Pátek, 1 července, 2022

Jak je to s termínem „lidské zdroje“. Historie lidských zdrojů a HRM

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Pravděpodobně si v šedesátých letech manažeři a výzkumníci uvědomili, že to, že má zaměstnanec lepší pracovní podmínky ještě neznamená, že bude pracovat tvrději.

Místo toho se objevila nová teorie. Manažeři, ale i vědci dospěli k závěru, že každý pracovník má individuální potřeby a vyžaduje více přizpůsobenou formu motivace, aby mohl produkovat více a více. Podniky začaly se zaměstnanci zacházet jako s aktivy nebo zdroji, které potřebují kultivaci a povzbuzení, aby společnost na trhu uspěla.

Historie HRM – Human resource management

První světová válka urychlila změnu ve vývoji personálního managementu. Ženy byly přijímány ve velkém počtu, aby zaplnily mezery, které zanechali muži, kteří šli do války bojovat. Během dvacátých let minulého století byla do strojírenského průmyslu a dalších průmyslových odvětví, kde byly velké továrny, zavedena zaměstnání s novými názvy pozic: „Labour Manager“ anebo také „Employment Manager“.

Labour manager nebo Employment manager?

Tyto nové role zahrnovaly zvládnutí absence, náboru, propouštění a dotazy ohledně platů, bonusů apod. Během třicátých let se ekonomika začala zrychlovat. Velké korporace v těchto novějších sektorech chápaly hodnotu zlepšování zaměstnaneckých výhod jako způsob náboru, udržení a motivace zaměstnanců.

Další článek:  Jak poznat nešťastné a nespokojené zaměstnance? Sledujte těchto 10 varovných signálů!

Druhá světová válka přinesla postupně sociální a personální práci na plný úvazek ve všech zařízeních vyrábějících válečný materiál. Ministerstvo práce a státní služby na tom trvaly, stejně jako vláda v předchozím konfliktu trvala na pracovnících v továrnách na výrobu munice a zbrojního materiálu. Vláda považovala specializované personální řízení za součást vyšší efektivity podniků. V důsledku toho se podstatně zvýšil počet lidí v personální funkci.

V roce 1945 se řízení zaměstnanosti a sociální práce začleňují pod široký pojem „personální řízení“. Zkušenosti z války ukázaly, že politika zaměstnanosti může významně ovlivnit výkon a produktivitu pracovníků.

V 60. a 70. letech se zaměstnanost začala výrazně rozvíjet. Současně se vyvíjely personální techniky využívající teorie sociálních věd o motivaci a organizačním chování. V sedmdesátých letech se začaly rozvíjet specializace s odměňováním a motivací zaměstnanců, které byly například řešeny jako samostatné problémy. Zhruba v polovině 80. let přišel z USA termín „řízení lidských zdrojů“.

„Lidské zdroje“ – Historie lidských zdrojů

Kdo může za označení lidské zdroje?  Dle různých zdrojů za to může pravděpodobně guru managementu Peter Ferdinand Drucker, pojednávající třeba v knize „The Practice of Management“. V téhle jeho klíčové práci představuje soubor tří širokých manažerských funkcí:

 1. Funkce řízení podniku
 2. Funkce řízení ostatních manažerů
 3. Funkce řízení pracovníků a práce celkově

Drucker tvrdí, že člověk, jako zdroj má kvalitu, která v jiných zdrojích zkrátka není:

„Schopnost koordinovat, integrovat, soudit a rozhodovat, prezentovat se. Na rozdíl od jiných zdrojů využívaných manažery, lidský zdroj může využívat pouze sám sebe. Lidská bytost … má absolutní kontrolu nad tím, zda vůbec pracuje.“  – Drucker

Model lidských zdrojů

Raymond E. Miles publikoval článek v Harvard Business Review. Milesův průzkum manažerských postojů ukázal, že většina manažerů upřednostňovala použití modelu řízení lidských vztahů na své podřízené.

Další článek:  Szondiho test osobnosti. Jste sadista nebo maniak?

