Hormony štěstí, nálady nebo spánku. Tuhle partu hormonů si zamilujete!

V poslední době kolem nás kolují samé negativní zprávy a upřímně nemáme moc možností, jak se jim bránit, výhled nic moc. To, co ale můžeme změnit je způsob, jak se k těmto informacím a k situaci stavíme. Co je ještě důležitější je to, jakým způsobem se necháme těmito informacemi ovlivňovat a dokonce formovat.

Když jsem dostal nápad na tento kratší článek, řekl jsem si, že by bylo fajn zaměřit pozornost na sebe a na to, jak projdeme touto situací silnější díky tomu, že se budeme starat o své psychické zdraví o svou psychohygienu. Celá řada lidí dnes hledá nějaká řešení, jak v této době obstát a je vystavena obrovskému tlaku, na který ale nejsme často psychicky vybaveni. Proto jako jedno z mnoho témat vlastní psychohygieny je téma hormonů a jejich dopad na naše psychické štěstí.

Bohužel ne všichni z nás byli obdaření jejich množstvím ve správné normě, někteří musí stále bojovat s jejich nedostatkem a kolísáním, ale zdá se, že pokud naší psychohygieně věnujeme stálou a nikoli krátkodobou pozornost, má nepochybně své pozitivní a dlouhodobé výsledky, a především dopad na naše štěstí.

Pojďme na to a začněme se věnovat sami sobě.

Název hormony pochází z latinského slova „horman“, což znamená pohánět nebo také vyvolávat činnost. Pojem hormony byl zaveden již v roce 1905 Baylissem a Starlingem.

Můžeme je částečně ovlivňovat a je dobré vědět jak na to. Tedy pět hormonů našeho života, které si zamilujete…😊

Hormon číslo jedna: Serotonin – Zlepší vám náladu

Serotonin se v našem centrálním nervovém systému účastní procesů, které se podílejí na vzniku našich nálad. Nedostatek serotoninu způsobuje snížení přenosu nervových vzruchů, tedy obvykle změnu nálad, poruchy spánku, podrážděnost, agresivitu nebo depresi.

Serotoninové receptory mají bohužel také vliv na vznik migrén. Činnost serotoninového systému souvisí s naším cyklem spánku, s příjmem potravy, ale i s pocity člověka. Serotonin má také vliv na svaly, kontrakci hladkého svalstva a srážlivost krve.

Neurotransmitery nemají přesné vysvětlení, ale většina příbuzných neurotransmiterů ve vztahu ke štěstí je následující: endorfin, dopamin, serotonin a melatonin. Dalším faktorem, který ovlivňoval štěstí obecně, jsou hormony a žlázy. Studie naznačují, že některé uvolněné hormony kortizol, adrenalin, oxytocin mají zásadní roli ve štěstí a regulaci nálady. Fyzické zdraví a přitažlivost také ovlivňují štěstí a zdá se, že jsou významným faktorem při vytváření štěstí.

Pokud chcete mít po boku tohoto kamaráda, zkuste vitamíny řady B. Uvolňování serotoninu stimuluje například i nikotin či alkohol, ale pozor s vedlejšími nežádoucími účinky. Na syntézu serotoninu v těle má vliv světelné záření, což se na lidech projevuje v podobě úzkostných stavů v obdobích s nedostatkem slunečního záření, což při psaní tohoto článku právě probíhá. Nízký nebo nadbytečný příjem některých minerálů a vitaminů může způsobovat poruchy hladiny serotoninu v těle.

Další článek:  Představuji vám Sofii, seznamte se...

Co má Serotin rád?

 • Meditaci
 • Běh
 • Vystavování se slunci
 • Procházky v přírodě
 • Plavání
 • Cyklistiku
 • Obecně aktivní život

Hormon číslo dvě: Endorfin – Zažijete s ním pocit štěstí

Endorfin je také znám jako hormon vašeho štěstí. Uvolňuje se z hypofýzy do mozku a zlepšuje náladu, způsobuje také pocit euforie, štěstí a uvolnění, tlumí bolest, deprese nebo celkovou úzkost.

Obvykle se vyplavuje se při stresu a svalové zátěži. Lokální vylučování endorfinu způsobuje lokální redukci bolesti. Vyšší sekreci endorfinů vyvolává pohybové cvičení, která jsou provozována dlouhodobě a kontinuálně, zejména pak jsou vhodné opakované a rytmické pohyby – běh, plavání nebo jízd na kole.

