DomůKrizový management | Crisis managementJak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

„Povzdechl si nad podivným osudem, který nutí lidi, aby se navzájem ničili pro zájmy cizích, kteří často ani nevědí, že oni existují.“ — Alexandre Dumas starší

Tři mušketýři dnešních firem

Tutor

Tutor, je sice spíše znám na vysokých školách, ale i ve firmách se tento termín prosadil. Znamená osobu, která se stará o určitou skupinu zaměstnanců, třeba nových nebo takových, kde se mění styl a druh práce. Tutor konzultuje, trénuje a rozvíjí třeba dovednosti nebo pracovní činnosti. Funkci tutora obvykle zastupují profesně zkušenější, déle pracující zaměstnanci nebo pro tento účel najatí externisté, kteří ale skvěle znají svůj obor a podnikání organizace.

Ambasador

Ambasador, je takový interní nebo externí firemní influencer, který aktivně propaguje brand firmy uvnitř organizace, ale častěji jsou jeho aktivity směřované také směrem ven. Spojení může být zcela spontánní, má firmu, kde pracuje rád anebo vše může být v rovině rozvoje marketingové spolupráce. Povinností ambasadora je především předávat osobní zkušenosti a objektivní názory. Nejčastější činností ambasadora je pak dialog se všemi stranami kolem značky firmy, zvyšovat povědomí o značce a její další profilování.

Další článek:  Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Mentor

Mentor firmy, je obvykle ve firmě ten, kdo má skutečný zájem předávat své zkušenosti a dovednosti, nabízí odborné rady či podnětné nápady. V českém prostředí se obvykle jedná o vztah mezi zkušeným a nově nastupujícím zaměstnancem, někdy mezi více kolegy za účelem rozvoje nějaké oblasti nebo tématu.

Mentor se snaží svým chováním a jednáním předávat vhodný příklad, respektuje názory a aktivně naslouchá. Poskytuje podporu, vedení a objektivní pohled na to, jak a kam se může téma vyvíjet a čeho lze dosáhnout. Na rozdíl od kouče je mentor především praktikem s vlastní bohatou pracovní zkušeností v daném oboru, jde vlastním příkladem. A proto doplním čtvrtého mušketýra a tím je kouč

Kouč

Řada firem již dávno objevila metodu koučinku jako účinný nástroj rozvoje podnikání, který má svůj přínos, když se dobře definují mantinely spolupráce. Přínos je pak patrný nejen jako osobní podpora pro jednotlivé zaměstnance, ale má vždy přesah na firmu jako celek. Koučink dobře prospívá firemním vztahům, motivaci, ale i firemní kultuře atd. Koučování na dnešním pracovišti nastavuje koučovaným zrcadlo a umožňuje jim uvědomit si to, jak uvažují. Především však napomáhá koučovanému podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání.

Tahle skupina mušketýrů pak společně napomáhá k úspěšnému celku. Vše je jak jste si všimli zaměřeno na zaměstnance a jeho podporu. Pokud je splněna podmínka dobrého vztahu, naplnění očekávání a uznání, jde s tím ruku v ruce produktivita zaměstnance.

Jak na rozvoj firmy

Produktivita zaměstnance = Potenciál zaměstnance x (vztah + očekávání + uznání)

„Čím více člověk ví, tím méně je kritický k druhým lidem.“ — Alexandre Dumas starší,

Silná čtyřka: Tutor + Ambasador + Mentor + Kouč

Co mají společné mušketýři firem. Snaží se upokojovat potřeby, motivace, a sledovat oblasti, které jsou pro zaměstnance důležité v jejich každodenním pracovním životě. Níže jsou témata, kterých se nejčastěji mohou ve své práci dotknout a danou oblast spolu s manažery dále rozvíjet.

Další článek:  Několik manažerských rad od Davida Ogilvyho

Očekávání a jasné definování výsledků práce

Jedná se o výsledky práce, kterých má být dosaženo, je možná nejzákladnější ze všech potřeb zaměstnanců a odpovědností manažera. Jak jsou tyto výsledky definovány a jak se podle nich dále jedná. Jasná definice výsledků má své hluboké opodstatnění a řadou manažerů není správně definována.

Vybavení a podmínky pro práci

Zaměstnanci potřebují k práci určitou úroveň vybavení a podmínek pro práci. Toto téma je důležité pro maximalizaci efektivity a demonstraci zaměstnancům, že je jejich práce skutečně váženo. Ukázka toho, že je společnost podporuje v tom, co se od nich požaduje. Skvělí manažeři pomáhají zaměstnancům vidět, jak se jejich požadavky na materiál a vybavení spojují s důležitými organizačními výsledky.

