Jak měříte svůj employer branding?

680

Silná zaměstnavatelská značka propůjčuje organizaci významnou konkurenční výhodu při náboru a udržení zaměstnanců, budování vztahů a loajality, skrze její identitu. Ekonomický růst společnosti vede ke zvýšeným nárokům na aktivity v této oblasti a budování emplyoer brand managementu má vzrůstající tendenci.

Employer branding má svá publika

Jakmile se vám jednou podaří ukázat vaši organizaci jako „Skvělé místo pro práci“, pak toto označení musíte udržet v čase. Employer branding má dvě publika, potenciální zaměstnance a stávající zaměstnance. Existuje celá řada způsobů, jak měřit úsilí aktivit v této oblasti a změřit tak pokrok v budování zaměstnanecké značky. Tradiční způsob měření je obvykle návratnost investic a nákladů, ale také výhod. Náklady se dají prokázat jednoduše:

  1. Čas zaměstnanců strávený na budování značky zaměstnavatele.
  2. Náklady na rozvoj komunikace, materiálů a kanálů.
  3. Souvisejí náklady na reklamu, cestování, externí spolupráci apod.

Výhody z budování značky se budou lišit dle konkrétní organizace, ale je zřejmé, že díky employer brandingu dojde k rychlejšímu obsazení otevřených pozic a celkovému zlepšení retence zaměstnanců, ale také:

Institut rodinných firem
  1. Snížení náborových nákladů.
  2. Lepší plánování nástupnictví.
  3. Rozvoj angažovanosti zaměstnanců.
  4. Růst reputace společnosti.
Další článek:  Reklamní agentura Vám neudělá personální marketing!

Růst pověsti a reputace společnosti je to, co chce vedení vidět nejčastěji, jako návratnost investice do employer brandingu. Někdy je však snahy více než je třeba a může dojít k překročení konceptu značky a představy reálného života organizace, což má za následek rozpor mezi organizací, kulturou a prostředím, které kandidát vnímá. Úspěch budování zaměstnanecké značky je o odhodlání a disciplíně ve správě pověsti a referencí zaměstnavatelské značky, která je stále zdokonalována zkušenostmi uchazečů a zaměstnanců.

Jak měříte vy svůj employer branding? Musíte prokazovat jeho přínos vašemu vedení? Jaké metriky k tomu používáte?

- Reklama -