Jak na výkonnou firmu?

263

Jednou z nejdůležitějších odpovědností, které dáváme našim dnešním manažerům, je výkonnost svěřených zaměstnanců a týmů. Organizace vyzývají své manažery, aby stanovili výkonnostní standardy a normy pro zaměstnance, prezentovali a předali je a také případně vyškolili, aby je dokázali naplnit. Tvorba vysokého výkonu není cílem, ale je to klíčová součást práce manažera.

Upřímně řečeno, je to velký kus práce. Často s manažery firem diskutuji o tom, co manažeři musí začít dělat nebo manažeři to musí udělat, aby…. Pravdou je, že manažeři se musí zaměřit na vytváření podmínek pro vysoký výkon.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že podmínkami pro vysoký výkon jsou tradiční činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, kam určitě patří témata náboru, vzdělávání, stanovení cílů a zpětná vazba, to je ta snadná část. Důležitou částí ovšem je, jak využíváme všechny činnosti v oblasti péče, správy a rozvoje zaměstnanců, abychom vytvořili vysoký výkon.

Čtyři strategie pro výkonnou firmu

Soulad

Aby byl vysoký výkon, musí být v souladu s firemní strategií a jejím cílem. Organizace se musí shodnout na výkonu zaměstnanců jak z hlediska toho, co splňují standardy, tak i od stanovených cílů vysokého výkonu.

Zkušenosti

Zaměstnanci by měli být zapojeni do procesu výkonu. Potřebují poskytnout a obdržet zpětnou vazbu o jejich výkonu. Zaměstnanci budou dodávat lepší výstupy práce, když si mohou svou práci přizpůsobit a měnit, případně ovládat způsob, jakým se to dělá. To zahrnuje schopnost zjednodušit pracovní procesy.

Koučování

Organizace by měla poskytovat manažerům školení, aby mohli efektivně koučovat své zaměstnance. Koučování není něco, co se děje jen tehdy, když se zaměstnanec chová špatně nebo má problémy, případně nezvládá svou práci. Manažeři mají schopnost nabídnout zaměstnancům pozitivní zpětnou vazbu a koučování, aby se mohli rozvíjet.

Technologie

Již jsme slyšeli větu, že více neznamená lépe. Organizace by měly strategicky využívat technologie, aby pomohla v boji s byrokracií. Dnešní technologická řešení mohou pomoci s plánováním nástupnictví, kooperaci, s učením a řízením výkonu. Více technologií neznamená lepší technologii.

Každá dnešní organizace požaduje od zaměstnanců vysoký výkon. Aby bylo dosaženo vysokého výkonu, musí manažerům hrát aktivní roli v řízení lidí. Musí takzvaně najmout to nejlepší, vycvičit, nastavit příslušné cíle a stále trénovat a rozvíjet, být podporou a pečovatelem. Způsob, jakým manažeři vynikají ve správě svých lidí a týmů, je vytvářením souhry, povzbuzování zkušeností zaměstnanců, jejich koučováním a napomáhání novými technologiemi.

- Reklama -