Jak na efektivní personální audit v praxi?

1707

V dnešní době je na trhu celá řada společností, která umí zdárně realizovat personální audit standardizovaným způsobem. Obvykle se jedná o formu rozhovorů a sběru spíše negativních informaci, které pomohou identifikovat problémy firmy nebo organizace. Sofistikovanější společnosti pak pracují s dotazníkovým šetřením, využívají různé druhy formulářů, sledují pracovní výkony, pořizují snímky dne, disponují online nástroji a diagnostickým měřením, analýzou kompetencí, znalostí náplní práce, volbou vhodné organizace a řízení procesů apod. To, co se ale nakonec u všech potkává je kvalita výstupu, která je pro správný personální audit klíčová.

„Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.“ Robert Owen

Občas ale nastane situace, kdy výstup a závěr z personálního auditu něco postrádá. Určitě se ptáte, kam tím vším směřuji? Myslím především oblasti vhledu do problematiky organizace, nezájem o fungování a proces organizace a zobecnění a standardizování výstupu personálního auditu. Někdy je cílem auditu identifikace konkrétní osoby a zpochybnění její práce. Také závěry mohou být často velice zavádějící, protože se záměrně nezakládají na pravdě.

TIP:  Tři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

Přečtěte si také: K čemu slouží personální audit a jak na to?

Vhled a intuice personálního auditora

Pokud můžeme hovořit o úspěšném personálním auditu, pak se jedná především o dobře analyzovanou společnost, včetně jejich lidí, procesů a postupů, k tomu je třeba disponovat schopností vhledu. Firmy realizující personální audit obvykle přistupují k firmě, jako k porouchanému vozu, touží najít problém, navrhnou opravu nebo doporučí opravení. Disponovat schopností vhledu znamená identifikovat to, co ostatní přehlížejí, znát a rozumět fungování nejrůznějších organizací, obchodních modelů, souvislostí, vztahů, pracovních náplní, podoby procesů, problémů, zákulisních a mocenských her atd. Vhled a intuice jsou vítězná dvojka pro úspěšnost každého personálního auditu.

Nezájem o dopad personálního auditu

Nevhodně realizovaný audit dokonce rozbije celou společnost, což ale dodavatel auditu často moc neřeší, protože na základě několika indicií zjistil nesrovnalosti a ukázal na problém, kterým je manažerská výměna nebo radikální změna procesu apod. Důležitým kritériem je přece zisk a obrat a ne to, co dotazování a výstup způsobí. Proč by maximální objektivita měla realizátora auditu zajímat nebo snad lidský osud a dopad výstupu auditu na společnost jako celek.

TIP:  Když se nedaří nalézt nebo hledat nové zaměstnance

Přečtěte si také: Král manipulátorů přichází a majitel nic netuší

Standardizování výstupu auditu

Bohužel řada dnešních konzultačních společností nemá v týmech znalé a kompetenčně vybavené auditory, aby jejich výstup odpovídal také ceně a kvalitě výstupu, což má za následek mělkost a všeobecnost auditu, velice hrubý nákres změn a doporučení a nekoncepční a nesystematická doporučení.

„Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění!“ Ian McDermott

Proč personální audit v praxi nefunguje

 • chybí znalost různého fungování a druhu organizací
 • neznalost pracovních náplní jednotlivých pozic
 • neporozumění businessu společnosti
 • nezájem o fungování společnosti, mělkost poznání a porozumění
 • nepochopení procesů a postupů organizace
 • standardizování výstupu, nepoužitelnost závěru auditu
 • nekompetentnost auditora
 • nepochopení zadání a cíle auditu
 • když je jeho cílem mocenská hra
 • záměrný audit s cílem likvidace

Jak na efektivní personální audit v praxi

 • volbou správného personálního auditora
 • maximalizovat otevřenost v analýze
 • maximální součinnost při realizaci
 • kompletní přístup k HR dokumentaci, pohovory, zpětná vazba, ex-interview
 • jít naproti změně a závěru z personálního auditu
 • přistupovat k auditu s pokorou a respektem
 • pracovat na sobě a své organizaci, aby výstup personálního auditu neskončil v koši
 • vnímat personální audit, jako příležitost, nikoli jako tendenci k negaci a špatné atmosféře

„Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči.“ Ian McDermott

Závěr

Při realizaci personálního auditu neřešte cenu jako primární ukazatel rozhodování, ale především osobnost auditora a vaší intuici volby správné osoby. Vnímejte výstup z personálního auditu jako možnost k posunu směrem dopředu. Pokud chcete získat nezaujatý pohled na fungování vaší společnosti, procesů, organizaci a výkonnost jednotlivců využijte právě tuto metodu.

TIP:  Spouštíme miniauditové služby pro malé firmy v krizi

Přečtěte si také: Tajemství produktivity zaměstnanců

- Reklama -