Jak na vaše EVP Employer value preposition – zaměstnavatelskou hodnotovou propozici?

2041

EVP je jedinečným souborem výhod, které zaměstnanec obdrží výměnou za dovednosti, vlastnosti a zkušenosti, které přinese do organizace. Každý nový zaměstnanec přináší něco jedinečného do společnosti a firemní kultura utváří vše, od motivace zaměstnanců k zásadním rozhodnutím. Oznamováním inspirativních hodnot povzbuzujeme zaměstnance k tomu, aby se dokázal pocitově spojit s organizací a nechat je společně formovat kulturu organizace tím, že se aktivně do jejího utváření zapojí.

Vaše EVP – Employer value preposition

Zaměstnavatelská hodnotová propozice je to, co motivuje a zapojuje zaměstnance. Silná EVP pomůže udržet nejvýkonnější zaměstnance, ale také přilákat talentované kandidáty. Hodnotová propozice popisuje to, co organizace znamená, za čím si stojí a co vyžaduje nebo nabízí jako zaměstnavatel.

Jak budovat silné EVP

  1. Realizujte průzkum kolem tématu EVP. Proč se zaměstnanci připojili k vaší organizaci, čeho si na ní cení, proč zde zůstávají a neodejdou vám.
  2. Používejte údaje a data kolem zaměstnanců: docházky, interview, exinterview, ale také využijte poradce z trhu pro rozvoj vašich tvrzení o EVP.
  3. Porovnejte své EVP s vaší značkou, napříč organizací a trhem.
  4. Odlište svou společnost od konkurence, pokud jde o nábor a udržení stávajících zaměstnanců.
  5. Upravte své EVP s cíli pro rozvoj talent managementu a systému povyšování, kariérního růstu.
  6. Definujte si metriky kolem personální výkonnosti vaší organizace, pracovní síly, demografie, efektivitě HR strategie atd.
TIP:  Když barvy ovlivňují pracovní výkon a nejen to!

EVP marketing

Firma se silným EVP bude vždy přitahovat ty nejlepší uchazeče, kteří budou vědět, že udělali dobrou kariérní volbu. Pokud hodnotová propozice není jasná, potenciální zaměstnanci si budou myslet, že nemají dost přesvědčivé argumenty pro volbu onoho zaměstnavatele. Pokud umí organizace využívat svého EVP, tak dosahuje prokazatelně lepších výsledků. Tyto společnosti jsou až 5x úspěšnější v náboru nových zaměstnanců a efektivita zaměstnanců je dokonce 2x lepší než u konkurenčních firem v oboru.

Nezaměřujme se pouze na platy a benefity, ale ptejte se na to, co zaměstnanci chtějí, konzultujte. Žádná pracovní síla není homogenní, a ne všechny generace mají stejné názory. Vzít si ponaučení z marketingu a dělat výzkum důkladně, vám pomůže doladit vaše tvrzení do takové dokonalosti, že vaše EVP bude účinné, zapojí vaše zaměstnance a zvýší vám firemní kulturu.

- Reklama -