Jak dlouhý má být životopis?

1055

Zdá se vám, že to není zase tak důležité téma? Možná vás překvapím. Obecně se ví, že životopis by neměl přesáhnout dvě stránky A4. Přestože tomu tak je, v dnešní době existuje řada kandidátů, kteří zasílají i několikastránkové dokumenty, které postrádají vhodné uspořádání. Často se také setkáváme s životopisy, které mají jednu stránku a několik vět. Aby toho nebylo málo někdy obdržíme informaci o telefonním čísle a větě: „Kontaktujte mě.“.

Obecně totiž záleží na tom, kdo jste a také co děláte. Níže je malý návod, jak na to. Upozorňujeme, že vaše individuální okolnosti se mohou zcela lišit. Někdo, kdo právě opustil školu a nemá žádnou zkušenost by mohl být klidně schopen dokončit dvě stránky, pokud umístí do životopisu aktivity typu sportovních ocenění, akademických projektů nebo účasti v různých fórech nebo sociálních komunitách a kroužcích.

Několik pokynů pro počty stránek v životopise zde:

Institut rodinných firem

Jednostránkový životopis

Je vhodný, je-li to vaše první práce od ukončení školy. Pokud píšete životopis pro zaměstnavatele v České republice, nemají problém se pročítat i vícestránkovým životopisem, ale pokud nebude dostatečně věcný a správně poskládaný, ztratí o něj personalista brzy zájem. Pokud jste absolvent pracujte více s tím, jaké jsou vaše zájmy, přednosti nebo silné stránky. Snažte se obsah přizpůsobit tak, aby personalista věděl, že zapadáte do jeho představy.

Další článek:  Jaký by měl vypadat dobrý-skvělý-báječný šéf?

Dvoustránkový životopis

Pokud máte pochybnosti o tom, že se vám nepodařilo vše řádně vložit do jedné stránky, zvolte rozsah dvou stránek. Vzhledem k tomu, že se toto považuje za obvyklou délku životopisu, je vhodné pro každého, kdo pracoval ve více než jednom zaměstnání. Pokud jste v procesu změny kariéry, příliš dlouhé životopisy by mohly vést k tomu, že obsah bude soustředěn na nepodstatné věci. Standardní délka životopisu vám umožní dosáhnout většího výrazu.

Třístránkový životopis

Tento formát zvolte pouze a výjimečně tehdy, když máte spoustu relevantních zkušeností. Významné pracovní úlohy, dosažené relevantní úspěchy, kariérní milníky apod. V každém případě máte spoustu zajímavého obsahu, který lze účinně prezentovat a roztřídit do příslušných sekcí. Získání většího prostoru pro dlouhou pracovní sekci neodůvodňuje další stránku nebo přidání další části k ní. Jednou z mých oblíbených technik je sestavit vždy dvě standardní stránky. V každém prezentačním dokumentu, a to platí pro životopis zvláště, je důležité vše dobře odprezentovat, proto věnujte maximální péči obsahu a uspořádání, aby vše hrálo skvěle dohromady.  

- Reklama -