Pátek, 24 června, 2022

Jak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

Když se totiž dlouhodobě zabýváte tématem budování úspěšné značky na trhu práce, praxí postupně zjistíte, že toto téma není ani tak o marketingu, jako o usilovné a dlouhodobé práci uvnitř organizace. Jedním z námětů, jak na to, by vám mohl pomoci hodnotově orientovaný management.

Hodnotový management

Hodnotový management je stylem managementu, který je zaměřený zejména na motivaci svých zaměstnanců, rozvíjení jejich dovedností a kompetencí, podporuje součinnost a inovace s cílem maximalizovat celkovou výkonnost organizace, vedlejší, a přesto důležitý dopad má i na značku zaměstnavatele, protože se významně dotýká celkové, hodnotové firemní kultury.

- Reklama -Institut rodinných firem

Jádrem hodnotové managementu by měla být série hodnot. Průsečíkem těch nejlepších jsou dle mých zjištění kázeň, pokora a schopnost ocenit. Svou roli zde hraje i prostředí – firma, jakožto „místo významu“ značky zaměstnavatele.

V dnešních společnostech znamená poslušnost zůstat loajální a také usilovně pracovat, jde o aktivní hodnotový postoj. Každý, kdo má v úmyslu vést, se musí nejprve zeptat a musí chtít naslouchat přijatým odpovědím. To souvisí primárně s principem pokory.

Tři klíčové hodnoty hodnotového managementu

Kázeň

Manažeři by se neměli chovat podle hesla „Já musím dosáhnout úspěchu“. Naopak, měli by být poněkud pasivnější a ochotni naslouchat a přijmout dobrou radu. Postup manažera by měl být víceméně o procesech, jako jsou poslouchání, přijímání a konání. Obecně cokoli přijmout, je nesnadný úkol nejen pro každého manažera, ale i pro každého zaměstnance.

„Kázeň není k tomu, aby spoutával svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.“ — Josef Čapek

Pokora

Slovo pokora v jiném kontextu znamená „nesobeckost a respektování druhých“. Pokora je stav mysli nebo pocit, kdy si uvědomujeme vlastní nedokonalost nebo naši závislost na někom. Dalo by se říci, že opakem pokory může být také neustálé srovnávání sebe s druhými, tedy kdo je víc, kdo je míň. Zde platí heslo: „respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat a ani hodnotit.“

„Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat.“ — Antoine de Saint-Exupéry
V souhrnu to znamená, že někdo v odpovědném postavení má úkol sloužit. Vedení znamená sloužit – shora dolů. Ve společnosti by vedení nemělo být vnímáno jako prestižní postavení, jehož úspěch se měří podle obdržené značky služebního automobilu, velikosti kanceláře nebo počtu asistentů. Tuto roli je spíše třeba chápat jako zodpovědný úkol.

„Jako vedoucí pracovník mám za úkol sloužit společnosti a každému jednotlivému zaměstnanci, aby mohli co nejlépe sloužit svému účelu. Vyšší úroveň musí zajistit, aby úroveň pod ní mohla dobře fungovat.“

Další článek:  Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Ocenění

Třetí je hodnota ocenění a je také důležitým prvkem úspěšného manažerského přístupu. Znamená to vnímat zaměstnance v jejich rozmanitosti, rozpoznávat jejich individuální nadání a vlastnosti a hodnotit je jako pozitivní doplněk celku.

Je důležité podporovat kreativitu a inovaci v souhře těchto rozdílů, talentů a možností. Kromě toho je také důležité podporovat zaměstnance, aby rozvíjeli své silné stránky. To, samozřejmě, vyžaduje od manažera hodně času. Obvykle by měl manažer věnovat 80 % svého času na vedení a pouze 20 % na technické úkoly.

„Je úplně jedno, co všechno jsi studoval a dělal, ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, kolik máš diplomů, certifikátů, ocenění nebo titulů. To jediné, co se Ti skutečně počítá je to, co prospěšného děláš teď a tady pro budoucnost svou, svojí rodiny, firmy, vlasti a planety.“ — Tenife

Firma – místo svého významu

Kromě toho by každé dnešní pracoviště mělo být místem budování určitého významu. Klienti se mě ptají, jak ale vytvořit takové místo? Jestli je to interiérem nebo motivačními hesly v zasedací místnosti. Tato cesta může být doplňkem, ale není podstatou. Opět se musíme vrátit k podstatě práce zevnitř, tedy skrze vaše lidi. Po sérii mých zjištění z personálních projektů je patrné, že je něco spojuje:

  1. osobní zkušenost zaměstnanců
  2. úspěch prostřednictvím ocenění
  3. respekt a chvála za výkon
Další článek:  Firemní kultura začíná u majitele firmy

Toto jsou ty největší motivace a zklamu vás peníze to také nejsou. Vše to souvisí s darem vyznamenání a schopností rozpoznat rozmanité talenty. Pokud se vašemu manažerovi podaří dát zaměstnanci úkoly, které má rád a dělá dobře, budou oba příběhy o úspěchu.

Stručně řečeno, spokojení a angažovaní zaměstnanci nakonec automaticky podporují úspěch společnosti. Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků již dnes vede k přehodnocení personální práce a strategie společností. Nová generace chce dobře vydělávat, ale není ochotna obětovat veškerý svůj volný čas pro práci. To je to, co společnosti musí změnit – manažerský přístup.

Čistě a pragmaticky, finanční účel už pro firmy není dostačující. Nehmotná aktiva: lidé, informace a kultura, jsou základem trvalého rozvoje firmy. Pro nový pohled a přístup, jak manažersky pracovat může být hodnotový management řešením, jak zvládnout krizi nebo posílit značku zaměstnavatele.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...