Jak předejít eskalaci problémů a konfliktů ve firmě?

Když se členové vašeho týmu setkají s problémy, které se snaží řešit, může časem trpět celková efektivita vašeho týmu. Je samozřejmé, že když jsou lidé něčím obtěžováni nebo nespokojeni, ovlivňuje to významně jejich práci. Někteří se mohou časem soustředit na způsob řešení tím, že tráví příliš mnoho času prezentací svých aktuálních pocitů nebo sdílením s ostatními členy skupiny.

Naopak u jiných to má další možný dopad, dělají chyby, ztrácejí motivaci, klesá produktivita nebo mohou drasticky omezit komunikaci s vedoucími nebo jinými členy svého týmu. Je zřejmé, že zde role manažera má své místo, musí umět rozpoznat příznaky problémů svých členů skupiny, a to jak osobních, tak pracovních a co nejdříve, aby mohl podniknout kroky, které jim pomohou vyřešit problémy a vrátit se zpět k produktivní práci.

Nesdílet, nesdílet a nesdílet

Jak také každý ví, všichni lidé rádi nesdílejí své problémy s ostatními svobodně a otevřeně. Někdy, protože si nejsme zcela vědomi toho, co nás trápí a někdy může být otevřené vyjádření našich pocitů dost obtížné. Přiznání se ostatním, že máme problém, nemusí být snadné, protože z nějaké formy strachu budeme posuzováni, hodnoceni nebo vystaveni nějaké reakci.

Problémy členů týmu proto obvykle nejsou předávány manažerům ihned a někdy vůbec.

Vodítka problémů

I když členové týmu časem získávají odvahu sdílet problémy se svým manažerem, obvykle neposílají sdělení, která jsou křišťálově čistá a jasná. Nicméně, a to potvrzuje i má praxe, když lidé mají problém nebo nějakou neuspokojenou potřebu, dávají určitá vodítka, někdy skrytá a někdy záměrně kódovaná.

Další článek:  Značka: Hledáme talenty - High potentials

Začíná to obvykle formou omezenější komunikace, někdy i snahou o vyhýbání se kontaktu a postupně to přechází v negativní reakce, podráždění, konflikty nebo naopak v deprese a úzkosti a eskaluje to ve formě absence nebo odchodu ze zaměstnání.

Všem výše popsaným reakcím na nespokojenost nebo trvající problém říkám vodítka, ale pro manažery je lepší slovo signál.

Sledujte signály

Zatímco signály vás informují že problém existuje, zřídkakdy vám ovšem napoví skutečnou povahu problému – hloubku problému. Tento obtížnější úkol leží před každým manažerem, aby přiměl své kolegy, aby identifikovali svůj problém. I ti, kteří jsou obvykle otevření, zřídkakdy identifikují skutečný obsah problému. Lidé se zpravidla nedostanou ke skutečnému jádru problému, dokud nezačnou poprvé ventilovat pocity, které mají nebo vysílat své signály.

Čím více diskutujete svůj problém, tím více se dostáváte k jeho skutečné podstatě.

Jak rozumět svým lidem

Je důležité pochopit, že člověk nikdy přesně neví, co prožívá jiná osoba, protože je nemožné být uvnitř hlavy druhé osoby. Jediné, co můžete udělat, je hádat, co se děje uvnitř druhého člověka a spoléhat se na informace, které máme.

Další článek:  Už se zase ve firmě hádáte? Řešíte konflikt na pracovišti?

Skutečné a hluboké porozumění druhé osobě nastane pouze tehdy, když dojem příjemce se shoduje s tím, co odesílatel zamýšlel ve svém sdělení. Naprosto efektivní komunikace se skutečným a plnohodnotným porozuměním je v dnešních firmách vzácná. Umět dekódovat sdělení druhé osoby je mistrovskou disciplínou.

Proč si firmy nerozumí? Odpovědí je celá řada.

  • Lidé ne vždy říkají, co ve skutečnosti cítí.
  • Lidé nejsou vždy v souladu se svými skutečnými pocity.
  • Pocity je těžké vyjádřit.
  • Stejná slova – různé významy.
  • Někdy slyšíme jen to, co chceme slyšet.
  • Převládající emoce nad rozumem.
  • atd.

Obecně lidé, kteří mají problémy obávají, že pokud s ostatními nasdílí svůj problém, tak je zatěžují svými problémy, omezují apod. Obvykle potřebují mít jistotu, že kolega – posluchač je ochoten převzít roli pomocníka v řešení jejich problému.

Buďte pomocníkem

A o tom je vlastně celá manažerská práce. Stát se pomocníkem v řešení problému svých kolegů, umět identifikovat signály problémů a učit se stále správně porozumět svým podřízeným. Zdokonalovat se ve schopnosti rozumět jejich sdělení a správně je dekódovat. Nechci z manažerské komunikace dělat jakousi Enigmu, ale měli bychom se všichni snažit o to si porozumět a zamezit tak zbytečné eskalaci pocitů nebo problémů.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás