Jak na efektivní personální audit v praxi?

V dnešní době je na trhu celá řada společností, která umí zdárně realizovat personální audit standardizovaným způsobem. Obvykle se jedná o formu rozhovorů a sběru spíše negativních informaci, které pomohou identifikovat problémy firmy nebo organizace.

Jak na personální audit správně

Sofistikovanější společnosti pak pracují s dotazníkovým šetřením, využívají různé druhy formulářů, sledují pracovní výkony, pořizují snímky dne, disponují online nástroji a diagnostickým měřením, analýzou kompetencí, znalostí náplní práce, volbou vhodné organizace a řízení procesů apod. To, co se ale nakonec u všech potkává je kvalita výstupu, která je pro správný personální audit klíčová.

„Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.“ Robert Owen

Občas ale nastane situace, kdy výstup a závěr z personálního auditu něco postrádá. Určitě se ptáte, kam tím vším směřuji? Myslím především oblasti vhledu do problematiky organizace, nezájem o fungování a proces organizace a zobecnění a standardizování výstupu personálního auditu. Někdy je cílem auditu identifikace konkrétní osoby a zpochybnění její práce. Také závěry mohou být často velice zavádějící, protože se záměrně nezakládají na pravdě.

Další článek:  Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Personální auditor – Vhled a intuice

Pokud můžeme hovořit o úspěšném personálním auditu, pak se jedná především o dobře analyzovanou společnost, včetně jejich lidí, procesů a postupů, k tomu je třeba disponovat schopností vhledu. Firmy realizující personální audit obvykle přistupují k firmě, jako k porouchanému vozu, touží najít problém, navrhnou opravu nebo doporučí opravení.

Disponovat schopností vhledu znamená identifikovat to, co ostatní přehlížejí, znát a rozumět fungování nejrůznějších organizací, obchodních modelů, souvislostí, vztahů, pracovních náplní, podoby procesů, problémů, zákulisních a mocenských her atd. Vhled a intuice jsou vítězná dvojka pro úspěšnost každého personálního auditu.

Jaký je závěr personálního auditu

Nevhodně realizovaný audit dokonce rozbije celou společnost, což ale dodavatel auditu často moc neřeší, protože na základě několika indicií zjistil nesrovnalosti a ukázal na problém, kterým je manažerská výměna nebo radikální změna procesu apod. Důležitým kritériem je přece zisk a obrat a ne to, co dotazování a výstup způsobí. Proč by maximální objektivita měla realizátora auditu zajímat nebo snad lidský osud a dopad výstupu auditu na společnost jako celek.

Další článek:  Značka: Hledáme talenty - High potentials

Jaký je standardizovaný výstupu personálního auditu

Bohužel řada dnešních konzultačních společností nemá v týmech znalé a kompetenčně vybavené auditory, aby jejich výstup odpovídal také ceně a kvalitě výstupu, což má za následek mělkost a všeobecnost auditu, velice hrubý nákres změn a doporučení a nekoncepční a nesystematická doporučení.

„Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění!“ Ian McDermott

Proč někdy personální audit v praxi nefunguje

 • chybí znalost různého fungování a druhu organizací
 • neznalost pracovních náplní jednotlivých pozic
 • neporozumění businessu společnosti
 • nezájem o fungování společnosti, mělkost poznání a porozumění
 • nepochopení procesů a postupů organizace
 • standardizování výstupu, nepoužitelnost závěru auditu
 • nekompetentnost auditora
 • nepochopení zadání a cíle auditu
 • když je jeho cílem mocenská hra
 • záměrný audit s cílem likvidace

Jak na skutečně efektivní personální audit

 • volbou správného personálního auditora
 • maximalizovat otevřenost v analýze
 • maximální součinnost při realizaci
 • kompletní přístup k HR dokumentaci, pohovory, zpětná vazba, ex-interview
 • jít naproti změně a závěru z personálního auditu
 • přistupovat k auditu s pokorou a respektem
 • pracovat na sobě a své organizaci, aby výstup personálního auditu neskončil v koši
 • vnímat personální audit, jako příležitost, nikoli jako tendenci k negaci a špatné atmosféře

„Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči.“ Ian McDermott

Závěr

Při realizaci personálního auditu neřešte cenu jako primární ukazatel rozhodování, ale především osobnost auditora a vaší intuici volby správné osoby. Vnímejte výstup z personálního auditu jako možnost k posunu směrem dopředu. Pokud chcete získat nezaujatý pohled na fungování vaší společnosti, procesů, organizaci a výkonnost jednotlivců využijte právě tuto metodu.

Další článek:  Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Potřebujete personální audit? Přečtěte si další informace: Personální audit služba

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

V dnešní době je na trhu celá řada společností, která umí zdárně realizovat personální audit standardizovaným způsobem. Obvykle se jedná o formu rozhovorů a sběru spíše negativních informaci, které pomohou identifikovat problémy firmy nebo organizace. Jak na personální audit správně Sofistikovanější společnosti pak pracují s dotazníkovým šetřením,...Jak na efektivní personální audit v praxi?