DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRJak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

Jak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

Když se totiž dlouhodobě zabýváte tématem budování úspěšné značky na trhu práce, praxí postupně zjistíte, že toto téma není ani tak o marketingu, jako o usilovné a dlouhodobé práci uvnitř organizace. Jedním z námětů, jak na to, by vám mohl pomoci hodnotově orientovaný management.

Hodnotový management

Hodnotový management je stylem managementu, který je zaměřený zejména na motivaci svých zaměstnanců, rozvíjení jejich dovedností a kompetencí, podporuje součinnost a inovace s cílem maximalizovat celkovou výkonnost organizace, vedlejší, a přesto důležitý dopad má i na značku zaměstnavatele, protože se významně dotýká celkové, hodnotové firemní kultury.

Jádrem hodnotové managementu by měla být série hodnot. Průsečíkem těch nejlepších jsou dle mých zjištění kázeň, pokora a schopnost ocenit. Svou roli zde hraje i prostředí – firma, jakožto „místo významu“ značky zaměstnavatele.

V dnešních společnostech znamená poslušnost zůstat loajální a také usilovně pracovat, jde o aktivní hodnotový postoj. Každý, kdo má v úmyslu vést, se musí nejprve zeptat a musí chtít naslouchat přijatým odpovědím. To souvisí primárně s principem pokory.

Tři klíčové hodnoty hodnotového managementu

Kázeň

Manažeři by se neměli chovat podle hesla „Já musím dosáhnout úspěchu“. Naopak, měli by být poněkud pasivnější a ochotni naslouchat a přijmout dobrou radu. Postup manažera by měl být víceméně o procesech, jako jsou poslouchání, přijímání a konání. Obecně cokoli přijmout, je nesnadný úkol nejen pro každého manažera, ale i pro každého zaměstnance.

„Kázeň není k tomu, aby spoutával svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.“ — Josef Čapek

Pokora

Slovo pokora v jiném kontextu znamená „nesobeckost a respektování druhých“. Pokora je stav mysli nebo pocit, kdy si uvědomujeme vlastní nedokonalost nebo naši závislost na někom. Dalo by se říci, že opakem pokory může být také neustálé srovnávání sebe s druhými, tedy kdo je víc, kdo je míň. Zde platí heslo: „respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat a ani hodnotit.“

„Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat.“ — Antoine de Saint-Exupéry
V souhrnu to znamená, že někdo v odpovědném postavení má úkol sloužit. Vedení znamená sloužit – shora dolů. Ve společnosti by vedení nemělo být vnímáno jako prestižní postavení, jehož úspěch se měří podle obdržené značky služebního automobilu, velikosti kanceláře nebo počtu asistentů. Tuto roli je spíše třeba chápat jako zodpovědný úkol.

„Jako vedoucí pracovník mám za úkol sloužit společnosti a každému jednotlivému zaměstnanci, aby mohli co nejlépe sloužit svému účelu. Vyšší úroveň musí zajistit, aby úroveň pod ní mohla dobře fungovat.“

Další článek:  Čelíme nové globální krizi pracovní síly?

Ocenění

Třetí je hodnota ocenění a je také důležitým prvkem úspěšného manažerského přístupu. Znamená to vnímat zaměstnance v jejich rozmanitosti, rozpoznávat jejich individuální nadání a vlastnosti a hodnotit je jako pozitivní doplněk celku.

Je důležité podporovat kreativitu a inovaci v souhře těchto rozdílů, talentů a možností. Kromě toho je také důležité podporovat zaměstnance, aby rozvíjeli své silné stránky. To, samozřejmě, vyžaduje od manažera hodně času. Obvykle by měl manažer věnovat 80 % svého času na vedení a pouze 20 % na technické úkoly.

„Je úplně jedno, co všechno jsi studoval a dělal, ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, kolik máš diplomů, certifikátů, ocenění nebo titulů. To jediné, co se Ti skutečně počítá je to, co prospěšného děláš teď a tady pro budoucnost svou, svojí rodiny, firmy, vlasti a planety.“ — Tenife

Firma – místo svého významu

Kromě toho by každé dnešní pracoviště mělo být místem budování určitého významu. Klienti se mě ptají, jak ale vytvořit takové místo? Jestli je to interiérem nebo motivačními hesly v zasedací místnosti. Tato cesta může být doplňkem, ale není podstatou. Opět se musíme vrátit k podstatě práce zevnitř, tedy skrze vaše lidi. Po sérii mých zjištění z personálních projektů je patrné, že je něco spojuje:

  1. osobní zkušenost zaměstnanců
  2. úspěch prostřednictvím ocenění
  3. respekt a chvála za výkon
Další článek:  Employer branding není projekt!

Toto jsou ty největší motivace a zklamu vás peníze to také nejsou. Vše to souvisí s darem vyznamenání a schopností rozpoznat rozmanité talenty. Pokud se vašemu manažerovi podaří dát zaměstnanci úkoly, které má rád a dělá dobře, budou oba příběhy o úspěchu.

Stručně řečeno, spokojení a angažovaní zaměstnanci nakonec automaticky podporují úspěch společnosti. Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků již dnes vede k přehodnocení personální práce a strategie společností. Nová generace chce dobře vydělávat, ale není ochotna obětovat veškerý svůj volný čas pro práci. To je to, co společnosti musí změnit – manažerský přístup.

Čistě a pragmaticky, finanční účel už pro firmy není dostačující. Nehmotná aktiva: lidé, informace a kultura, jsou základem trvalého rozvoje firmy. Pro nový pohled a přístup, jak manažersky pracovat může být hodnotový management řešením, jak zvládnout krizi nebo posílit značku zaměstnavatele.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Je EVP jako EVP nebo není? Hodnotová nabídka správně

Každá společnost má svou značku zaměstnavatele, ať už se jí to líbí, nebo ne. Na toto téma najdete na mém blogu hodně článků. Přesto...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Je vám 20 a chcete podnikat?

Tato infografika by se Vám mohla hodit, co myslíte?...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z...

Čtyři zlaté tipy pro vytvoření úspěšného životopisu

Vytvoření dobrého životopisu vám může zabrat hodně času a...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...