Jak úspěšně rozvíjet a motivovat vaše zaměstnance?

1205

Úspěšní lidé jsou i přes případnou velkou pracovní zátěž vždy spokojenější v zaměstnání než lidé, kteří nedosahují svých cílů, či se jejich kariéra nevyvíjí dle jejich konkrétních představ, ať už z důvodu jejich jednání či z určité nemožnosti rozvíjení kariéry vysněným směrem.

Přečtěte si také: Jaký je vítězný přístup k úspěchu vašich zaměstnanců?

Institut rodinných firem

Jak úspěšně rozvíjet a motivovat vaše zaměstnance?

Tento stav má následně za příčinu pocit frustrace a také zklamání, často pak odchod k jinému zaměstnavateli.

Spokojenost a motivaci v práci ovlivňují faktory

 1. tvorba vhodných podmínek ke vzdělávání – vhodný a motivující prostor
 2. využívání schopností a dovedností zaměstnanců – víte o kvalitách svých zaměstnanců vše
 3. efektivita v jejich vzdělávání – umíte měřit přínos aktivit
 4. spravedlnosti v jejich kariérním růstu – jste spravedlivý

Důležité při plánování a nasměrování kariéry je zapojení zaměstnance, kterého se plánování kariéry týká, jelikož zde dochází ke zvýšení jistoty, možnosti ovlivňování, a tudíž větší spokojenosti. Při plánování kariéry a nástupnictví se využívají různé metody. Základní metodou je rozvojový, individuální plán. Utváří spolu s hodnocením pracovníků, kde nadřízený spolu s hodnoceným dospějí k dohodě o plánovaném rozvoji zaměstnance, určí tedy rozvojové cíle a oblasti.

Další článek:  Všem hledačům osobního rozvoje

Přečtěte si také: Chování zaměstnanců, které boří firmy

Rozvoj zaměstnanců: Dobrý kariérní plán

K efektivnímu rozvoji zaměstnanců je důležité nejprve identifikovat mezery a potřeby firmy. Dalším krokem je formulovat konkrétní rozvojové a vzdělávací cíle a ty dále umístit do konkrétních vzdělávacích aktivit.

Překážky v rozvoji zaměstnanců

 1. omezené příležitosti k růstu
 2. nespravedlivý a neefektivní způsob zveřejňování volných pozic
 3. neobsazování pozic z vnitřních zdrojů
 4. protekce či nespravedlivost při rozhodování o povýšení

Přečtěte si také: 5 chyb a omylů v motivaci vašich zaměstnanců

Jak předejít překážkám v rozvoji zaměstnanců

 1. poskytněte všem zaměstnancům nástroje sebehodnocení a informujte je v tom, jak řídit vlastní kariéru
 2. poskytujte také manažerům nástroje a školení v oblasti rozvoje kariéry
 3. informujte zaměstnance o strategii, vývoji a plánech vaší firmy
 4. nastavte a udržujte spravedlivý a efektivní proces interního zveřejňování volných míst
 5. upřednostňujte obsazování volných pozic z vnitřních zdrojů

Přečtěte si také: Reverzní mentoring. Inovativní metoda pro rozvoj firem?

Je nutné identifikovat, jak zaměstnanec vnímá postup ve své profesní kariéře, možnosti vzdělání, výcviku či rozvoje a jakým způsobem může svojí kvalifikaci, pracovní potenciál a další dovednosti využít při své práci.

- Reklama -