Pátek, 24 června, 2022

První krok manažera je budování důvěry

Pokud jde o budování důvěry ve vztazích, musí vždy na jedné straně někdo udělat první krok. Jedna osoba musí být ochotna vystoupit z kruhu bezpečí a komfortu, být trochu zranitelná a důvěřovat jinému člověku. Zdá se to být někdy poněkud riskantní? Ano a také je, totiž bez částečného rizika není potřeba důvěry.

Pokud se přesuneme do mého oblíbeného pracovního prostředí hned tu vzniká otázka, kdo učiní ten první krok? Někteří se domnívají, že důvěra musí být získána před tím, než je dána. Jedna ze stran musí prokázat svou důvěryhodnost v průběhu určitého časového období prostřednictvím řádného a důsledného chování v průběhu času a dotyčný manažer tak kontinuálně posiluje důvěru v sebe a své kolegy. Tento typ důvěry má smysl a je platný a obecně funkční.

„Respekt je vyznamenán. Poctivost je oceňována. Důvěra je zisk. Věrnost je vrácena.“ Ralph Smart

První je manažer

- Reklama -Institut rodinných firem

Myslím si, že manažer je zodpovědný za první krok. Jeho povinností jako lídra je rozšiřovat, budovat a především udržovat důvěru se svými kolegy. Proč? Je totiž úlohou lídra, aby se obklopil následovníky, kteří mu důvěřují. Zodpovědností následovníka není budovat vůdčí postavení. Aby bylo možné vytvořit si své stoupence a ovlivňovat skupinu lidí, kteří společně pracují na dosažení cílů týmu, oddělení, organizace, je právě důvěra absolutní primární složkou a musí být vždy prioritou vrcholového vedení. Když jako manažer provedete první krok a sdělujete svým kolegům nebo následovníkům, že jim věříte a pomocí slov a také náležitých skutků dosáhnete ve svých týmech následujících výstupů.

Další článek:  Nikdy neuškodí opakování. 16 charakteristik úspěšného lídra

Důvěra versus kontrola

Důvěryhodnost osvobozuje zaměstnance, aby převzali osobní odpovědnost a vlastnictví své práce. Důvěra a kontrola jsou vzájemně protikladnými. Nevěříme-li ostatním, protože chceme mít vše pod kontrolou, což vede k nadměrnému dohledu nebo k mikromanagementu zaměstnanců a potlačení jejich iniciativy a motivace. Rozšíření důvěry znamená uvolnění kontroly a přenos síly jinam.

„Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.“ Henry David Thoreau

Podpora a inovace

Když zaměstnanci cítí, že mají důvěru, jsou ochotni riskovat, bádat a prozkoumat nové nápady a hledat kreativní řešení problémů. Naopak zaměstnanci, kteří se tak necítí budou dělat minimální práci, nemají vaši důvěru, vztah není v rovnováze.

Diskrétnost a důvěra

Důvěra je určitá páka, která umožňuje manažerům, aby se zapojili do úsilí svých lidí. Lidé, kteří se cítí podpoření důvěrou rádi obětují pro svého manažera více, protože mu věří a práce s ním má smysl, který si vnitřně obhájí. Důvěryhodnost vštěpuje pocit zodpovědnosti a hrdosti zaměstnanců a přispívá k jejich odhodlání a úsilí uspět.

„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“ Karel Čapek

Důvěra a čas

Asi tušíte, co nastane, když nevěříte svým lidem? Společností, kde důvěra nefunguje jsem již viděl desítky. Vedení – leadership, je především o rozvoji jiných lidí, aby náležitě dosáhli svých cílů a pokud možno i cílů vaší společnosti. To vše zabere nějaký čas. Je to těžká práce a ta stojí to za to. Rozvíjejte a budujte důvěru s vaším týmem.

Další článek:  Bez víry v sebe žádný manažer neuspěje

Pokud se obecně bavíme o důvěře v organizaci, mluvím o rozšíření vhodné úrovně důvěry založené na jedinečných požadavcích a náležitých podmínkách vztahu. Vedení musí používat zdravý úsudek – selský rozum, pokud jde o míru důvěry, která se postupně rozšiřuje od malé a roste v průběhu času.

Jde však o to, že někdo musí udělat první krok…

„Člověk nemůže žít bez důvěry.“ Elsa Triolet

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...