Jak na kompetenční modely?

3080

Modely kompetencí představují obecně velice důležitý nástroj při procesu náboru nových zaměstnanců a jejich adaptaci, ale i výběrovém řízení a řízení lidských zdrojů. Kompetenční modely pak slouží jak na to.

Přečtěte si také: Jaké jsou dovednosti budoucnosti? nebo Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Kompetenční model? Jak na to?

Kompetence přehled
Kompetence přehled

Tyto kompetenční modely definují konkrétní požadavky na určité pracovní místo a dávají tak představu o obsahu a náplni práce na dané pozici. Náboráři považují za klíčové odhadnout při výběrovém řízení jedincovo chování a jeho zájem v různých situacích. Za nejúčinější metodu lze tak při výběru považovat kompetenční rozhovor, jinak též nazývaný „Behaviorální interview“.

Kompetenční model popis

Při popisu kompetenčních modelů je důležité si uvědomit, že kompetence jsou určité schopnosti, znalosti, dovednosti a návyky chování, které odlišují jednotlivé osoby od sebe navzájem a umožňují tak definovat individuální model jednotlivce. Samotná kompetence představuje, jak dosahujeme určitého cíle.

Přečtěte si také:  New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

Kompetence představují určitý souhrn znalostí, dovedností, zkušeností, ale i vlastností, který se projevuje v určitém typu chování. Kompetence tak vytvářejí individuální a unikátní složku člověka a způsobují to, že jeden pracovník v určité pozici může vynikat nad druhým ve stejné pozici.

Přečtěte si také: Pět klíčových kompetencí personalisty. Jaké to jsou?

Kompetence zaměstnanců. Jak na ně?

Kompetence jsou u každého jedince zastoupeny ve třech skupinách a v rozdílné míře jako kompetence idividuální, sociální a profesní. Tyto skupiny kompetencí obsahuje také většina kompetenčních modelů. Jedná se o nástroj managementu a o nástroj řízení lidských zdrojů, který slouží pro definování standardů, posílení hodnot, získávání pracovníků, vzdělávání, rozvoji kariéry, motivaci, určení klíčových pracovníků nebo posílení manažerské role.

Kompetenční modely hrají klíčovou roli při procesu plánování pracovních míst, jelikož ovlivňují samotné výběrové řízení, ale i adaptaci nového pracovníka na pozici. Hlavní výhodou kompetenčních modelů při výběrovém řízení je jednotnost a flexibilita kompetenčního modelu pro všechny pracovní pozice.

Přečtěte si také: Personální poradenství v 21. století

Kompetenční model při výběrovém řízení nebo adaptaci zaměstnance

Kompetenční model při výběrovém řízení umožní přesně definovat pracovní místo, na které je výběrové řízení vedeno, popsat pracovní místo při tvorbě textu inzerátu, vytvořit podklady pro osoby ve výběrové komisi, vytvořit hodnotící šablonu apod.. Kompetenční model při adaptačním procesu umožňuje vytvořit detailní plán adaptace, sestavit adaptační dotazník pro zaměstnance i manažera. Také se přímo podílí na dalším rozvoji zaměstnnanců a vývoji pracovního místa v organizaci.

Přečtěte si také:  Šikana nebo mobbing? Kdo to má vydržet?

Přečtěte si také: Personalista/HR specialista a jeho kompetence

- Reklama -
Předchozí článekJak se připravit na pracovní pohovor s Billem Gatesem?
Další článekKdo je to kariérní kouč a s čím vám může pomoci?
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.