Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

718

V únoru 2020 provedli ve společnosti Jobvite(1) průzkum u 1 500 uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, s cílem pochopení jejich aktuálního chování, preferencí a postojů k práci. Poté, co byly účinky COVID-19 jasnější, v dubnu 2020 znovu provedli průzkum u těchto skupin, aby zjistili, jaký na ně má tato situace dopad a jak na aktuální změny reagují.

Ke studii jsem připojil i aktuální předpověď OECD(2), která toto vše také potvrzuje. Jsme těsně před drtícím dopadem pandemie na trh práce.


Jmenovatelem koronakrize je strach

V rámci této zprávy jsem pochopil především převládající znejistění na trhu práce, což se dalo očekávat, dále upřednostňovaná volba zaměstnavatelům, kteří mají jasný a srozumitelný způsob náboru zaměstnanců, proces adaptace ve zkušební době a po ní a možnost náhledu potenciálního kariérního postupu.

Pokud má v krizi kandidát měnit zaměstnání, musí si být jist, že dělá vhodnou volbu, což i z tohoto průzkumu jasně vyplývá. Vnímání trhu práce se od začátku pandemie zásadně změnilo. 73 % respondentů se domnívá, že najít si práci v letošním roce je těžší, ve srovnání s 48 %, kteří se tak cítili jen před dvěma měsíci. 44 % si myslí, že je nyní mnohem těžší než před šesti měsíci najít práci, ve srovnání s 23 % v únoru.

TIP:  Konec tlustých podniků? Pouze ty štíhlé zvítězí. Jak na minimalistické řízení firmy?

Byly zasaženy všechny demografické kategorie, zejména ženy, 48 % si myslí, že je nyní mnohem těžší najít si práci, než tomu bylo před šesti měsíci, ve srovnání s 21 % před dvěma měsíci. 47 % všech pracovníků se nyní výrazně bojí ztráty zaměstnání.

Nárůst úrovně stresu, úzkostí a depresí

Úroveň stresu v práci se také výrazně zvýšila. Je patrné, že dopad pandemie je i v oblasti psychického zdraví významný. Vnímání stresu a celkově těžší duševní pohody je ze studie zřejmé také. 62 % pracovníků s dětmi doma uvádí, že jejich úroveň stresu se za posledních 60 dní alespoň o něco zvýšila. 69 % uvádí, že proces hledání zaměstnání je nyní více stresující než před třemi měsíci. Jedna třetina 33 % uvádí poněkud zvýšenou úroveň stresu v práci, zatímco téměř čtvrtina 22 % uvádí drasticky zvýšenou úroveň stresu.

Hledání práce v době koronakrize

Je to také pochopitelný trend v době jakékoli krize, že peníze se dostávají do pozadí kariérního růstu. Transparentní kariérní růst a postup zůstává nejdůležitějším faktorem při hledání nového zaměstnání již druhý rok po sobě. Nejdůležitější faktory při hledání nové pracovní příležitosti, jsou téma kariérního růstu 56 %, benefity 54 % a kvalitní zdravotní péče 49 % (především důležité v zemích USA) a flexibilní pracovní úvazek, možnost flexibilní práce, home office 33 %.

TIP:  7 klíčových faktorů angažovanosti zaměstnanců
Nezaměstnanost OECD 2020 - 2021
Nezaměstnanost OECD 2020 – 2021

Změny v procesu náboru

Mění se také způsob náboru a do popředí jde více forma video hovorů a volání. Nicméně stále kolem 77 % pohovorů je realizováno osobně. Spíše, než data o kandidátech jsou zajímavá zjištění z chování kandidátů v době této krize. 56 % využívá při hledání zaměstnání webové vyhledávání skrze Google a další vyhledávače, je to změna oproti pozicím portálů práce a inzertních portálů pracovních nabídek.

Většina pracovníků a to téměř 54 % se uchází o práci, i když nemají všechny dovednosti uvedené v textu inzerátu práce. 63 % respondentů uvedlo, že trávili čas hledáním práce nebo pohovorem skrze novou práci v pracovní době u současného zaměstnavatele.

Nábor v době pandemie

Proč se náboru v době pandemie daří nebo nedaří. Jak jsem již psal v předchozích článcích jsou zde zřejmé důvody pro pozitivní a negativní zkušenost kandidáta. Důležitá je skvělá komunikace zaměstnavatele, a to skrze svého personalistu nebo náboráře 58 %. Podstatný je snadný proces žádosti o zaměstnání 49 % a v neposlední řadě snadné a přehledné naplánování pohovoru ve firmě 44 %.

Důvody, které vedly k negativní zkušenosti kandidátů je pak nedostatečná komunikace, tedy nedostatečná nebo žádná odpověď ze strany zaměstnavatele 46 %, dále příliš dlouhý proces přijímání, více kolové a nepřehledné výběrové řízení 26 %, jsou známé i nepříjemné zkušenosti z interview 25 % a složitý proces žádosti o zaměstnání 24 %.

TIP:  Trh práce 4.0.

Koronakrize a trh práce

Jsem přesvědčen, že současný trh práce zaznamená náhlé a dramatické změny po celé Evropě. V následujících měsících bude míra nezaměstnanosti pokračovat. Narušení trhu práce v globálním měřítku způsobí obrovské napětí při hledání zaměstnání, ale i v náborových systémech. Pro HR je toto období obrovská výzva, čelit vnitřnímu tlaku organizací, definovat nové strategie, působit proti konkurečním aktivitám. Je třeba tuto příležitost náležitě využít.

Více ve studii:

Pozn: i když jsou data především z USA a UK nepochybně mohou částečně odrážet i chování kandidátů na našem trhu práce.

  • (1)2020 Job Seeker Nation Survey Infographic [online]. [cit. 2020-09-07]. Dostupné z: https://www.jobvite.com/2020-job-seeker-nation-survey-infographic-change-is-the-only-constant/
  • (2)Organisation for EconomicCo-operation and Development [online]. [cit. 2020-09-09]. Dostupné z: http://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/#Data%20Insights
  • Photo by Kevin Jarrett on Unsplash
- Reklama -