Jak generace sledují video obsah?

431

YouTube má dnes na celém světě více než jednu miliardu uživatelů a jejich divácké preference jsou značně odlišné. Portálu Influenster nám ukazuje, jak moc se liší preference generací, dle jejich věku.

Influenster provedl průzkum 8 500 uživatelů, aby zjistil, jaké mají zvyky při sledování videí.

Z průzkumu vyplynulo, že mladší generace tráví na YouTube více času než starší ročníky a mezi jednotlivými generacemi je řada dalších rozdílů. Například většina respondentů uvedla, že má ráda recenze a generace X preferuje obsah typu „jak na to”, zatímco generace Z dává přednost videím, ve kterých se nový produkt teprve vybaluje, jedná se o tzv. unboxing video. Z průzkumu také vyplynulo, že nejčastěji je na YouTube právě nejmladší generace Z, konkrétně na této platformě sleduje videa denně je 70 % dotázaných. Ani starší se ale YouTube nevyhýbají. Podle průzkumu jen 4 % respondentů z generace X ho nikdy nevyužívá.

Více v této infografice:

- Reklama -