Jak na zvyšování výkonnosti firmy?

1170

Jednou z nejdůležitějších odpovědností, které dáváme našim dnešním manažerům, je výkonnost svěřených zaměstnanců a jejich týmů. Organizace vyzývají své manažery, aby stanovili výkonnostní standardy a normy pro zaměstnance, prezentovali a předali je a také případně vyškolili, aby je dokázali naplnit.

Tvorba vysokého výkonu není cílem, ale je to klíčová součást práce manažera. Upřímně řečeno, je to velký kus práce. Často s manažery firem diskutuji o tom, co manažeři musí začít dělat nebo manažeři musí změnit, aby…. Pravdou je, že manažeři se musí zaměřit na vytváření celého souboru podmínek pro vysoký výkon svých týmů.

Přečtěte si také: Nový manažerský problém: Jak řídit výkon zaměstnanců?

Jak docílit vysokého výkonu týmu

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že podmínkami pro vysoký výkon jsou tradiční činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, kam určitě patří témata náboru, vzdělávání, stanovení cílů a zpětná vazba, to je ta snadná část. Důležitou částí ovšem je, jak využíváme všechny činnosti v oblasti péče, správy a rozvoje zaměstnanců, abychom vytvořili vysoký výkon. Dnes samozřejmě čelíme dalším výzvám, které významně zasahují do výkonu zaměstnanců.

TIP:  Mladí a nezaměstnaní. Nejvíce zasažená generace Z!

Soulad se strategií

Aby bylo možné docílit vysokého výkonu, musí být v souladu s firemní strategií a jejím cílem. Organizace se musí shodnout na výkonu zaměstnanců, jak z hlediska toho, co splňují standardy tak i od stanovených cílů vysokého výkonu.

Přečtěte si také: Tři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

Zpětná vazba na výkon

Zaměstnanci by měli být zapojeni do procesu výkonu. Potřebují poskytnout a obdržet zpětnou vazbu o jejich výkonu. Zaměstnanci budou dodávat lepší výstupy práce, když si mohou svou práci přizpůsobit a měnit, případně ovládat způsob, jakým se to dělá, jak svůj úkol nebo zadání splní. To zahrnuje schopnost zjednodušit pracovní procesy.

Pozitivní zpětná vazba

Organizace by měla poskytovat manažerům školení především na střední úrovni řízení, aby mohli efektivně koučovat své zaměstnance. Koučování není něco, co se děje jen tehdy, když se zaměstnanec chová špatně nebo má problémy, případně nezvládá svou práci. Manažeři mají schopnost nabídnout zaměstnancům pozitivní zpětnou vazbu a koučování, aby se mohli rozvíjet.

Přečtěte si také: Přetížená organizace postupně ztrácí výkon

TIP:  Proč outsourcovat HR? Outsourcing personalistiky na vzestupu

Technologické výzvy

Již jsme slyšeli větu, že více neznamená lépe. Organizace by měly strategicky využívat technologie, aby pomohla v boji s byrokracií. Dnešní technologická řešení mohou pomoci s plánováním nástupnictví, kooperaci, s učením a řízením výkonu. Více technologií neznamená lepší technologii.

Každá dnešní organizace požaduje od zaměstnanců vysoký výkon. Aby bylo dosaženo vysokého výkonu, musí manažerům hrát aktivní roli v řízení lidí. Musí takzvaně najmout to nejlepší, vycvičit, nastavit příslušné cíle a stále trénovat a rozvíjet, být podporou a pečovatelem. Způsob, jakým manažeři vynikají ve správě svých lidí a týmů, je vytvářením souhry, povzbuzování zkušeností zaměstnanců, jejich koučováním a napomáhání novými technologiemi.

Přečtěte si také: Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Schopnost adaptace

Dnes jsme na prahu nového trhu práce, který je ovlivněn a formován celosvětovou pandemii. Tuto krizi překonají ty firmy, které se budou umět rychle adaptovat na nové podmínky a udrží si svůj výkon i za předpokladu změny řízení a okolních podmínek. Zde bude hrát roli stabilita firemní kultury, schopnost adaptivně měnit procesy a rychle je dostat do oběhu, a především vnímat změny jako přirozený vývoj podnikání.

- Reklama -