Jak tvořit Employer Brand?

999

Dobře zavedená značka zaměstnavatele, ang. employer brand, je životně důležitou součástí každého úspěšného výběrového řízení. Zde je návod, jak ji vytvářet a udržovat. V současné době je těžší než kdy jindy, aby se každá společnost snažila zachovat její identitu. V nedávno zveřejněné studii bylo publikováno zjištění, že i když bude nabídka zaměstnavatele z pohledu výše platu a benefitů jakkoli lákavá, 53% uchazečů ji neakceptuje, pokud má tato značka zaměstnavatele poškozenu reputaci nebo negativní referenci. Silná značka zaměstnavatele je zásadní pro přilákání vhodných a kvalitních kandidátů. Ve své praxi se často setkávám se zjištěním, že kvalita a reference značky často rozhoduje o samotné reakci z trhu práce a kvalitě uchazečů, ale není to samozřejmě pravidlem vždy.

Jak tvořit Employer Brand

Vaše sdělení má být konzistentní

V komunikaci je důležité, aby zaměstnavatel sděloval stejné informace, napříč všemi platformami, a to jak interně tak externě. Efektivní komunikace mezi značkou a uchazečem o zaměstnání, zvyšuje pravděpodobnost, že potenciální kandidát pozici nakonec akceptuje. Při konzistentní komunikaci nedochází k nedorozuměním a kandidát si pouze potvrzuje to, co sbírá z jednotlivých informačních kanálů. Prvky komunikace tvoří nakonec celek a mají vliv na vnímání kandidáta.

Institut rodinných firem
Další článek:  O co kandidátům jde v Employer Brandingu?

Vnímání značky zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že podnikání je složeno z celé skupiny zaměstnanců, musíte zajistit, že skupina má společné chápání Vaší zaměstnavatelské značky. Stručně řečeno, nikdy nesmíte předpokládat, že Vy a Vaši spolupracovníci jste vždy na stejné straně nebo vlně.

Definice Vaší značky

Stále se musíte snažit vštěpovat jasnou představu o Vaší značce, do myslí svých zaměstnanců. Toto sdělení posilujte prostřednictvím různých médií: e-maily, poradami, workshopy, dokumenty a podobně. Čím více zpevníte smysl toho, co Vaše společnost ve skutečnosti znamená, o to účinněji budou schopni Vaši zaměstnanci vyjádřit a prezentovat svou značku při jednání s klienty a na veřejnosti.

Cílení značky

Všechny ostatní kroky budou zbytečné, pokud Vaše sdělení nerezonuje s Vaší zájmovou skupinou. Čím lépe pochopíte Vaše cílové publikum, tím více bude Vaše značka hrát a bude zaznamenávat větší úspěch.

Závěrem

Nesnažte se udržovat svou zaměstnaneckou značku, dokud si nejste zcela jisti o účinnosti jejího směru. Pracujte na účinném a informačně bohatém sdělení pro Vaše cílové publikum. Zapojte do komunikace značky co nejvíce zaměstnanců a snažte se je přesvědčit o důležitosti tohoto tématu.

Další článek:  Jak ovládáte svůj employer brand a employer branding?

Hodně elánu do budování Vaší úspěšné zaměstnanecké značky.

- Reklama -