Jak na inspirativní leadership

852

Před několika desetiletími, když jste se rozhodli pracovat pro nějakého zaměstnavatele, mohli jste očekávat, že zde budete naplňovat svou kariéru až do konce svého života. Dobrá mzda, dlouhodobá parta kolegů a zdravotní a sociální výhody zajistily vaši věrnost oné firmě. Ale dnes, když se nové a mladší generace pohybují na trhu práce podnikatelé zjišťují, že je mnohem těžší získat jejich loajalitu, ale nejen to.

Podle statistik trhu práce, zaměstnanci ve věku 25-34 let měli průměrnou dobu trvání zaměstnání 2,8 let oproti 7,9 roku u zaměstnanců ve věku 45-54 let. To, co se v řadě průzkumů generací a ve vztahu k trhu práce objevuje, je téma kvality řízení a managementu, ale co vše nějak protíná je téma úrovně manažera a inspirativního řízení. Inspirovat svůj tým znamená motivovat ho k tomu, aby vykonával svou práci dobře, užíval si to, co dělá a možná i cítil pocit vzrušení z toho, kam směřuje společnost a jak je důležitá jeho role v ní. Udržení inspirace v týmu je důležitou odpovědností dnešního manžera, zvláště v turbulentních a náročných dobách.

Institut rodinných firem

Inspirace a nadšení

Když jsou zaměstnanci nejen angažovaní, ale mají možnost se u někoho inspirovat, má organizace možnost vidět značné průlomy ve svém vývoji. Totiž inspirovaní zaměstnanci jsou sami o sobě daleko produktivnější a dokonce, což je prokázáno, přenášejí své nakažení inspirací na ostatní kolem sebe.

Studie mám rád a také i zde se o ně opřu. Dle průzkumu prováděného společností ReportLinker, který obsahoval celkem 500 respondentů z USA a uskutečnil se v období od 15. února do 17. února 2017, celých 42 % zaměstnanců necítilo, že jejich střední a vrcholový management přispívá k pozitivní firemní kultuře. A jak píši již v předchozích článcích, když jsou zaměstnanci neinspirováni, nenaplněni a odpojeni od toho, kam společnost směřuje, jsou vysoké šance, že začnou hledat inspiraci jinde.

Další článek:  Nový manažerský problém: Jak řídit výkon zaměstnanců?

Být inspirací

Inspirativní výzva

Věřte tomu nebo ne, vaši zaměstnanci chtějí občas pociťovat výzvu. Prováděním stejných a opakujících se úkolů každý brzy zestárne. Například, ačkoli řídící struktury byly tradičně hierarchické a autoritativní, dnešní mladí odborníci vyjadřují touhu být více zapojeni do organizačního rozhodování. Výzkum zjistil, že 87 % zaměstnanců, kteří se více podílejí na rozhodování, mají vyšší pravděpodobnost, že dodrží své pracovní závazky a nezmění svého zaměstnavatele.

Ptejte se na následující:

  • Usilují vaši lidé o další výzvy?
  • Dosahují svých definovaných cílů?
  • Potřebují pro sebe náročnější cíle?
  • Pracujete s tématem rozšiřování kompetencí, rozhodování a odpovědnosti?
  • Plánujete kariérní vývoj svých zaměstnanců?

Nemyslím zde situaci, kdy za stávající mzdu někdo dostane další úkol. Jde o situaci, aby se úkoly a činnosti staly více složitějšími, měly větší odpovědnost nebo přesah a umožnily tak možnost pociťovat něco, čemu říkáme zvládnutí výzvy. Jde o vytvoření inspirativního příkladu.

Umět v někom zažehnout stav, kdy si chce za své vzít nějaké nové zadání nebo projekt je určitě náročné, ale co když společnost potřebuje mít někoho, kdo dokáže věci posunout dál, inspirovat ostatní k tomu, aby uvolnili uzdu novým nápadům, novým podnětům a nevyzkoušeným cestám.

