Jak na generaci mileniánů?

1281

Vzhledem k tomu, že generace babyboomers nám začíná stárnout, generace mileniánů rychle zaujímá své místo na trhu práce. Do roku 2025 budou mileniáni představovat téměř 75 procent veškeré pracovní síly. Co je ovšem nutné vzít v potaz, že tato generace má odlišné hodnoty a perspektivy než předchozí generace, takže firmy si musí být vědomy svých potřeb a očekávání v oslovování a udržení této generace kandidátů.

Mileniálové mají specifické hodnoty a očekávání od svých zaměstnavatelů. Zatímco generace babyboomerů hledá u zaměstnavatele jistotu a jasnou strukturu práce, mileniálové hledají především ve své práci flexibilitu. Očekávají, že vedení bude upřímné, poctivé a mít respekt, včetně poskytování zpětné vazby. Chtějí vše tak trochu vidět ve velkém obraze, aby lépe porozuměli své roli a odpovědnostem. Nová generace očekává pohodlné a bezpečné prostředí, které umožní otevřenou a aktivní spolupráci mezi zaměstnanci.

Společnosti, které chtějí přilákat a udržet kvalifikované kandidáty, mohou využít tento pětistupňový plán.

Stupeň 1

Za prvé by firmy měly nabízet konkurenční platy a benefity s příležitostí k možnému kariérnímu růstu ve společnosti. Tato generace nechce čekat tři až pět let na příležitost. Musí být jasné, kam se může, kdo a jak vypracovat. Zapomeňte na to, že tato generace si své místo vysedí ve své kanceláři.

TIP:  (AI) Umělá inteligence v náboru a personalistice

Stupeň 2

Firmy potřebují mít transparentní informace o svém podnikatelském plánu a strategii, protože mileniálové chtějí otevřenou atmosféru, která posiluje jejich důvěru a společenství s ostatními zaměstnanci. Je více než důležité jasně prezentovat to, jaký je váš podnikatelský plán a kam se svým podnikáním směřujete.

Stupeň 3

Organizace by měly opustit základní systém hierarchie a umožnit každému sdílet své problémy a obavy. Zažité stereotypy musí skončit, tato generace narušuje a mění staré struktury.

Stupeň 4

Zaměstnavatelé by měli dělat práci vzrušující, zábavnou a náročnou. Více výzev, více projektů, kde najdou uplatnění pro svůj styl myšlení a práce.

Stupeň 5

Nová generace je sociálnější a 71 % z nich chce, aby se jejich kolegové stali jejich druhou rodinou. Poradenství, mentoring a koučink jsou pro tuto generaci klíčové. Jsou mladí a dychtí potom se zlepšit a vědí, že konstruktivní kritika je nezbytná pro jejich další úspěch.

Přes některé zbytečné a nepodložené negativní poznámky o jejich pracovní etice a výkonu jsou mileniáni skutečně tvrdě pracující, kteří mohou mít významný dopad na společnosti, které chtějí uspět v 21. století.

TIP:  Generace Millennials přichází na trh práce!

Jak na generaci mileniánůZdroj grafiky: bschool.pepperdine.edu/

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -