Jak budovat značku zaměstnavatele? Začněte zevnitř

559

Když se totiž dlouhodobě zabýváte tématem budování úspěšné značky na trhu práce, praxí postupně zjistíte, že toto téma není ani tak o marketingu, jako o usilovné a dlouhodobé práci uvnitř organizace. Jedním z námětů, jak na to, by vám mohl pomoci hodnotově orientovaný management.

Hodnotový management

Hodnotový management je stylem managementu, který je zaměřený zejména na motivaci svých zaměstnanců, rozvíjení jejich dovedností a kompetencí, podporuje součinnost a inovace s cílem maximalizovat celkovou výkonnost organizace, vedlejší, a přesto důležitý dopad má i na značku zaměstnavatele, protože se významně dotýká celkové, hodnotové firemní kultury.

Jádrem hodnotové managementu by měla být série hodnot. Průsečíkem těch nejlepších jsou dle mých zjištění kázeň, pokora a schopnost ocenit. Svou roli zde hraje i prostředí – firma, jakožto „místo významu“ značky zaměstnavatele.

V dnešních společnostech znamená poslušnost zůstat loajální a také usilovně pracovat, jde o aktivní hodnotový postoj. Každý, kdo má v úmyslu vést, se musí nejprve zeptat a musí chtít naslouchat přijatým odpovědím. To souvisí primárně s principem pokory.

Tři klíčové hodnoty hodnotového managementu

Kázeň

Manažeři by se neměli chovat podle hesla „Já musím dosáhnout úspěchu“. Naopak, měli by být poněkud pasivnější a ochotni naslouchat a přijmout dobrou radu. Postup manažera by měl být víceméně o procesech, jako jsou poslouchání, přijímání a konání. Obecně cokoli přijmout, je nesnadný úkol nejen pro každého manažera, ale i pro každého zaměstnance.

„Kázeň není k tomu, aby spoutával svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.“ — Josef Čapek

Pokora

Slovo pokora v jiném kontextu znamená „nesobeckost a respektování druhých“. Pokora je stav mysli nebo pocit, kdy si uvědomujeme vlastní nedokonalost nebo naši závislost na někom. Dalo by se říci, že opakem pokory může být také neustálé srovnávání sebe s druhými, tedy kdo je víc, kdo je míň. Zde platí heslo: „respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat a ani hodnotit.“

„Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat.“ — Antoine de Saint-Exupéry
V souhrnu to znamená, že někdo v odpovědném postavení má úkol sloužit. Vedení znamená sloužit – shora dolů. Ve společnosti by vedení nemělo být vnímáno jako prestižní postavení, jehož úspěch se měří podle obdržené značky služebního automobilu, velikosti kanceláře nebo počtu asistentů. Tuto roli je spíše třeba chápat jako zodpovědný úkol.

„Jako vedoucí pracovník mám za úkol sloužit společnosti a každému jednotlivému zaměstnanci, aby mohli co nejlépe sloužit svému účelu. Vyšší úroveň musí zajistit, aby úroveň pod ní mohla dobře fungovat.“

TIP:  Dog friendly office? Pejskaři a kanceláře? 15 důvodů proč mít psa za kolegu

Ocenění

Třetí je hodnota ocenění a je také důležitým prvkem úspěšného manažerského přístupu. Znamená to vnímat zaměstnance v jejich rozmanitosti, rozpoznávat jejich individuální nadání a vlastnosti a hodnotit je jako pozitivní doplněk celku.

Je důležité podporovat kreativitu a inovaci v souhře těchto rozdílů, talentů a možností. Kromě toho je také důležité podporovat zaměstnance, aby rozvíjeli své silné stránky. To, samozřejmě, vyžaduje od manažera hodně času. Obvykle by měl manažer věnovat 80 % svého času na vedení a pouze 20 % na technické úkoly.

„Je úplně jedno, co všechno jsi studoval a dělal, ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, kolik máš diplomů, certifikátů, ocenění nebo titulů. To jediné, co se Ti skutečně počítá je to, co prospěšného děláš teď a tady pro budoucnost svou, svojí rodiny, firmy, vlasti a planety.“ — Tenife

Firma – místo svého významu

Kromě toho by každé dnešní pracoviště mělo být místem budování určitého významu. Klienti se mě ptají, jak ale vytvořit takové místo? Jestli je to interiérem nebo motivačními hesly v zasedací místnosti. Tato cesta může být doplňkem, ale není podstatou. Opět se musíme vrátit k podstatě práce zevnitř, tedy skrze vaše lidi. Po sérii mých zjištění z personálních projektů je patrné, že je něco spojuje:

  1. osobní zkušenost zaměstnanců
  2. úspěch prostřednictvím ocenění
  3. respekt a chvála za výkon
TIP:  Vám nejde o výplatu? A o co vám tedy jde?!

Toto jsou ty největší motivace a zklamu vás peníze to také nejsou. Vše to souvisí s darem vyznamenání a schopností rozpoznat rozmanité talenty. Pokud se vašemu manažerovi podaří dát zaměstnanci úkoly, které má rád a dělá dobře, budou oba příběhy o úspěchu.

Stručně řečeno, spokojení a angažovaní zaměstnanci nakonec automaticky podporují úspěch společnosti. Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků již dnes vede k přehodnocení personální práce a strategie společností. Nová generace chce dobře vydělávat, ale není ochotna obětovat veškerý svůj volný čas pro práci. To je to, co společnosti musí změnit – manažerský přístup.

Čistě a pragmaticky, finanční účel už pro firmy není dostačující. Nehmotná aktiva: lidé, informace a kultura, jsou základem trvalého rozvoje firmy. Pro nový pohled a přístup, jak manažersky pracovat může být hodnotový management řešením, jak zvládnout krizi nebo posílit značku zaměstnavatele.

- Reklama -