Jak předejít eskalaci problémů a konfliktů ve firmě?

873

Když se členové vašeho týmu setkají s problémy, které se snaží řešit, může časem trpět celková efektivita vašeho týmu. Je samozřejmé, že když jsou lidé něčím obtěžováni nebo nespokojeni, ovlivňuje to významně jejich práci. Někteří se mohou časem soustředit na způsob řešení tím, že tráví příliš mnoho času prezentací svých aktuálních pocitů nebo sdílením s ostatními členy skupiny.

Naopak u jiných to má další možný dopad, dělají chyby, ztrácejí motivaci, klesá produktivita nebo mohou drasticky omezit komunikaci s vedoucími nebo jinými členy svého týmu. Je zřejmé, že zde role manažera má své místo, musí umět rozpoznat příznaky problémů svých členů skupiny, a to jak osobních, tak pracovních a co nejdříve, aby mohl podniknout kroky, které jim pomohou vyřešit problémy a vrátit se zpět k produktivní práci.

Nesdílet, nesdílet a nesdílet

Jak také každý ví, všichni lidé rádi nesdílejí své problémy s ostatními svobodně a otevřeně. Někdy, protože si nejsme zcela vědomi toho, co nás trápí a někdy může být otevřené vyjádření našich pocitů dost obtížné. Přiznání se ostatním, že máme problém, nemusí být snadné, protože z nějaké formy strachu budeme posuzováni, hodnoceni nebo vystaveni nějaké reakci.

Problémy členů týmu proto obvykle nejsou předávány manažerům ihned a někdy vůbec.

Vodítka problémů

I když členové týmu časem získávají odvahu sdílet problémy se svým manažerem, obvykle neposílají sdělení, která jsou křišťálově čistá a jasná. Nicméně, a to potvrzuje i má praxe, když lidé mají problém nebo nějakou neuspokojenou potřebu, dávají určitá vodítka, někdy skrytá a někdy záměrně kódovaná.

TIP:  Chování zaměstnanců, které boří firmy

Začíná to obvykle formou omezenější komunikace, někdy i snahou o vyhýbání se kontaktu a postupně to přechází v negativní reakce, podráždění, konflikty nebo naopak v deprese a úzkosti a eskaluje to ve formě absence nebo odchodu ze zaměstnání.

Všem výše popsaným reakcím na nespokojenost nebo trvající problém říkám vodítka, ale pro manažery je lepší slovo signál.

Sledujte signály

Zatímco signály vás informují že problém existuje, zřídkakdy vám ovšem napoví skutečnou povahu problému – hloubku problému. Tento obtížnější úkol leží před každým manažerem, aby přiměl své kolegy, aby identifikovali svůj problém. I ti, kteří jsou obvykle otevření, zřídkakdy identifikují skutečný obsah problému. Lidé se zpravidla nedostanou ke skutečnému jádru problému, dokud nezačnou poprvé ventilovat pocity, které mají nebo vysílat své signály.

Čím více diskutujete svůj problém, tím více se dostáváte k jeho skutečné podstatě.

Jak rozumět svým lidem

Je důležité pochopit, že člověk nikdy přesně neví, co prožívá jiná osoba, protože je nemožné být uvnitř hlavy druhé osoby. Jediné, co můžete udělat, je hádat, co se děje uvnitř druhého člověka a spoléhat se na informace, které máme.

TIP:  Značka: Hledáme talenty - High potentials

Skutečné a hluboké porozumění druhé osobě nastane pouze tehdy, když dojem příjemce se shoduje s tím, co odesílatel zamýšlel ve svém sdělení. Naprosto efektivní komunikace se skutečným a plnohodnotným porozuměním je v dnešních firmách vzácná. Umět dekódovat sdělení druhé osoby je mistrovskou disciplínou.

Proč si firmy nerozumí? Odpovědí je celá řada.

  • Lidé ne vždy říkají, co ve skutečnosti cítí.
  • Lidé nejsou vždy v souladu se svými skutečnými pocity.
  • Pocity je těžké vyjádřit.
  • Stejná slova – různé významy.
  • Někdy slyšíme jen to, co chceme slyšet.
  • Převládající emoce nad rozumem.
  • atd.

Obecně lidé, kteří mají problémy obávají, že pokud s ostatními nasdílí svůj problém, tak je zatěžují svými problémy, omezují apod. Obvykle potřebují mít jistotu, že kolega – posluchač je ochoten převzít roli pomocníka v řešení jejich problému.

Buďte pomocníkem

A o tom je vlastně celá manažerská práce. Stát se pomocníkem v řešení problému svých kolegů, umět identifikovat signály problémů a učit se stále správně porozumět svým podřízeným. Zdokonalovat se ve schopnosti rozumět jejich sdělení a správně je dekódovat. Nechci z manažerské komunikace dělat jakousi Enigmu, ale měli bychom se všichni snažit o to si porozumět a zamezit tak zbytečné eskalaci pocitů nebo problémů.

- Reklama -