Inspirativní školení

Mnoho týmů a myslím obzvláště ty technické, vyžadují opakující se výcvik a trénink, ale pokud se provádí špatně, takové tréninky mohou být cokoli jiného než inspirativní. Z praxe v personálním poradenství příliš často zjišťuji, že manažeři trénuji lidi a ti lidé tím tréninkem doslova trpí, ale upřímně to není to, co potřebují, aby svou práci zvládli. Skutečně málo manažerů se ptá na to, co by zaměstnanci skutečně chtěli trénovat, kde jsou jejich rezervy a kde se chtějí zlepšit. Přemýšlejte o možnostech školení tím, že určíte taková témata, o čem se chce váš tým dozvědět a o čem se musí dozvědět?

Další článek:  Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Inspirace a uznání

Veřejně uznat práci, je asi to nejlepší, čím můžete podpořit téma inspirace. To, že se tým dokáže identifikovat se zaměstnancem, který je vzorem, úspěšným příkladem, skvělou inspirací, je jedním z nejlepších způsobů, jak inspirovat váš tým, protože má dalekosáhlý inspirativní dopad. 70 % zaměstnanců tvrdí, že motivace a morálka by se mohly výrazně zlepšit, pokud manažeři poděkují. Naučte se identifikovat ty dobré příklady ve vaší společnosti a uznejte je před svým týmy.

Nedovolte, aby se váš tým dostal do jakési formy rutiny. Tyto nápady používejte k tomu, aby zaměstnanci byli inspirováni, zapojeni a vzájemně propojeni a ujistili se, že jsou ceněni. Když se vaši zaměstnanci cítí inspirovaní, těží z toho nakonec každý.

V rámci rozvoje firem a organizací máme tendenci klást velký důraz na vůdčí dovednosti a způsoby, jak se můžeme něco nového naučit a jak budovat skvělý tým. Pokud však chceme skutečně inspirovat lidi kolem sebe, musíme se zaměřit na vývoj vlastností, které z nás činí vynikající vůdce.

Dalším zajímavým námětem na téma inspirace je určitě téma 33 charakteristik lídrů, které zaměstnanci považují za nejvíce inspirativní, dle průzkumu provedeného během tří let společností Bain & Co.

Další článek:  Tato tři klíčová témata v rozvoji vaší firmy nepodceňujte

Ze všech těchto zjištění se objevují čtyři skupiny charakteristik, založené na typech interakcí:

  • Jak vedete tým a jaké jsou vaše formální vůdčí schopnosti?
  • Jak se umíte propojit s ostatními a jak pracujete s jednotlivci?
  • Jak rozvíjíte své vnitřní zdroje?
  • Jaký máte vliv na skupinu, jak umíte harmonizovat tým?

Nejvíce inspirativní charakteristiky související s tím, jak se spojujete s ostatními, zahrnují pokoru nebo schopnost udržet a kontrolovat své ego. Podstatná je také vaše vitalita a energie, kterou kolem sebe šíříte.

Asi nejvíce inspirativní je to, když se dokážete vypořádat se stresem pozitivním způsobem. Lidé rovněž hledají lídry s přesvědčením, kteří mohou pokračovat v nějakém nastaveném kurzu a směru, i když s nimi ostatní lidé nesouhlasí. Existuje však jedna dominantní a inspirující vlastnost, která trumfuje všechny ostatní, jmenuje se soustředěnost.

Soustředěnost, je univerzální a důležitá pro všechny ostatní dovednosti. Zaměstnanci je tedy považují za nejvíce inspirativní. Více v grafice níže. Další podstatné pilíře jsou optimismus, vize, flexibilita a otevřenost.

Centeredness je stav jistoty, stability a vyrovnanosti. Je to vlastnost, kdy manažer zná svůj střed, z pohledu toku vnitřní energie. Myslím, že se dá na tuto vlastnost nahlížet i jako na stav jakési vycentrovanosti, vybalancovanosti z pohledu jin a jang.

Zdroj studie: Reportlinker

Photo by Joshua Ness

- Reklama -