Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Firemní kultura neznamená pouze poskytnutí firemních výhod a benefitů, jako jsou pingpongové stoly a sick days. Zatímco tyto výhody mohou určitě existovat ve vysoce výkonné kultuře, nepředstavují samy o sobě podnikovou kulturu.

Co je tedy firemní kultura?

Jednoduše řečeno, firemní kultura je sada chování, která určuje to, jak se ve vaší společnosti dělají všechny věci, záměrně píši všechny věci. Když je firemní kultura obzvláště vysoce výkonná, může mít prokazatelný vliv na všechny oddělení vaší organizace. Od zvýšené angažovanosti, produktivity až po udržení klíčových zaměstnanců jsou výsledkem vysoce výkonné firemní kultury. Například fluktuace je u organizací se silnou firemní kulturou pouze od 5 do 12 %, ve srovnání s 48 % u organizací se špatnou nebo slabou kulturou.

Jak vypadá vysoce výkonná firemní kultura?

- Reklama -Institut rodinných firem

Vysoce výkonná firemní kultura je soubor chování a norem, které vedou organizaci k dosažení vynikajících výsledků. Jinými slovy, je to kultura, která řídí vysoce výkonnou organizaci, kterou je společnost, která dosahuje lepších finančních a také nefinančních výsledků, například ve spokojenosti zákazníků, retenci zaměstnanců apod. Takže, když víte, jaká je vysoce výkonná kultura, jak dosáhnete vysoce výkonné kultury ve vaší organizaci?

Další článek:  Bez dobré firemní kultury vaše firma brzy zkrachuje!

Jak vytvořím vysoce výkonnou kulturu?

Chceme-li pomoci společnostem, jako jste třeba vy, vytvořit silnou firemní kulturu, měřím a analyzuji 10 klíčových kvalit vysoce výkonné firemní kultury.

1. Spolupráce: Analyzuji to, jak zaměstnanci společně spolupracují, sdílejí a kooperují.

2. Inovace: Ptám se, jak společnost podporuje nové myšlenky a jak jsou jednotlivci schopni přesunout myšlenky prostřednictvím své organizace.

3. Flexibilita: Pozoruji to, jak společnost reaguje a přizpůsobuje se novým příležitostem.

4. Komunikace: Sleduji, jak se zaměstnanci dostávají k potřebným informacím a jak je vyhodnocují.

5. Podpora: Zkoumám to, jak si zaměstnanci navzájem poskytují zdroje a znalosti, které potřebují k úspěchu.

6. Zdraví a hygiena: Sleduji to, jaké má společnost má politiku zdraví a jaké má zdroje, které pomáhají lidem udržovat tělesné a duševní zdraví, včetně hygieny pracovního prostředí.

7. Pracovní prostředí: Kontroluji to, jaké má společnost pracoviště, kde lidé disponují zdroji, aby mohli být schopni pracovat efektivně.

8. Odpovědnost: Ptám se a vnímám, zdali jsou zaměstnanci odpovědní za své jednání a mají nezávislost při rozhodování o své práci.

Další článek:  Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

9. Zaměření na výkon: Vyhodnocuji to, zdali zaměstnanci vědí, co určuje jejich úspěch v jejich roli, a jsou odměňováni nebo uznáváni za své úspěchy.

10. Posílení mise a hodnoty: Ptám se managementu na to, co zaměstnanci vědí a v co věří, pokud vedeme diskuzi o poslání, hodnotách jejich společnosti.

Pokud má společnost těchto 10 kvalit na vysoké úrovni, je dost pravděpodobné, že zvládne překonat různé obtíže v podnikání, včetně přicházející recese trhu práce. Je schopna udržet klíčové lidi a přilákat další zajímavé talenty.

Jak postupovat při změně firemní kultury?

a) Ověřujte u svých zaměstnanců pravidelně těchto 10 kvalit, abyste mohli identifikovat silné a slabé stránky vaší společnosti.

b) Jakmile shromáždíte konstruktivní zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců, ujistěte se, že je budete účinně sledovat a vypracujete si plán dalších akcí.

c) Naučte váš management, aby ztělesňoval hodnoty společnosti a kulturní kvality. Vaši nejvyšší představitelé hrají svou zásadní roli při vytváření vysoce výkonné kultury.

„Milujte své lidi a zajímejte se o ně, dávejte jim zpětnou vazbu a podporujte je v růstu, bez nich je vaše organizace a vy sám pouhé…“.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...