Jak tvořit zdravou firemní kulturu?

Vím, že toto téma se stále opakuje na mém blogu, ale přesto považuji povinnost sdílet zkušenosti, které tvorbě zdravé firemní kultury prokazatelné pomáhají. Níže si přečtěte několik klíčových prvků zdravé firemní kultury, které jsou dle mne pro zaměstnance v dnešní době nejdůležitější, ale myslím si, že toto platí i pro dobu minulou, která se ne vždy s firemní kulturou tak zabývala.

Osm témat zdravé firemní kultury

  1. Zaměstnanci se cítí respektováni. Se zaměstnanci se zachází ohleduplně, zdvořile a důstojně a jejich názory jsou brány vážně. Při dotazu nad tématem respektu je v některých firmách stále cítit pachuť.
  2. Podporující manažeři. Manažeři pomáhají zaměstnancům dělat jejich práci, reagovat na požadavky, vyhovět individuálním potřebám zaměstnanců, nabízet povzbuzení a být jim zády, jako opora. Téma kvality managementu se v této době chvěje ve svých základech a kvalita managmentu bude pro zvládnutí krize hlavním tématem.
  3. Manažeři žijí základními hodnotami společnosti. Jednání vedoucích je v souladu s definovanými hodnotami organizace, nejsou odchylky. Žít hodnoty organizace považuji na standard, pokud mají být naplněny další body špičkové firemní kultury?
  4. Omezení toxických manažerů. Jedná se o takové manažery, kteří vytvářejí toxické prostředí a jsou popisováni extrémně negativními výrazy. Veškerá toxicita ve firmě má za následek její psotupné otrávení.
  5. Omezení neetického chování. Manažeři a zaměstnanci postrádají integritu a jednají neeticky, takové jednání musí být včas zastaveno a následně definováno jako nežádoucí pro zbytek organizace.
  6. Ohodnocení a benefity. Zdravé posouzení všech benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci, transparentní a pro všechny dosažitelné.
  7. Učení a kariérní rozvoj. Dobré, ale především efektivní a uchopitelné nastavení kariérních příležitostí zaměstnanců k formálnímu a neformálnímu učení.
  8. Jistota a bezpečnost zaměstnání. Podpora ve vnímaní jistoty zaměstnání, omezení strachu z propouštění, krize, pandemie, automatizace atd. Zaměstnanci se musí cítit bezpečně.
Další článek:  Boj o moc – Succession – Když rodinnou firmu trhá konflikt

Výběr klíčových prvků zdravé firemní kultury

Respekt

Zaměstnanci mají významnou potřebu cítit se respektovaní. Zaměstnanci popisují, že jsou občas ponižováni a degradováni, že je na někdy nahlíženo jako kolečka na jedno použití nebo jako na roboty, případně se nimi zachází jako s dětmi, občany druhé kategorie, špínou, spodinou, idioty nebo dobytkem. Možná se budete divit, ale i takové některé dnešní společnosti jsou.

Toxičtí manažeři

- Reklama -Institut rodinných firem

Na druhém konci spektra podporujících vůdců, kteří žijí podle základních hodnot, jsou manažeři, které zaměstnanci popisují jako „strašné“ nebo „toxické. Toxické vedení může mít mnoho podob, ale zaměstnanci, kteří popisují manažery jako toxické, také častěji řeknou, že jsou urážliví, neuctiví nebo neetičtí.

Neetické chování

Bezúhonnost je základním kamenem oficiální kultury většiny organizací – téměř dvě třetiny všech společností uvádí integritu nebo etiku mezi své oficiální základní hodnoty. Nedávná studie manažerů v makléřských firmách zjistila, že téměř 10 % z nich bylo zapojeno do finančního pochybení a neetičtí manažeři zvýšili pravděpodobnost, že jejich podřízení budou podvádět také.

Další článek:  Jaké lidi potřebuje vaše firma v krizi? Ty co jsou...

Jistota zaměstnání

Manažeři obvykle nepovažují jistotu práce za součást podnikové kultury. Nejistota zaměstnání však těžce tíží mysl zaměstnanců, když hodnotí firemní kulturu. Čím větší procento zaměstnanců mluvilo o propouštění, outsourcingu nebo možnosti propuštění, tím nižší byla společnost v žebříčku kultury.

Dnešní manažeři čelí řadě výzev při zvládání návratu po COVID-19 do práce. Musí si udržet ty nejlepší zaměstnance, přilákat nové a udržovat zdravou kulturu, protože se pracovní síla přizpůsobuje nové realitě, která bude zahrnovat více práce na dálku a hybridní práci. Pochopení prvků kultury, které jsou pro zaměstnance nejdůležitější, může vedoucím pomoci udržet angažovanost zaměstnanců a živou kulturu při přechodu do „nového normálu“.

- Reklama -Personální audit
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Utajený šéf – parodie na personální audit

Hned v úvodu si dovolím zcela pochopit, že některým z vás...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

Top články týdne

Greg Savage: Linkedin není Váš přítel!

Greg Savage - The Future of Recruitment Víde zde:...

Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

Produktivita je a bude velkým hospodářským a obchodním tématem....

Instagram a personální marketing?

Všichni jsme již obeznámeni s faktem, že je vhodné...

Google for jobs je tady, co to znamená pro vaše HR?

Google for Jobs se nám tu již nějakou dobu...

Jaká sociální média se hodí pro vaše podnikání?

85% marketéru v oblastu B2B používá Twitter. 40%...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás