Jak na sociální sítě pro personalisty?

627

Přibližně každý čtvrtý personalista v Česku vyhledává potenciální zaměstnance na LinkedInu, případně Twitteru. Klasický způsob náboru zaměstnance, kdy je vystaven inzerát a čeká se na reakce uchazečů, se pomalu vytrácí.
Personalisté by si měli uvědomit, že v České republice existuje velké množství uživatelů sociálních sítí. To znamená, že zde máme již dnes poměrně širokou základnu profesionálů zvyklých pravidelně a kvalifikovaně využívat sociální sítě.

Sociální sítě mají v dnešní době velký potenciál k využití právě pro potřeby náboru. Jsou trendem, který na trhu přináší něco nového, dynamického. V obecném pohledu zaměstnavatelům poskytují obrovský prostor pro sebe prezentaci a budování image. Jsou klíčové pro personální marketing, pro budování pozitivní reputace, reference a pro zvyšování atraktivity nabízených pracovních míst. Firmy skrze své sociální kanály prezentují nové produkty, služby předávají různé podněty k diskuzi, rady a podobně. Zveřejňují rovněž různé aktuality, fotografie, videa, novinky, která mohou přibližovat kulturu a atmosféru ve společnosti. Sociální média umožňují kontakt nejen s potenciálními uchazeči, ale i s bývalými či stálými zaměstnanci. Jsou zkrátka novým a efektivním nástrojem pro personalisty.

Nejrůznější průzkumy ukazují, že sociální sítě – jmenovitě Facebook a LinkedIn, pracovně využívá 24 % dotázaných, 27 % z nich je užívá pouze k soukromým účelům a 44% sociální sítě nevyužívá, protože nemají dostatek času. Facebook z 91 % služí výhradně k zábavě, ne k hledání práce. Ani profesní síť LinkedIn není personalisty příliš využita, což je zapříčiněno především tím, že personalista/ náborář musí sám vyvinout aktivitu a oslovit uchazeče a je zde patrná absence zájmu kandidáta o konkrétní pozici a firmu.

Zajímavý výzkum proběhl v roce 2011, kdy bylo zjištěno ze vzorku cca 300 tuzemských personalistů v poměru 73% žen a 27% mužů zjištění, že 77% personalistů získává nejvíce kandidátů pomocí klasické pasivní inzerce na pracovních portálech. Téměř třikrát méně personalistů pak oslovuje uchazeče skrze uveřejnění pozice na sociální síti. V případě sociálních sítí dominuje LinkedIn.

Více než 50% personalistů uvedla, že si před pohovorem prohlíží profil uchazeče. Při rozhodování o přijetí kandidáta přihlédne k informacím na sociálních sítích 104 respondentů, přičemž pro 144 HR pracovníků jsou informace získané na sociálních sítích nedůležité. Budoucnost sociálních sítí pak vidí v oblasti náboru necelých 93 % respondentů.

Největší příležitosti pro HR je v profesní sociální síti LinkedIn, která umožňuje cílené vyhledávání především seniornějších profesionálů podle různých kritérií. Výhodu představuje aktivní postoj personalistů, kteří si mohou rovněž ověřovat nebo obohacovat informace o uchazečích. Mimo udržování vztahů se zaměstnanci, partnery nebo klienty spočívá přínos LinkedInu i v možnosti personálního marketingu a v šetření nákladů.

Sociální sítě jsou využívány i na straně uchazečů. Pokud chce být uchazeč
úspěšný, měl by využít všechny kanály. Kromě standardních pracovních portálů by měl vyzkoušet i umístění na sociální sítě, protože vhodný profil či doporučení od bývalých zaměstnanců nebo známých mimořádně zvyšují jejich šance při hledání zaměstnání.

Sociální sítě jsou efektivním podpůrným nástrojem při získávání a výběru nových zaměstnanců, avšak za předpokladu, že je personalisté umí adekvátně využívat.

- Reklama -