Jak měřit úspěšnost Vašeho náboráře nebo personálního oddělení?

1502

Pokud jde o nábor, existují desítky nejrůznějších a populárních metrik, které můžete použít pro měření svého personálního oddělení nebo svého náboráře, personalisty.

KPI v HR?

Ale jak se vyznat v řeči čísel a skutečně změřit výkon? S pomocí komplexního průzkumu jsem pro Vás vybral 10 nejlepších a nejvýznamnějších ukazatelů, které se vztahují k problematice výkonu Vašeho HR oddělení.

Institut rodinných firem

1. Celkový čas věnovaný náboru

Čas a jednotlivý nábor
Tento ukazatel měří množství času, které věnujete novému náboru. Zde je důležité měřit jak účinné a efektivní jsou Vaše použité, jednotlivé náborové kanály.

2. Zdroje náboru

Zdroj a efektivita
Tato metrika se týká efektivity jednotlivých kanálů Vašeho personálního náboru. Od pracovních portálů, kariérních stránek, přes sociální média apod.. Neustálou analýzou zdrojů efektivity Vašich zdrojů ušetříte nemalé náklady.

Další článek:  Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců

3. Náklady za nábor

Cena a nábor
Je velice důležité přesně znát, kolik stojí Vaší organizaci obsadit každou pozici. Vaše personální oddělení bude schopné prezentovat kolik peněz společnost ušetřila snížením celkového času na nábor.

4. Retence zaměstnanců

Nábor a délka úvazku

Tato metrika je nejen ukazatelem zdraví Vaší organizace, ale také ukázkou jak kvalitní je Váš nábor po celou dobou Vaší práce. Kolik máte stávajících zaměstnanců s délkou pracovního poměru nad počet let za jednotku času s optimálními kompetencemi pro danou pozici.

5. Kvalita Náboru

Jak dlouho zůstane Váš nový pracovník na své pozici o tolik obvykle bude snazší stabilizovat kvalitu Vašeho náboru do budoucna. Ukazuje to, jak Vaši výkonost tak získaný potenciál Vašeho uchazeče.

6. Péče o talenty

Firmy by měly neustále hledat kvalitní kandidáty a sledování těchto kandidátů je zásadní pro budoucí expanzi Vaší společnosti. Spíše než znovu zahájit proces náboru, můžete začít s rozvojem Vašich stávajících talentů.

7. Kandidát a spokojenost

Spokojenost s procesem náboru a průzkum
Nejlepší způsob, jak měřit touto metrikou je realizovat standardizovaný průzkum, a pak použít hodnocení výkonnosti jako další příležitost pro zdokonalení náboru zaměstnance.

Další článek:  Roční, bilanční, hodnotící pohovor je minulost, je tady „Nepřetržitá zpětná vazba“

8. Kvalifikovaní uchazeči na poptávku

Počet kandidátů a jejich kvalita
Tato metrika je dobrým ukazatelem efektivity Vašich zdrojů inzerce. Vezmeme v úvahu počet žadatelů a následnou kvalitu získaných uchazečů.

9. Metrika akceptace pracovní nabídky

Nabídka a její akceptace uchazečem
Firmy by měly usilovat o cíl získat 90% akceptací uchazečů na Vaši pracovní nabídku. Pokud nemůžete dosáhnout tohoto cíle, analyzujte klíčové důvody odmítnutí Vaší pracovní nabídku.

10. Efektivita náboráře/ recruitera

Účinnost náboru a efektivita náboráře.

A nyní to nejdůležitější. Jak je efektivní Váš náborář v hledání vhodných kandidátů? Jak je následně hodnotný, získaný kandidát pro Vaši společnost?

- Reklama -