Pondělí, 27 června, 2022

Jak udržet zaměstnance v první linii?

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí zaměstnanců.

Studie zdravotních sester

V březnu roku 2022 provedla společnost McKinsey v šesti zemích průzkum mezi 795 zdravotními sestrami, které v současné době poskytují přímou péči pacientům, aby lépe porozuměla jejich zkušenostem, potřebám, preferencím a kariérním záměrům.

Také všichni respondenti uvedli, že tráví více než 70 % svého času poskytováním přímé péče o pacienty a že mají alespoň jeden rok praxe. Dotazovaní odborníci vykonávali praxi v Brazílii, Francii, Japonsku, Singapuru, Velké Británii a Spojených státech.

Další článek:  Co budete dělat, až vám odejde i ten poslední?

Smysluplná práce

Důvody odchodu ze zaměstnání bývají různé. V některých zemích více než 50 % respondentů uvedla, že jejich rozhodnutí odejít nesouvisí přímo s pandemií. Přesto mohou odpovědi odrážet určitou únavu z přímé péče o pacienty.

Smysluplná práce
Smysluplná práce

Ačkoli pro respondenty z řad sester, kteří plánují zůstat na svém pracovišti, zůstává důležitá kompenzace a vidina celkové peněžní odměny, tito respondenti uváděli i důvody, které přesahují platové ohodnocení. Faktory jako je pocit pracovního nasazení, vykonávání smysluplné práce a udržení dobrého zdraví, byly hlavními faktory při rozhodování dotázaných sester zůstat ve svém zaměstnání.

Výsledky průzkumu také poukazují na nápadnou míru shody v tom, jak se sestry cítí ve svých dnešních funkcích, a to navzdory rozdílným systémům zdravotní péče a sítím poskytování zdravotní péče v každé ze šesti zemí.

Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili složitosti názorů sester v jednotlivých zemích, jedna věc se stává jasnou – značná část sester vyjadřuje přání opustit přímou péči o pacienty. To znamená, že nedostatek sester může být v mnoha zemích rostoucím rizikem. Nedávno jsme například odhadli, že ve Spojených státech může do roku 2025 chybět 200 000 až 450 000 sester, tedy téměř 20 %.

Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Respondenti z řad zdravotních sester uvedli, že hlavním důvodem, proč zůstat, je smysluplná práce.

Faktory pro setrvání v zaměstnání

V různých zeměpisných oblastech respondenti uvedli, že mezi nejdůležitější faktory, které je udržují na jejich pozicích v přímé péči o pacienty patří smysluplná práce, pozitivní a zajímavé pracovní prostředí a pocit zdraví a bezpečí. Ve většině zemí nebylo odměňování hlavním faktorem, který by ovlivňoval sestry, aby zůstaly na své současné pozici. Jedinou zemí, kde respondenti uvedli odměnu mezi třemi nejvýznamnějšími faktory, bylo Japonsko.

Pocit, že si jich nadřízený váží, a snaha o vytvoření pozitivního pracovního prostředí byly hodnoceny s vysokou důležitostí. Například ve Velké Británii 63 % respondentů uvedlo, že důležité jsou „pozitivní interakce“, a 49 % uvedlo, že důležitý je pocit „ocenění ze strany vedoucího.“

Myslím, že tyto studie podporují nosné téma tohoto mého blogu. Respondenti také uváděli, že k dobré pohodě přispívá uznání a více pracovních přestávek.

Uznání práce a flexibilita zaměstnání

Ve všech zemích respondenti v drtivé většině označili větší uznání za svou práci za jeden z nejúčinnějších přístupů, které je udrží v práci, spolu s možností využívat více přestávek. Mnoho respondentů také nově upřednostňuje možnost stanovit si pracovní dobu. Respondenti ve většině zemí vyzdvihli jako důležitou možnost vzít si volno a pracovat v určité hodiny nebo dny v týdnu.

Další článek:  Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…
Flexibilita pracovních úvazků
Flexibilita pracovních úvazků

Bez ohledu na zemi by zkoumání toho, co je pro sestry důležité a proč odcházejí, mohlo organizacím pomoci přizpůsobit se. Zúčastněné strany ve zdravotnictví ve všech zemích mohou zvážit strategie, jak ocenit přínos sester, zavést více přestávek, vytvářet pozitivní interakce a budovat pečující týmy, a to vše s cílem zvýšit pohodu zaměstnanců. Z dlouhodobého hlediska by tyto snahy mohly zlepšit udržení zaměstnanců.

Ačkoli tento průzkum není zdaleka vyčerpávající, nabízí přehled faktorů, které by mohly v budoucnu pomoci udržet si zdravotní sestry, zejména ty v první linii. Zdravotnické systémy mohou zjistit, že pozitivní prostředí odrážející priority sester může přilákat nové pracovníky nebo přilákat zpět ty, kteří v posledních dvou letech opustili přímou péči o pacienty. Z dlouhodobého hlediska by investice do sester mohly nabídnout stabilitu a podpořit špičkovou péči o pacienty.

Zdroj: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/around-the-world-nurses-say-meaningful-work-keeps-them-going?cid=eml-web

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Top články týdne

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Jaký vliv má vzhled na úspěch v kariéře?

Atraktivní zaměstnanci vydělávají o 10-15% více než jejich neatraktivní...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...