Jak se neztratit a nepos*** v dnešním náročném světě?

362

Několik z vás, jak píšete a možná je vás i více, kteří tento stav nesdílejí, se tak trochu nyní ztratilo na cestě životem. Vše kolem vás je neutěšené. Ujišťuji vás, že je to vlastně ale v pořádku. Z nějakého důvodu nyní procházíte různými stavy, postoji, náladami, emocemi, některé z nich nejsou moc na sdílení, o ty pozitivní a šťastné se dělí každý rád. Je mou povinností vám sdělit, že to, co musíte v této těžké době zvládnout a ovládnou především, je vaše hlava – vaše mysl.

Mít hlavu – mysl pod kontrolou

Vaše mysl je nástroj, který se může stát buď prostředkem osvobození, nebo jednoduše prostředkem vašeho otroctví. Musíte se naučit porozumět sobě na všech úrovních. I já osobně vím, že toto je velký úkol. Zase na oplátku a ke zjednodušení nepotřebujete mnoho externích informací, uvnitř sebe již tyto znalosti dávno máte. Co se ovšem musíte naučit, je aplikovat tyto znalosti ver vaší každodenní realitě.

Prvním skutečným krokem vývoje v našem životě je poznat sebe sama. Toto vše je vaše cesta, která se odehrává uvnitř. Postupně se snažíte prozkoumat kdo jste, abyste mohli ve svém životě dobře fungovat, porozumět svým zvyklostem a naučit se žít šťastně ve vnějším světě. Abyste se to naučili, musíte studovat své vlastní já na třech úrovních, kterými jsou vaše akce, vaše řeč a vaše mysl. Všechny tyto tři oblasti neustále zkoumáte a sledujete co u nich prožíváte.

  • Co jsem právě udělal/a, jaký pocit u toto mám? Co nyní cítím uvnitř a co za emoci prožívám?
  • Vaše pozorování směrem ven otočte dovnitř a pozorujte a vyhodnocujte…
TIP:  5 lekcí o podnikání, které jsem dostal od buddhistického mnicha

Sami sebe bohužel neznáme

Zde bych asi uslyšel řadu opačných vět, ale věřte, že sami sebe skutečně dobře neznáme, pouze si myslíme, že ano. Studium výroků velkých mudrců a lídrů každého inspiruje a podporuje, ale studium vlastních myšlenek, emocí a činů je skutečná velkolepá studie. Až když se člověk pečlivě naučí studovat své vlastní vnitřní stavy, začne svítat skutečné poznání svého já, a to to vlastně jde především. To, co nemáte, čeho jste nedosáhli, jste vy sami. Vaším snažením by tedy skutečně mělo být dosáhnout sebe sama.

Přečtěte si také: Chcete být úspěšnější? Nebuďte sobci!

Výzkum sebe sama

Při výzkumu uvnitř sebe sama musíme úplně zapomenout na naše předsudky z minulosti a musíme zůstat věrní sami sobě, jinak bude náš výzkum neúplný. Musíme také začít trénovat vlastní mysl, aby byla zaměřena dovnitř. Musíme trénovat mysl, aby šla dovnitř do našeho osobního světa, abychom mohli pochopit ty potřeby, motivace, touhy, ty silné síly v nás, které nás vedou k tomu, abychom něco udělali ve vnějším světě. Potřebujeme znát jejich podstatu.

TIP:  Video: Touha být...

Chceme vědět, proč jednáme a cítíme se tak, jak se chováme. Mysl musí být vycvičena, aby šla dovnitř a zkoumat sama sebe, protože není zvyklá praktikovat techniku ​​vlastního nitra. Prostě musíme být sami sebou a vytvořit silnou touhu poznat sebe zevnitř.

Řešení vnitřního konfliktu

Dokud ve vaší mysli existují konflikty, znamená to, že jste určité věci stále ještě nevyřešili. Takový konflikt vytváří utrpení a pak utrpení také prožíváte opakovaně. Své konflikty můžete a musíte vyřešit sami. Nikdo jiný je za vás nevyřeší. Svobodné myšlení přijde, když plně porozumíte všem schopnostem mysli a změnám své mysli. Smyslem strachu je vést vás k otázkám a pochopení, proč máte tento strach na prvním místě. Když prozkoumáte své obavy, zjistíte, že všechny vaše obavy jsou nějakým způsobem falešné a založené na nedorozuměních.

Přečtěte si také: Osobní růst. Jak se úspěšně rozvíjet?

Obavy a zase obavy

Na vašich obavách není pravda a ani realita. Mnoho obav ve vás zůstává pohřbeno a nikdy je skutečně nezkoumáte. Ve skutečnosti se bojíme zkoumat své obavy, ale měli bychom se naučit zkoumat každý strach, jeden po druhém, setkat se s nimi a pak se zbavit jejich kontroly nad námi. Tento proces je velmi důležitý. Bát se a pokusit se uniknout zkoumání myšlenkových procesů je vážnou chybou.

Všechny naše obavy by měly být prozkoumány, abychom mohli zůstat nebojácní, dokud budeme žít. V životě plném strachu není žádné kouzlo. Nikdo z nás by neměl přijmout tento strašný druh života. Nebojácný život je možný, když jste pochopili způsob, jak dělat své činy ve vnějším světě, a když jste se dozvěděli o svých vnitřních stavech.

TIP:  Podnikatelská cesta / The Entrepreneur Journey

Získejte vládu nad svou myslí

Musíme opakovaně kontrolovat náš proces myšlení. Musíme si uvědomit, že to, co se děje v našich myslích, produkujeme pouze my sami. Jsou to naše reakce, emoce, názory a postoje. Měli bychom to prozkoumat a vždy rozpoznat jako náš vlastní produkt. Myšlení každého člověka je jeho vlastním výtvorem. Začínáme tím, že se učíme kontrolovat a analyzovat svou vlastní mysl. Prvním krokem ke kontrole a osvobození je naše vlastní sebepozorování.

Přečtěte si také: Všem hledačům osobního rozvoje

Práce na sobě je jediná cesta

Začněte pracovat sami se sebou. Když pracujete sami se sebou, neztrácíte energii pozorováním toho, co dělají ostatní kolem vás. Oceňujte, co dělají ostatní a neodsuzujte a nekritizujte to, co ostatní nedělají. Jinak celý svůj život strávíte negací. Důležité je, abyste neustále pracovali sami se sebou, bez ohledu na to, kdo jste. Účelem vašeho života je žít ve světě, a přesto zůstat nad ním.

Získejte kontrolu nad vaší hlavou a překonáte tak tuto těžkou dobu, v které jsme a která se teprve rýsuje před námi všemi!

Za podpory: Swami Rama

- Reklama -