Zdá se vám, že to není zase tak důležité téma? Možná vás překvapím. Obecně se ví, že životopis by neměl přesáhnout dvě stránky A4. Přestože tomu tak je, v dnešní době existuje řada kandidátů, kteří zasílají i několikastránkové dokumenty, které postrádají vhodné uspořádání. Často se také setkáváme s životopisy, které mají jednu stránku a několik vět. Aby toho nebylo málo někdy obdržíme informaci o telefonním čísle a větě: „Kontaktujte mě.“.

Obecně totiž záleží na tom, kdo jste a také co děláte. Níže je malý návod, jak na to. Upozorňujeme, že vaše individuální okolnosti se mohou zcela lišit. Někdo, kdo právě opustil školu a nemá žádnou zkušenost by mohl být klidně schopen dokončit dvě stránky, pokud umístí do životopisu aktivity typu sportovních ocenění, akademických projektů nebo účasti v různých fórech nebo sociálních komunitách a kroužcích.

Několik pokynů pro počty stránek v životopise zde:

Jednostránkový životopis

Je vhodný, je-li to vaše první práce od ukončení školy. Pokud píšete životopis pro zaměstnavatele v České republice, nemají problém se pročítat i vícestránkovým životopisem, ale pokud nebude dostatečně věcný a správně poskládaný, ztratí o něj personalista brzy zájem. Pokud jste absolvent pracujte více s tím, jaké jsou vaše zájmy, přednosti nebo silné stránky. Snažte se obsah přizpůsobit tak, aby personalista věděl, že zapadáte do jeho představy.

Dvoustránkový životopis

Pokud máte pochybnosti o tom, že se vám nepodařilo vše řádně vložit do jedné stránky, zvolte rozsah dvou stránek. Vzhledem k tomu, že se toto považuje za obvyklou délku životopisu, je vhodné pro každého, kdo pracoval ve více než jednom zaměstnání. Pokud jste v procesu změny kariéry, příliš dlouhé životopisy by mohly vést k tomu, že obsah bude soustředěn na nepodstatné věci. Standardní délka životopisu vám umožní dosáhnout většího výrazu.

Třístránkový životopis

Tento formát zvolte pouze a výjimečně tehdy, když máte spoustu relevantních zkušeností. Významné pracovní úlohy, dosažené relevantní úspěchy, kariérní milníky apod. V každém případě máte spoustu zajímavého obsahu, který lze účinně prezentovat a roztřídit do příslušných sekcí. Získání většího prostoru pro dlouhou pracovní sekci neodůvodňuje další stránku nebo přidání další části k ní. Jednou z mých oblíbených technik je sestavit vždy dvě standardní stránky. V každém prezentačním dokumentu, a to platí pro životopis zvláště, je důležité vše dobře odprezentovat, proto věnujte maximální péči obsahu a uspořádání, aby vše hrálo skvěle dohromady.  

- Reklama -