Pátek, 1 července, 2022

Jak je to s Jin a Jang?

Všechny věci ve vesmíru jsou ve stavu neustálé proměny. Jin se mění v jang – nebo jang se mění v jin. Jin a jang jsou relativní, nejsou absolutní. Všechno existuje ve formě doplňujících se protikladů. Bez zimy by nebylo tepla. Bez výšky by nebyla nížina. Bez protikladu by neexistoval pohyb ani změna. Georges Ohsawa vybral z tradiční filosofie jin a jang sedm zákonů a dvanáct pravidel, které charakterizují aktivitu těchto sil.

Jin a Jang vlastnosti

Sedm zákonů, podle nichž se řídí řád vesmíru

 1. Všechny věci jsou rozrůzněním jednoho jediného nekonečna.
 2. Vše se mění.
 3. Protiklady se doplňují.
 4. Nic není totožné s druhou věcí.
 5. Co má přední stranu, má i stranu zadní.
 6. Čím větší je strana přední, tím větší je strana zadní.
 7. Co má začátek, má i konec.

- Reklama -Institut rodinných firem

Dvanáct pravidel jednotného principu

 1. Jediné nekonečno se diferencuje na jin a jang: to jsou dva póly, které vstupují do hry, když odstředivá síla nekonečna dosáhne nějakého geometrického bodu, který ji rozvětví, rozdvojí.
 2. Jin a jang se nepřetržitě vytvářejí z této nekonečné odstředivé síly.
 3. Jin je odstředivé. Jang dostředivé. Jin a jang společně vytvářejí všechnu energii a všechny jevy.
 4. Jin přitahuje jang. Jang přitahuje jin.
 5. Jin odpuzuje jin. Jang odpuzuje jang.
 6. Přitažlivá síla je úměrná rozdílu polarity mezi dvěma protikladnými tendencemi. Síla odpudivá je úměrná rozdílu polarity, která existuje mezi dvěma souhlasnými tendencemi.
 7. Všechny jevy jsou pomíjející a pokud jde o podíl jin a jang, neustále mění svou stavbu, své složení.
 8. Nic není výlučně jin nebo výlučně jang. Každá věc v sobě zahrnuje podvojnost – polaritu.
 9. Nic není neutrální. Ve všem, co existuje, je buď převaha jin nebo převaha jang.
 10. Velké jin přitahuje malé jin. Velké jang přitahuje malé jang.
 11. V extrému: jin přechází v jang a jang přechází v jin.
 12. Všechny fyzikální formy a všechny předměty jsou uvnitř jang a na obvodu-periferii jin.
Další článek:  Nejlepší hormon šéfů a vítězů

Všechny jevy ve vesmíru a na naší planetě jsou projevem nekonečného vesmírného zákona, zákona zjevení – manifestace – a zákona změn. Podle nich je dáno, že všechny jevy tohoto světa se vynořují z nekonečného oceánu nebytí a opět v něm mizí. Zákony vesmíru je možné formulovat jednoduše a moderně, a to pomocí sedmi obecných pouček, které postihují svět absolutní a pomoci dvanácti principů, které se týkají světa relativního. Všechny zákony vesmíru jsou přitom projevem jednoho nekonečna.

Sedm obecných pouček

 1. Vše je diferenciací jednoho jediného nekonečna.
 2. Vše se mění.
 3.  Všechny antagonismy jsou komplementární.
 4. Na tomto světě nic není identického.
 5. Vše má svůj a rub a líc.
 6. Čím větší je líc, tím větší je rub.
 7. Vše, co má začátek, má i konec.

Dvanáct principů pravidel relativity

 1. Jedno jediné nekonečno se projevuje ve směrováních vzájemně protikladných a zároveň vzájemně doplňujících v jin a jang, a to v jejich neustálé proměně.
 2. Jin a jang vznikají z nekonečného a věčného pohybu vesmíru nepřetržitě.
 3. Jin je síla odstředivá, jang je síla dostředivá. Společně vytvářejí energii všech jevů a fenoménů.
 4. Jin přitahuje jang, jang přitahuje jin.
 5. Jin odpuzuje jang a jang odpuzuje jin.
 6. Jin a jang kombinovaný v různých poměrech, vytvářejí různé jevy. Přitažlivost nebo odpudivost těchto jevů je úměrná rozdílu sil jin a jang.
 7. Všechny jevy jsou pomíjivé. Vzájemný poměr a podmínky jinu a jangu se v nich neustále mění.
 8. Nic není zcela jin ani zcela jang. Všechno je na různých stupních utvářeno oběma těmito tendencemi.
 9. Neexistuje neutrum. V každém jevu vždy převažuje buď jin nebo jang.
 10. Velké jin přitahuje malé jin. Velké jang přitahuje malé jang.
 11. Extrémní jin produkuje jang a extrémní jang produkuje jin.
 12. Všechny jevy jsou jang uvnitř a jin na povrchu.
Další článek:  Z praxe: S důvěrou si nezahrávejte...

Jina Jang

Autor: Mičio Kuši a George Ohsawa

Další zdroje: wikipedie

Čerpáno z knihy: Orientální diagnostika | Pragma 1980

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se do tohoto místa dostal téměř každý, možná v něm i někdo aktuálně je, možná se do...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

Znak Tao (道) znamená v základě „cestu“, přeneseně též metodu, normu nebo princip“, případně i „rozum nebo smysl“, další jeho význam je „mluvit, říct...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...