Dostat z lidí to nejlepší

Dát příležitost dělat to, co umí zaměstnanci nejlépe. Pomáhat zaměstnancům dostat se do rolí, ve kterých mohou plně využít svůj vlastní potenciál a předností je práce manažerů. Poznání individuálních rozdílů prostřednictvím zkušeností a hodnocení může pomoci manažerovi efektivně umístit lidi uvnitř a napříč rolemi a odstranit překážky bránící vysokému výkonu.

Respekt a uznání

Zaměstnanci potřebují neustálou zpětnou vazbu, aby věděli, zda je důležité, co dělají. Průběžné výzvy managementu zahrnují porozumění tomu, jak každý člověk upřednostňuje být uznán, učinit uznání objektivním a skutečným založením na výkonu. Naučit se uznat a poděkovat je někdy také velkou překážkou.

„Pilné lidi obdivuji. Je jich stálý nedostatek.“ — Alexandre Dumas starší,

Jedinečné potřeby

Zaměstnanci mají potřebu vědět, že se někdo v práci o ně stará. Pro každého člověka může pocit, že se o něj staráme, znamenat něco jiného. Nejlepší manažeři naslouchají jednotlivcům a reagují na jejich individuální potřeby. Kromě toho nacházejí spojení mezi potřeby jednotlivce a potřeby organizace. Definice individuálních potřeb jednotlivce, je klíčem k úspěchu vedení.

Osobní rozvoj

Zaměstnanci kladou důraz na to, že někdo v práci podporuje jejich rozvoj. To, jak jsou zaměstnanci koučováni, může ovlivnit to, jak vnímají svoji pracovní potažmo kariérní budoucnost.

Další článek:  Reverzní mentoring. Inovativní metoda pro rozvoj firem?

Názor zaměstnance a pohled

Každý názor se počítá, tedy v optimálním prostředí a případě. Tím, že jsou zaměstnanci požádání o vstupy a jejich přispění může často vést k lepšímu rozhodování. Zaměstnanci cítí, že jsou zapojeni do rozhodování, přebírají větší odpovědnost za výsledky své, ale i výsledky týmu.

„Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím více drží.“ — Alexandre Dumas starší

Poslání a účel

Skvělí manažeři pomáhají lidem vidět nejen účel jejich práce, ale také to, jak každý z nich práce člověka ovlivňuje a souvisí s účelem organizace a jejími výsledky. Důležité je připomenout zaměstnancům celkový obraz toho, co každý den dělají, ať už jejich práce ovlivňuje klienta, zákazníka, odběratele nebo veřejnost.

Význam přátelství

Manažeři se liší v rozsahu, v jakém vytvářejí příležitosti pro lidi v práci, aby se navzájem poznali, a v tom, jak si cení blízkých a důvěryhodných vztahů v práci. Nejlepší manažeři se nehlásí k myšlence, že by v práci neměla existovat žádná blízká přátelství, místo toho uvolňují lidi k vzájemnému poznávání, což je základní lidská potřeba.

Příležitosti pro růst

Kromě toho, že většina zaměstnanců chce být uznávána za dobrou práci, musí také vědět, že se mohou zlepšovat a mají příležitosti k budování svých znalostí a dovedností. Manažeři si vybírají školení, která budou ku prospěchu jednotlivce, ale i organizace jako celku. Je standardní potřeba vědět, že se lze stále někam posunovat, pokud to umožňují podmínky.

Na závěr

„Hovoř jen to, co je potřebné, a řekni jen polovinu svých myšlenek.“ — Alexandre Dumas starší

A jaké je to u vás. Kolik máte mušketýrů? Není ostudou, že žádného. Ale přemýšlejte:

Produktivita zaměstnance = Potenciál zaměstnance x (vztah + očekávání + uznání)

Vypůjčím si ještě jednu rovnici od pana Timothy Gallweye, autora série knih The inner Game, který definoval koučink v následující rovnici:

V  =  P  –  I

Tedy, že Výkon = P (Potenciál zaměstnance) – Interference (což jsou rušivé prvky).

Jeden za všechny, všichni za jednoho…

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Jste impostor? Máte syndrom podvodníka? Pozor na impostor syndrom

Impostor nebo imposter syndrom označuje vnitřní zkušenost a jakési...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firmaTři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D'Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů,...