Jak měříte vaše personální oddělení?

HR a náborové oddělení, případně personálně-marketingové oddělení patří mezi oddělení, které negenerují žádný příjem. Někdy je ale důležité umět komunikovat přínosy jejich práce. Solidní metriky toto dokáží řádně demonstrovat.

KPI, jako je třeba cena za nábor neodpovídá zcela práci každého HR oddělení a není jedinou metrikou, jak měřit úspěšnost a funkčnost personálního oddělení, případně celé firmy. Snad vám některá z těchto metrik přijde vhod při vyhodnocování práce vašeho HR.

Příklady strategických personálních ukazatelů / HR KPI

 • Měsíční obrat = počet oddělení během měsíce / průměrným počtem zaměstnanců během měsíce x 100
 • Příjmy zaměstnance = celkové příjmy / celkový počet zaměstnanců. Tato metrika je důležitá zejména při vyhodnocování nákladů na ztraceného zaměstnance.
 • Výnos poměr = procento žadatelů z konkrétních zdrojů náboru, které lze využít až do procesu žádosti uchazeče.
 • Náklady na lidský kapitál = plat + benefity + další mzdové náklady/ průměrné náklady na pozici v oboru.
 • Oddělení HR = zaměstnanci / počet HR týmu. Tento poměr byl důležitý, protože během recese muselo každé HR oddělení snížit své počty dramaticky.
 • Návratnost investice = celkový přínos – celkové náklady x 100.
 • Koeficient povýšení = povýšení / celkový počet zaměstnanců.
 • Procento zastoupení žen v managementu = celkový počet žen zaměstnanců v managementu / celkový počet zaměstnanců v managementu. To samé se dá použít pro zastoupení národností, jazyka, vzdělání apod.
Další článek:  Co dnes hledají personalisté?

Příklady metrik lidských zdrojů

 • Koeficient absence = počet dní v měsíci / průměrný počet zaměstnanců v průběhu měsíce x počet dní. Tato analýza přiblíží sazby za nepřítomnost zaměstnance na různých odděleních. Někdy je nejlepší způsob, jak zjistit, zda je kultura, manažer nebo prostředí v pořádku a to přes vyhodnocení procenta absencí na oddělení.
 • Přesčasy koeficient = přesčasové hodiny celkem / celkový počet zaměstnanců.
 • Průměrný věk zaměstnanců = celkový věk zaměstnanců / celkový počet zaměstnanců. Jedná se o důležitou metriku při pohledu na plánování následnictví a předvídání personální oblasti.
- Reklama -Institut rodinných firem

Vložte do komentáře, jaké metriky používáte vy, pro zprůhlednění vaší práce nebo demonstraci toho, jak jste úspěšní. Podělte se i o vaše metriky nebo KPI vaší personalistiky.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak měříte vaše personální oddělení?HR a náborové oddělení, případně personálně-marketingové oddělení patří mezi oddělení, které negenerují žádný příjem. Někdy je ale důležité umět komunikovat přínosy jejich práce. Solidní metriky toto dokáží řádně demonstrovat. KPI, jako je třeba cena za nábor neodpovídá zcela práci každého HR oddělení a není jedinou...