Model mezilidských vztahů instruuje manažery, aby plnili více než pouze ekonomické potřeby svých pracovníků. Manažeři by měli vidět pracovníky jako jednotlivce a prokázat zájem o jejich blaho a štěstí. Stručně řečeno, pracovník se cítí užitečný a důležitý pro organizaci prostřednictvím neustálé komunikace a ujišťováním od svého nadřízeného.

Od roku 1965 do roku 1970 pojmy jako „lidské zdroje“ případně „správa zdrojů “přestává být populární, především na akademické půdě. Nicméně koncept modelu lidských zdrojů byl dobře přijat především v manažerských a podnikatelských kruzích.

Od roku 1970 se začíná rozvíjet diskuse o lidských zdrojích a v manažerských kruzích se potvrzuje tvrzení, že: „Význam lidských zdrojů pro úspěch podniku je ve společnosti široce uznávaný.“ Ale to má před sebou ještě dlouhou cestu.

Rozvoj HR managementu

V počátcích roku 1970 popularizovaly různé články o HRM v manažerských kruzích. V roce 1972, American Management Association (AMA), vzdělávací organizace pro manažery, publikovala téma: Inovativní řízení lidských zdrojů od R. L. Desatnicka.

Tato příručka pro vyšší manažery a vedoucí pracovníky „vztahů se zaměstnanci“ klade důraz na harmonizaci potřeb, zájmů a tužeb zaměstnanců s podnikovými cíli a popisuje, že „Lidské bytosti v organizaci jsou jejím nejdůležitějším zdrojem “ – Desatnick

AMA začala svou existenci jako sdružení personálních manažerů a od té doby pracuje na prosazování role a důležitosti HR a činnosti personálních manažerů ve firmách. Na konci roku 1970 se definice HRM mění. S tím, jak se výraz „řízení lidských zdrojů“ stále více prosazuje, nakonec a postupně řada autorů dává přednost HRM.

Další článek:  Nejistá a rozpačitá budoucnost personalistiky malých firem

Definice HRM

První, kterou položili Drucker, Bakke, Beer a další.

HRM je široká generální funkce, která se zabývá správným řízením: porozumění, údržba, vývoj, využití a integrace – jednotlivců na pracovišti. Znamená to filozofií řízení v souladu s názorem, že zaměstnanci, všichni zaměstnanci, jsou cennými organizačními zdroji, nikoli náklady, se kterými by mělo personální oddělení pomáhat

Řízení lidských zdrojů je a bylo pokusem o vyřešení selhání personálního řízení, mezilidských vztahů a průmyslových vztahů, aby poskytly pokyny, jak by organizace měly zacházet s lidmi, tak, aby byla efektivita organizace a individuální spokojenost byla maximalizována.

Dnešní HRM?

Dovolím si letmý přehled oblastí HRM:

Personální obsazení

 • Vypracování personálního plánu
 • Rozvoj personálních politik
 • Nábor zaměstnanců
 • Výběr zaměstnanců
 • Trénink, udržení a motivace

Kultura, kodex, etika, zásady

 • Kultura
 • Zásady
 • Kodexy
 • Etika

Odměňování zaměstnanců

 • Ohodnocení
 • Výhody
 • Bonusy
 • Náhrady

Udržení zaměstnanců

 • Problémy a konflikty
 • Manažerské téma
 • Organizační kultura
 • Pracovní prostředí

Školení a rozvoj

 • Trénink
 • Školení v komunikaci
 • Další činnosti a aktivity
 • Diskriminace, bezpečnost, zákony

Dále – vzdělávání HR manažera

 • Změny v pracovním právu
 • Změny v očekávání a motivaci zaměstnanců
 • Rozmanitost pracovní síly
 • Změna demografie pracovní síly
 • Vzdělanější nebo naopak nižší kvalita pracovní síly
 • Propouštění a zmenšování
 • Technologie, HR software
 • Atd.

Zdroj:

 • THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Vitor M. Marciano, Faculty of Business, University of Alberta, Edmonton, AB. T6G 2R6
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...