Jak na změnu kariéry?

391

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik výraznou změnou, že si nedokáži představit to, kdyby měli změnit i svůj obor a zaměření. To, že se někdo rozhodne k radikální změně je v pořádku.

Zaměstnanec může působit v oboru, který stagnuje nebo region, kde žije je úzce profilovaný, třeba pouze na výrobu, a tak někdy takováto změna kariéry může napomoci k motivaci a vnitřnímu nastavení, a především k touze po změně. Chystáte-li se z jedné kariéry, které jste věnovali velkou část svého života přejít na druhou? Změna kariéry sebou nese totiž celou řadu úkolů a je třeba se na tuto změnu řádně připravit.

Jak se připravit na změnu kariéry

Poznejte své silné stránky

Předpokládejme, že jste v současné době v procesu přechodu z jedné kariéry do druhé. Ve své stávající kariéře jste již získali potřebné informace, praxi a reference a kariéra kam směřujete je pro vás nová a neprobádaná. Pokud jste šli do školy a získali jste titul ve financích a pracujete jako ekonom po dobu několika let, pak se rozhodnete, že byste chtěli vyzkoušet svou volbu ve vzdělávací oblasti jako učitel nebo učitelka ekonomie, existuje několik oblastí, které do té doby musíte zvážit. Stejně tomu je tak i v případě firem, kdy se firmy v čase mění a vyvíjejí a jejich zaměstnanci musí přijmout nové pracovní role, které třeba nejsou vždy k dispozici, a tak se hledají tací, kteří by kariérní změnu přivítali rádi.

TIP:  Kariéra jako předpoklad růstu

Některé kariérní změny vyžadují, abyste se vrátili do školy, nebo si přinejmenším vybrali několik kurzů, abyste mohli vaši novou kariéru přijmout se všemi požadavky. Musíte také znát své silné stránky a jak s nimi pracovat, a také posilovat všechny slabiny, které by mohly tuto kariérní změnu brzdit. Způsob, jak se lépe seznámit s vašimi individuálními silnými a slabými stránkami, by mohl být profesní kouč, který vás provede touto kariérní změnou hladce. Pokud se jedná o změnu kariéry ve firmě a v rámci firmy, pak je dobrá volba firemní kouč.

Mějte plán

Dobrým a dle mne zásadním prvním krokem je vědět, co vlastně chcete. Nejlepším dalším krokem je dostat se k vytvoření plánu, který vás dostane z bodu A do bodu B. Většina lidí, kteří tuto strategii přijmou, si zapíše svůj plán nebo vytvoří nějaký proces a bude ho následovat. Mít jakýsi grafický nástin toho, co bude následovat a jak to budete kontrolovat. Tento typ vizuálního nástroje by mohl být něco jako váš akční plán. Jak je tento plán akcí naplňován je na vás, ale určitě by měl být vytvořen z kroků, které jsou zcela dosažitelné a v souladu s vašimi cíli kariérní změny.

TIP:  První dojem, jak na to? Interview, pohovor nebo jen rozhovor?

Vnímejte vlastní motivaci

Dostaňte se k podstatě věci vaší změny a vnitřně si potvrďte, proč děláte tuto změnu. Chcete více peněz ze své činnosti? Je to vaše osobní nespokojenost? Znát sebe sama je silné poselství a rozhodně se to týká toho, co ve vás zažehne motivaci. Když zjistíte vaši nejsilnější motivaci, pomůže vám lépe najít to, co právě hledáte.

Existuje spousta způsobů, jak se připravit, jak připravit sebe, když procházíte procesem přechodu změny v kariéře. Myslím si dnes a stále více, že je třeba mít někoho kdo zná proces změny kariéry, kdo zná trh práce a jeho další souvislosti a kdo umí objevovat potenciál. Dejte se do výzkumu toto, co vás nutí ke kariérní změně a vše řádně zvažte a promyslete ať své chyby zpětně nelitujete.

- Reklama -