inteligentní lidé také zažívají tento jev a poměrně často.

Přečtěte si také: Jaký je úspěšný podnikatelský mindset?

Jak porazit Dunning-Krugerův efekt?

Lidé mají tendenci cítit se jistější, když se rozhodují rychle. Pokud se chcete vyhnout tomuto efektu, zastavte se a věnujte čas vlastním šetřením svých rychlých rozhodnutí. Napadněte a rozpracujte na detaily své vlastní názory.

Naučte se také sami sebe kritizovat a v práci berte kritiku vážně. Prozkoumejte tvrzení, s nimiž nesouhlasíte, vyžádáním důkazů nebo příkladů, jak se můžete zlepšit. Změňte své vlastní uvažování nebo se o to alespoň pokuste. Aplikujete stejnou logiku na každou otázku nebo problém, se kterým se setkáte?

Měli byste být kritičtí, pokud jde o hodnocení toho, v čem jste dobří!

Přečtěte si také: Jak uspět v těžké době? Jak na šťastný život a úspěšnou kariéru?

Zdroj:

Obrázek

https://blog.gardeviance.org/2008/04/three-stages-of-expertise.html

Foto

Font

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Impostor syndrom – Odvrácená strana Dunning-Krugerova efektuSuper Petře, díky.