Vše

  Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

  Řešíte téma, jak zapojit freelencera, živnostníka do firemní kultury?

  Firemní kultura a zaměstnávání externích pracovníků, může být někdy komplikovaný problém, obzvláště, pokud je vztah s firmou a pracovníkem nastaven pouze na principu živnostenského listu.

  Měli bychom si uvědomit, že vliv zaměstnávání na živnostenský list, může mít podstatný dopad na celkovou firemní kulturu. Tento vliv se pokusím prezentovat na následujícím příkladu. Existuje firma, která si najímá určitou agenturu nebo jedince například kvůli reklamě nebo jako dodavatele obchodních či marketingových služeb. Je zřejmé, že na takovouto spolupráci bude mít daná firma své nároky, nicméně hlavní téma nebude firemní kultura. Bude se jednat pouze o určité požadavky, které musí druhá firma nebo pracovník dodržet.

  Poněkud jiná situace už může být v případě, že si takto firma najímá samostatné osoby formou živnostenských listů. V takovém případě se dá předpokládat, že bude jednoznačně existovat větší tlak na tohoto jedince, aby dodržoval určité zásady a procesy ve firmě. V závislosti na tom, jak jsou tyto firemní zásady, či eventuální prvky firemní kultury jako normy nebo symboly firmou vyžadovány a prosazovány mezi těmito pracovníky, by se již dalo mluvit o snaze rozvoje firemní kultury.

  Další článek:  Být šťastný v práci? Žertujete?!

  Abych ukázal určitý dopad na firemní kulturu, tak použiju zmínku o problému. Každý účastník tohoto druhu smlouvy se bude snažit získat pro sebe co největší výhody.  Nejčastějším způsobem je zadržování nebo sdělování neúplných informací, popřípadě jejich zkreslování, prosazování vlastního prospěchu nad prospěchem organizace atd.

  Ze zmíněného je patrné, že pro firmu bude poměrně složité vytvořit zejména kulturu úkolů, protože každý zaměstnanec pracuje především sám pro sebe a určitá spolupráce mu bude spíše cizí. A to právě z toho důvodu, aby si vydělal co nejvíce, což je z jeho pohledu pochopitelné. Na druhou stranu ona motivace vydělat si více peněz je naopak poměrně dobrý důvod pro to, aby v případě, že se firma bude snažit nějakým způsobem formovat své zaměstnance, tyto prvky kultury přijal.

  K tomuto účelu by mohla dobře sloužit určitá firemní kultura, která by jednotlivcům mohla pomoci rozvíjet jejich práci a aktivity. V tomto smyslu je důležité, aby si pracovníci na živnostenský list uvědomovali, jaký přínos pro ně může mít tato firemní kultura. V tomto smyslu hraje velkou roli management firmy a odpovědný manažer, který má na starosti komunikaci s takto najatými pracovníky na živnostenský list.

  Další článek:  Jaké jsou výhody a nevýhody náboru zaměstnanců?

  Manažer firemní kultury pro externí pracovníky

  Dalo by se předpokládat, že existence firemní kultury bude značně ovlivněna právě tímto manažerem. Pokud si on sám bude vědom přínosu toho, že téma firemní kultury bude přínosné pro tyto pracovníky, a tudíž i pro firmu.

  V rámci najímání na živnostenský list hraje nejdůležitější roli osobnost živnostníka-freelancera. Firma se může snažit motivovat pomocí nejrůznější motivací a pobídek, ale motivován by měl být tento pracovník už sám od sebe, a především by mu druh spolupráce měl maximálně vyhovovat. Je důležité vnímat každého zástupce společnosti, ač externího jako součást naší firemní prezentace a k tomuto tématu s touto důležitostí také přistupovat.

  Je nyní již standardem, že osvědčené spolupráce s externisty, se často mění v pracovní smlouvy, a to i z toho důvodu, že se spolupráce prohloubí na tolik, že externista dá přednost dlouhodobé spolupráci a propojení know-how. To, že firmy lpí na dodržování firemní kultury u všech pracovníků je jediný možný způsob, jak udržet firemní a zaměstnavatelskou značku na odpovídající úrovni.

  Zdroj: officevibe.com

  Petr Kmošek
  Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

  Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

  Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

  „Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

  Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

  Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

  Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

  Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

  Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

  Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

  Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

  Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

  Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

  Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

  Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

  ZANECHAT ODPOVĚĎ

  Zadejte prosím svůj komentář!
  Zde zadejte své jméno

  Nejnovější články

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Top články týdne

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a...

  Nejnovější články

  Top články týdne

  Výběr z článků pro vás

  Zajímavé...:)Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?