Jak nalézt své profesní zaměření?

571

Důležitý a dalo by se říci nezbytný předpoklad k tomu, abychom byli v práci výkonní a efektivní, je, že do své práce můžeme nějak projektovat své profesní sny, své představy o tom, kudy bychom se chtěli kariérně ubírat, v čem se cítíme nějak spokojení.

Práce, která je pro nás jen prací, zajištující nám nezbytný výdělek, a není tam nic navíc, žádná přidaná hodnota pro náš osobní a kariérní růst, se stane dříve nebo později jen nutným zlem, v němž setrvávat znamená, že náš výkon a efektivita v práci klesá. Dělám jen to, co musíme a nedáváme tomu nic ze sebe, nic z vlastní invence, žádné vlastní know how, kterým bychom se zviditelnili a měli při tom pocit, že to co děláme, děláme dobře nebo alespoň tak jak umíme.  

Coby kariérní kouči jsme tu od toho, abychom vás v takovém případě přiměli ke změně. Abychom vás motivovali k hledání práce, která pro vás bude novým impulsem, novým přílivem energie.

To se stane tehdy, když třeba s naší pomocí najdete to, co nějak odpovídá Vašemu poslání, které rezonuje s Vaším vnitřním naladěním, s Vašimi osobními dispozicemi a zájmy. V té chvíli, když takovou práci najdete, Vaše výkonnost poroste. Nová energie se pro Vás stane hnacím motorem. Najednou budete vědět, že jste někde, kde být chcete. Že děláte něco, k čemu máte schopnosti, dispozice. Něco co vás vnitřně naplňuje a v čem spatřujete smysl své profesní existence.

Další článek:  Těchto 15 dovedností musíte mít ve vašem životopise

Není to snadné. Najít práci, která vám dá pocit vlastní seberealizace. Trh práce někdy nenabízí to, o co stojíte. My kouči Vám i tak můžeme pomoci. Třeba v nalezení vnitřní síly k tomu, že zkusíte pracovat v tom, co byste rádi, tzv. „sami na sebe.“ I to lze. Třeba se to může zpočátku jevit pro vás nedosažitelné. Krok po kroku s Vámi můžeme jít po této cestě, na níž si budete plnit své profesní představy, sny o tom, že děláte něco, co chcete, a k tomu tím vyděláváte i dostatečné množství peněz.

Máme zkušenosti s takovými lidmi. Začli od píky a dnes mají zavedenou živnost, jsou podnikateli, jsou nezávisli, našli v profesním životě sami sebe. Jsou výkonní a v tom co dělají vysoce efektivní. Protože to co dělají, se nějak propojilo s jejich zájmy, s jejich profesními předpoklady. Staňte se takovými i vy. Kontaktujte nás a začneme pomalu po krůčcích s Vámi hledat pro vás to pravé profesní uplatnění.         

- Reklama -