Jak probíhá personální audit

334

Personální audit a jeho průběh může být různý. Personální auditor zvolí strategii a následně plán realizace. Opět jako je vzor personálního auditu, může být i průběh různý.

Průběh personálního auditu

Někdy může začíná párovými rozhovory se zaměstnanci, někdy může být nejdříve forma dotazníku a někdy může dojít ihned na snímkování a sledování oblastí personálního auditu. Postupy průběhu personálního auditu mohou být různé. Každý personální audit má své know-how, jak se dopracovat k objektivnímu závěru z personálního auditu.

Jak na správný průběh personálního auditu

  • Vhodná volba personálního auditora
  • Maximalizace otevřenosti informací v analýze
  • Nutná je maximální součinnost při realizaci personálního auditu
  • Zajištění kompletní přístup k HR dokumentaci, pohovory, zpětná vazba, ex-interview
  • Je třeba jít naproti změně a závěru z personálního auditu
  • Přistupovat k auditu s pokorou a respektem
  • Pracovat s výstupy a pracovat na své organizaci
  • Vnímat personální audit, jako příležitost, nikoli jako tendenci k negaci a špatné atmosféře v organizaci
Personální audit
- Reklama -