U většiny nemocí navrhují lékaři cvičení, jako je chůze, běh, cvičení, cvičení se smíchem, meditace, poslech hudby a všechna tato cvičení jsou zodpovědná za uvolňování hormonu endorfinu nebo jsou to podněty k uvolnění tohoto hormonu, který nám dodává sílu, sebevědomí, dobrou náladu a pocity štěstí.

Hladina endorfinů vzrůstá už po 10 min cvičení, kdy se postupně dostane až na 10 x běžného klidového množství, a zůstává takto zvýšena až 30 minut po fyzické námaze. Ale pozor, u některých jedinců může dojít k závislosti na tréninku vyvolanou produkcí endorfinů vlivem fyzické zátěže.

Ke zvýšení produkce endorfinů může docházet při radostných a veselých prožitcích, při poslechu vhodné hudby, tanci, meditaci, masáži, akupunktuře nebo sexu. Ke zvýšené sekreci endorfinů mohou také přispět některé potraviny, jako jsou například čokoláda nebo chilli papričky.

Co má Endorfin rád?

 • Smích a všechny formy radosti
 • Éterické oleje a obecně péči o sebe
 • Sledování komedie nebo dobrého filmu
 • Hořkou čokoláda
 • Obecně aktivní život
 • Dobrovolnictví a péči o jiné
Další článek:  Volba povolání podle Alana Wattse

Hormon číslo čtyři: Dopamin – Odmění a pochválí vás nebo s ním zažijete neřest

Dopamin se u nás vyplavuje v okamžiku, kdy jsme odměněni. Dalo by se říct, že tento hormon má přímou souvislost s naší vnitřní motivaci. Dopamin se vylučuje po události, která nás určitým způsobem potěší. Může se jednat o úkol, známku nebo pochvalu.

Očekávaná odměna, která spouští produkci dopaminu, způsobuje závislosti například na alkoholu, drogách, počítačových hrách, sociálních sítích apod. Díky dopaminu je člověk motivován ke stravování či rozmnožování, nejvíce se uvolňuje při sexuálním styku, proto bývá někdy lidově označován jako hormon neřesti.

K doplnění hladiny dopaminu je třeba mít dostatek bílkovin ve stravě a rozložit jejich doplňování do celého dne. Velké množství bílkovin je obsaženo v mase, mléčných výrobcích či vejcích. Tvorbu dopaminu ovlivňuje také například konzumace kávy nebo čaje.

Co má Dopamin rád?

 • Dobré jídlo
 • Čas na péči o sebe
 • Plnění nějakého úkolu, projektu nebo zadání
 • Oslavu každého malé vítězství

Hormon číslo čtyři: Melatonin – Konečně se vyspíte

Nezastupitelnou roli v regulaci našich psychických stavů má také melatonin, který může být nazván jako hormon spánku. Hladina melatoninu je silně závislá na střídání světla a tmy. Je nezbytný k udržení našeho biorytmu a pravidelného spánku. V noci je jeho hladina zvýšená. U člověka se podílí na regulaci celoročního rytmu, při střídání období léta a zimy, tedy v časech, kdy je doba přirozeného světla rozdílná.

Se zvyšujícím věkem klesá schopnost jeho tvorby a vlivem jeho snížené hladiny je tedy jedním z příčin nespavosti. Melatonin má také účinky na mnoho fyziologických funkcí.

Melatonin, který je vytvářen epifýzou v mozku během noci. Souvisí s tím, jak se naše tělo připravuje na spánek. Hladiny melatoninu se mění ve 24hodinových cyklech a jsou řízeny tím, že jsou v jasném světle.

Jeho hladina se obecně zvyšuje mezi 21:00 až 22:00 a poté klesá ráno. Studie prokázaly, že hladina melatoninu souvisí s hladinou štěstí. Melatonin hraje roli v depresi a některá antidepresiva zvyšují hladinu melatoninu v krvi. Jelikož každý neurotransmiter kódovaný speciálním genem, mají genetické faktory jasný a významný vliv na štěstí.

Ovlivňuje metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, krevní oběh, krevní tlak či tělesnou teplotu, produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, psychologické reakce a chování.

K doplňování melatoninu může posloužit aminokyselina tryptofan, z níž se tento hormon vytváří. Větší množství tryptofanu nalezneme v bramborách, slunečnicových semínkách, luštěninách, ořechách, sezamu, ale také čokoládě, pšeničných klíčcích, ovesných vločkách a sýru. Tvorbu melatoninu ovlivňuje prostřednictvím způsobu využití tryptofanu vitamin B3 (niacin) nebo také vitaminu B12, který se podílí na řízení biorytmu těla.

