Jak bojovat s depresí. Brát či nebrat antidepresiva?

547

V dnešní uspěchané době, zaměřené na konzum a spotřebu se některým obtížně žije. Vysoký tlak na výkon a efektivitu vede k tomu, že někteří sáhnou po nějakém řešení, které umožní dále tento tlak snášet a vzdorovat mu, nepodlehnout. Celá řada dalších lidí po antidepresivech šáhne v momentě, kdy již není schopna dále zvládat své emoce, těžkou životní situaci, nemoc a také z celá řady dalších důvodů.

Antidepresiva bohužel také na celou řadu lidí nezabírají anebo velice pozdě a pouze ve svých silnějších variantách. Také je prokázáno, že některá antidepresiva mají vedlejší účinky a šťastnější vás bohužel ne vždy udělají.

Je prokázáno, že je zde a vždy bylo více technik, jejichž prostřednictvím je možné zbavit se výrazného množství svých potíží. Existuje také mnoho studií, které prokazují, že pokud člověk pravidelně cvičí své dýchání, může zlepšit významnou část svých psychických problémů. Dýchání skvěle funguje na deprese, úzkosti, paniky, nadváhu, ale i na celou řadu jiných traumat.

Meditační praxe a řízené dýchání, dle Sudarshan Kriya jógy dokáže zmírnit těžké deprese u lidí, kteří z nějakého důvodu nereagovali na antidepresiva, uvádí nová studie zveřejněná v časopise Journal of Clinical Psychiatry.

Vědci zjistili významné zlepšení příznaků deprese a úzkosti u pacientů s depresivní poruchou, kteří se zúčastnili testování této dechové techniky v porovnání s ostatními pacienty. úroveň deprese se porovnává dle srovnání skóre, kam můžeme zařadit skóre nálady, zájmu o určité činnosti, energie, pocity viny, sebevražedné sklony a další příznaky.

TIP:  Jaký byl denní, pracovní rytmus Franze Kafky a dalších umělců?

Meditační technika, která se praktikuje jako řada po sobě jdoucích rytmických dechových cvičení, která přenáší člověka do hlubokého, klidného až meditativního stavu, střídáním pomalých a klidných dechů s variací rychlých dechů. Sudarshan Kriya jóga dává lidem aktivní způsob zažití hluboké meditativního stavu, který se dá snadno naučit a začlenit do běžného života. Pacienti ve skupině jógy Kriya Sudarshan vykazovali významně větší zlepšení skóre ve srovnání s ostatními pacienty.

 

- Reklama -