Jak na kompetenční modely?

2321

Kompetenční modely

Modely kompetencí představují obecně velice důležitý nástroj při procesu náboru nových zaměstnanců, výběrovém řízení a řízení lidských zdrojů.

https://farm6.staticflickr.com/5182/13934764748_7080dd45c8_z.jpg

Tyto modely definují konkrétní požadavky na určité pracovní místo a dávají tak představu o obsahu a náplni práce na dané pozici. Náboráři považují za klíčové odhadnout při výběrovém řízení jedincovo chování a jeho zájem v různých situacích. Za nejúčinější metodu lze tak při výběru považovat kompetenční rozhovor, jinak též nazývaný „Behaviorální interview“.

Při popisu kompetenčních modelů je důležité si uvědomit, že kompetence jsou určité schopnosti, znalosti, dovednosti a návyky chování, které odlišují jednotlivé osoby od sebe navzájem a umožňují tak definovat individuální model jednotlivce. Samotná kompetence představuje, jak dosahujeme určitého cíle.

Kompetence představují určitý souhrn znalostí, dovedností, zkušeností, ale i vlastností, který se projevuje v určitém typu chování. Kompetence tak vytvářejí individuální a unikátní složku člověka a způsobují to, že jeden pracovník v určité pozici může vynikat nad druhým ve stejné pozici.

Kompetence jsou u každého jedince zastoupeny ve třech skupinách a v rozdílné míře jako kompetence idividuální, sociální a profesní. Tyto skupiny kompetencí obsahuje také většina kompetenčních modelů. Jedná se o nástroj managementu a o nástroj řízení lidských zdrojů, který slouží pro definování standardů, posílení hodnot, získávání pracovníků, vzdělávání, rozvoji kariéry, motivaci, určení klíčových pracovníků nebo posílení manažerské role.

Kompetenční modely hrají klíčovou roli při procesu plánování pracovních míst, jelikož ovlivňují samotné výběrové řízení, ale i adaptaci nového pracovníka na pozici. Hlavní výhodou kompetenčních modelů při výběrovém řízení je jednotnost a flexibilita kompetenčního modelu pro všechny pracovní pozice.

Kompetenční model při výběrovém řízení umožní přesně definovat pracovní místo, na které je výběrové řízení vedeno, popsat pracovní místo při tvorbě textu inzerátu, vytvořit podklady pro osoby ve výběrové komisi, vytvořit hodnotící šablonu apod.. Kompetenční model při adaptačním procesu umožňuje vytvořit detailní plán adaptace, sestavit adaptační dotazník pro zaměstnance i manažera. Také se přímo podílí na dalším rozvoji zaměstnnanců a vývoji pracovního místa v organizaci.

Máte zájem o vytvoření kompetenčního modelu ve Vaší firmě? Kontaktujte nás.

- Reklama -