DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRJak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

Řešíte téma, jak zapojit freelencera, živnostníka do firemní kultury?

Firemní kultura a zaměstnávání externích pracovníků, může být někdy komplikovaný problém, obzvláště, pokud je vztah s firmou a pracovníkem nastaven pouze na principu živnostenského listu.

Měli bychom si uvědomit, že vliv zaměstnávání na živnostenský list, může mít podstatný dopad na celkovou firemní kulturu. Tento vliv se pokusím prezentovat na následujícím příkladu. Existuje firma, která si najímá určitou agenturu nebo jedince například kvůli reklamě nebo jako dodavatele obchodních či marketingových služeb. Je zřejmé, že na takovouto spolupráci bude mít daná firma své nároky, nicméně hlavní téma nebude firemní kultura. Bude se jednat pouze o určité požadavky, které musí druhá firma nebo pracovník dodržet.

Poněkud jiná situace už může být v případě, že si takto firma najímá samostatné osoby formou živnostenských listů. V takovém případě se dá předpokládat, že bude jednoznačně existovat větší tlak na tohoto jedince, aby dodržoval určité zásady a procesy ve firmě. V závislosti na tom, jak jsou tyto firemní zásady, či eventuální prvky firemní kultury jako normy nebo symboly firmou vyžadovány a prosazovány mezi těmito pracovníky, by se již dalo mluvit o snaze rozvoje firemní kultury.

Další článek:  Jak personalisté čtou Váš životopis? Odhaleno!

Abych ukázal určitý dopad na firemní kulturu, tak použiju zmínku o problému. Každý účastník tohoto druhu smlouvy se bude snažit získat pro sebe co největší výhody.  Nejčastějším způsobem je zadržování nebo sdělování neúplných informací, popřípadě jejich zkreslování, prosazování vlastního prospěchu nad prospěchem organizace atd.

Ze zmíněného je patrné, že pro firmu bude poměrně složité vytvořit zejména kulturu úkolů, protože každý zaměstnanec pracuje především sám pro sebe a určitá spolupráce mu bude spíše cizí. A to právě z toho důvodu, aby si vydělal co nejvíce, což je z jeho pohledu pochopitelné. Na druhou stranu ona motivace vydělat si více peněz je naopak poměrně dobrý důvod pro to, aby v případě, že se firma bude snažit nějakým způsobem formovat své zaměstnance, tyto prvky kultury přijal.

K tomuto účelu by mohla dobře sloužit určitá firemní kultura, která by jednotlivcům mohla pomoci rozvíjet jejich práci a aktivity. V tomto smyslu je důležité, aby si pracovníci na živnostenský list uvědomovali, jaký přínos pro ně může mít tato firemní kultura. V tomto smyslu hraje velkou roli management firmy a odpovědný manažer, který má na starosti komunikaci s takto najatými pracovníky na živnostenský list.

Další článek:  Firemní kultura? Jak jí tvořit, měnit, ovládat a rozvíjet.

Manažer firemní kultury pro externí pracovníky

Dalo by se předpokládat, že existence firemní kultury bude značně ovlivněna právě tímto manažerem. Pokud si on sám bude vědom přínosu toho, že téma firemní kultury bude přínosné pro tyto pracovníky, a tudíž i pro firmu.

V rámci najímání na živnostenský list hraje nejdůležitější roli osobnost živnostníka-freelancera. Firma se může snažit motivovat pomocí nejrůznější motivací a pobídek, ale motivován by měl být tento pracovník už sám od sebe, a především by mu druh spolupráce měl maximálně vyhovovat. Je důležité vnímat každého zástupce společnosti, ač externího jako součást naší firemní prezentace a k tomuto tématu s touto důležitostí také přistupovat.

Je nyní již standardem, že osvědčené spolupráce s externisty, se často mění v pracovní smlouvy, a to i z toho důvodu, že se spolupráce prohloubí na tolik, že externista dá přednost dlouhodobé spolupráci a propojení know-how. To, že firmy lpí na dodržování firemní kultury u všech pracovníků je jediný možný způsob, jak udržet firemní a zaměstnavatelskou značku na odpovídající úrovni.

Zdroj: officevibe.com

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?Zajímavé...:)