Jak rozvíjet vaše lidi?

418

Úspěšní lidé jsou i přes případnou velkou pracovní zátěž vždy spokojenější v zaměstnání než lidé, kteří nedosahují svých cílů, či se jejich kariéra nevyvíjí dle jejich konkrétních představ, ať už z důvodu jejich jednání či z určité nemožnosti rozvíjení kariéry vysněným směrem. Tento stav má následně za příčinu pocit frustrace a také zklamání, často pak odchod k jinému zaměstnavateli.

Spokojenost v práci ovlivňují tyto faktory:

a)      tvorba vhodných podmínek ke vzdělávání – vhodný a motivující prostor

b)      využívání schopností a dovedností zaměstnanců – víte o kvalitách svých zaměstnanců vše

c)      efektivita v jejich vzdělávání – umíte měřit přínos aktivit

d)      spravedlnosti v jejich kariérním růstu – jste spravedlivý

Důležité při plánování a nasměrování kariéry je zapojení zaměstnance, kterého se plánování kariéry týká, jelikož zde dochází ke zvýšení jistoty, možnosti ovlivňování a tudíž větší spokojenosti. Při plánování kariéry a nástupnictví se využívají různé metody. Základní metodou je rozvojový, individuální plán. Utváří spolu s hodnocením pracovníků, kde nadřízený spolu s hodnoceným dospějí k dohodě o plánovaném rozvoji zaměstnance, určí tedy rozvojové cíle a oblasti.

Kariérní plán

K efektivnímu rozvoji zaměstnanců je důležité nejprve identifikovat mezery a potřeby firmy. Dalším krokem je formulovat konkrétní rozvojové a vzdělávací cíle a tydále umístit do konkrétních vzdělávacích aktivit.

Překážky v rozvoji zaměstnanců:

a)      omezené příležitosti k růstu

b)      nespravedlivý a neefektivní způsob zveřejňování volných pozic

c)      neobsazování pozic z vnitřních zdrojů

d)      protekce či nespravedlivost při rozhodování o povýšení

Jak překážkám předejít:

a)      poskytněte všem zaměstnancům nástroje sebehodnocení a informujte je v tom, jakřídit vlastní kariéru

b)      poskytujte také manažerům nástroje a školení v oblasti rozvoje kariéry

c)      informujte zaměstnance o strategii, vývoji a plánech vaší firmy

d)      nastavte a udržujte spravedlivý a efektivní proces interního zveřejňování volných míst

e)      upřednostňujte obsazování volných pozic z vnitřních zdrojů

Je nutné identifikovat, jak zaměstnanec vnímá postup ve své profésní kariéře, možnosti vzdělání, výcviku či rozvoje a jakým způsobem může svojí kvalifikaci, pracovní potenciál a další dovednosti využít při své práci.

- Reklama -