Jak na sociální média v roce 2016?

592

Nastupte si do vlaku moderních trendů v marketingu a obchodě, než Vás vývoj nechá na nástupišti. Stále více se využívají sociální média, jako nástroj k budování vztahů se zákazníky a podniky. Jaké další sociální kanály můžou generovat zvýšený zájem o Vaši firmu anebo také, jak rozvíjet věrnost k Vaší značce bez větších výdajů? V roce 2016 bude B2B v sociálních médiích hrát čím dál větší roli a téměř polovina podniků začne v této oblasti aktivně působit. Více o vývoji sociálních médiií v roce 2016 v infografice.

Jak na sociální média pro B2B

Zdroj: realbusinessrescue.co.uk

- Reklama -