Další článek:  Pár tipů pro úspěšnou stáž nebo brigádu

Co má rád Melatonin?

 • Luštěniny a ořechy
 • Ovesné vločky
 • Sýry, ale jen některé druhy
 • Pravidelný rytmus života, spánku a odpočinku
 • Nemá rád alkohol

Hormon číslo pět: Oxytocin – Pomazlí se s vámi

Je jako hormon spojován s mateřstvím a také s úspěšným průběhem porodu. Uvolňování oxytocinu je vyvoláváno mazlením, hlazením, dotyky a dalšími pozitivní sociálními projevy. Nejen proto je nazýván hormonem lásky.

Oxytocin působí v mozku a má mimořádný význam na prožívání rozkoše při sexuálním styku. Má významnou roli při vytváření přátelských, partnerských a rodinných vztahů, je tedy důležitým biologickým determinantem pro sociálního chování a má celkově významný vliv na jeho sociální život.

Nedávné výzkumy ukázaly, že oxytocin vyvolává široké spektrum behaviorálních a fyziologických účinků zprostředkovaných receptory v mozku, jako je mateřské, sexuální a sociální chování, a to úzce souvisí se štěstím. Zatímco vztah má silný vliv na uspokojivý život a existuje významná korelace mezi štěstím a sociálním vztahem, může být oxytocin mechanismem, který vytváří štěstí prostřednictvím usnadňování sociálních vztahů.

Co má rád Oxytocin?

 • Hry s dětmi a rodinou
 • Zábavu s domácími mazlíčky
 • Podání ruky a objetí
 • Objímání celé své rodiny
 • Přijímání komplimentů

Závěrem o hormonech

V poslední době několik studií dospělo k závěru, že pozitivní nálada u jednotlivců je silným prediktorem fyzického zdraví a že existuje významná korelace mezi pozitivní náladou a fyzickým zdravím. Vědci uvedli, že lidé s převdládajícím pocitem štěstí prožívají dlouhý život. Lidé s pocitem štěstí se chovají zdravěji a potlačují rizikové chování.

Pozitivní nálada a štěstí souvisí s poklesem některých nemocí, jako je hypertenze, kardiovaskulární onemocnění a obezita. Vědci nalezli silný vztah mezi částí mozku, která řídí váhu a metabolismus a oblastmi, které řídí poznání a naše emoce. Obezita je pravděpodobně rizikovým faktorem deprese a významně snižuje kvalitu života.

Nedávné studie také ukázaly, že šťastnější lidé mají významně větší šance při boji s rakovinou a zvyšují šanci na přežití v případě onemocnění. Někteří vědci používali muzikoterapii ke zvýšení pozitivních emocí u jedinců s rakovinou a došli k závěru, že muzikoterapie má významný dopad na léčbu rakoviny.

Zdroje:

 • Happiness & Health: The Biological Factors
 • Mozek a jeho duše: František Koukolík. Galen
 • Somatologie: Ivan Dylevský. Epava 2000
 • Lidské emoce: Nakonečný Milan. Praha. Academia. 2000
 • Psychobiologie: Michel, G.F, Moore, C. L. Praha. Portál. 1999
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak je na tom duševní stav světa?

Mental Health Million Dostal jsem se k zajímavé publikaci s názvem Mental Health Million, která již po několikáté poskytuje přehled o vývoji duševní pohody celosvětové populace využívající...

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se do tohoto místa dostal téměř každý, možná v něm i někdo aktuálně je, možná se do...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce ukázala, že masové používání robotů v téměř 300 městech v letech 2006 až 2016 pomohlo...

Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

Znak Tao (道) znamená v základě „cestu“, přeneseně též metodu, normu nebo princip“, případně i „rozum nebo smysl“, další jeho význam je „mluvit, říct...

Výzkum podnikatelů. Introvert nebo extrovert? Kdo uspěje? 

Třetina dotázaných podnikatelů se označila za introverta ve srovnání s pouhými 15 %, kteří uvedli, že jsou totální extroverti. Zjištění jsou součástí kampaně Virgin...

Osobní značka = značka na celý život

„Nebojte se ukázat světu své skutečné já, autenticita je jádrem úspěchu vaší osobní značky“ – Petr Kmošek. Osobní značka je forma, jakou se propagujete, to...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Všechny sem...Hormony štěstí, nálady nebo spánku. Tuhle partu hormonů si zamilujete!