Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

857

Firemní kultura neznamená pouze poskytnutí firemních výhod a benefitů, jako jsou pingpongové stoly a sick days. Zatímco tyto výhody mohou určitě existovat ve vysoce výkonné kultuře, nepředstavují samy o sobě podnikovou kulturu.

Co je tedy firemní kultura?

Jednoduše řečeno, firemní kultura je sada chování, která určuje to, jak se ve vaší společnosti dělají všechny věci, záměrně píši všechny věci. Když je firemní kultura obzvláště vysoce výkonná, může mít prokazatelný vliv na všechny oddělení vaší organizace. Od zvýšené angažovanosti, produktivity až po udržení klíčových zaměstnanců jsou výsledkem vysoce výkonné firemní kultury. Například fluktuace je u organizací se silnou firemní kulturou pouze od 5 do 12 %, ve srovnání s 48 % u organizací se špatnou nebo slabou kulturou.

Institut rodinných firem

Jak vypadá vysoce výkonná firemní kultura?

Vysoce výkonná firemní kultura je soubor chování a norem, které vedou organizaci k dosažení vynikajících výsledků. Jinými slovy, je to kultura, která řídí vysoce výkonnou organizaci, kterou je společnost, která dosahuje lepších finančních a také nefinančních výsledků, například ve spokojenosti zákazníků, retenci zaměstnanců apod. Takže, když víte, jaká je vysoce výkonná kultura, jak dosáhnete vysoce výkonné kultury ve vaší organizaci?

Další článek:  Je vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change management

Jak vytvořím vysoce výkonnou kulturu?

Chceme-li pomoci společnostem, jako jste třeba vy, vytvořit silnou firemní kulturu, měřím a analyzuji 10 klíčových kvalit vysoce výkonné firemní kultury.

1. Spolupráce: Analyzuji to, jak zaměstnanci společně spolupracují, sdílejí a kooperují.

2. Inovace: Ptám se, jak společnost podporuje nové myšlenky a jak jsou jednotlivci schopni přesunout myšlenky prostřednictvím své organizace.

3. Flexibilita: Pozoruji to, jak společnost reaguje a přizpůsobuje se novým příležitostem.

4. Komunikace: Sleduji, jak se zaměstnanci dostávají k potřebným informacím a jak je vyhodnocují.

5. Podpora: Zkoumám to, jak si zaměstnanci navzájem poskytují zdroje a znalosti, které potřebují k úspěchu.

6. Zdraví a hygiena: Sleduji to, jaké má společnost má politiku zdraví a jaké má zdroje, které pomáhají lidem udržovat tělesné a duševní zdraví, včetně hygieny pracovního prostředí.

7. Pracovní prostředí: Kontroluji to, jaké má společnost pracoviště, kde lidé disponují zdroji, aby mohli být schopni pracovat efektivně.

8. Odpovědnost: Ptám se a vnímám, zdali jsou zaměstnanci odpovědní za své jednání a mají nezávislost při rozhodování o své práci.

Další článek:  Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

9. Zaměření na výkon: Vyhodnocuji to, zdali zaměstnanci vědí, co určuje jejich úspěch v jejich roli, a jsou odměňováni nebo uznáváni za své úspěchy.

10. Posílení mise a hodnoty: Ptám se managementu na to, co zaměstnanci vědí a v co věří, pokud vedeme diskuzi o poslání, hodnotách jejich společnosti.

Pokud má společnost těchto 10 kvalit na vysoké úrovni, je dost pravděpodobné, že zvládne překonat různé obtíže v podnikání, včetně přicházející recese trhu práce. Je schopna udržet klíčové lidi a přilákat další zajímavé talenty.

Jak postupovat při změně firemní kultury?

a) Ověřujte u svých zaměstnanců pravidelně těchto 10 kvalit, abyste mohli identifikovat silné a slabé stránky vaší společnosti.

b) Jakmile shromáždíte konstruktivní zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců, ujistěte se, že je budete účinně sledovat a vypracujete si plán dalších akcí.

c) Naučte váš management, aby ztělesňoval hodnoty společnosti a kulturní kvality. Vaši nejvyšší představitelé hrají svou zásadní roli při vytváření vysoce výkonné kultury.

„Milujte své lidi a zajímejte se o ně, dávejte jim zpětnou vazbu a podporujte je v růstu, bez nich je vaše organizace a vy sám pouhé…“.

- Reklama -