DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRJak udržet zaměstnance v první linii?

Jak udržet zaměstnance v první linii?

Průzkum přímé péče téměř 800 zdravotních sester ukazuje následující…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí zaměstnanců.

Studie zdravotních sester

V březnu roku 2022 provedla společnost McKinsey v šesti zemích průzkum mezi 795 zdravotními sestrami, které v současné době poskytují přímou péči pacientům, aby lépe porozuměla jejich zkušenostem, potřebám, preferencím a kariérním záměrům.

Také všichni respondenti uvedli, že tráví více než 70 % svého času poskytováním přímé péče o pacienty a že mají alespoň jeden rok praxe. Dotazovaní odborníci vykonávali praxi v Brazílii, Francii, Japonsku, Singapuru, Velké Británii a Spojených státech.

Smysluplná práce

Důvody odchodu ze zaměstnání bývají různé. V některých zemích více než 50 % respondentů uvedla, že jejich rozhodnutí odejít nesouvisí přímo s pandemií. Přesto mohou odpovědi odrážet určitou únavu z přímé péče o pacienty.

Další článek:  Tohle na vás práskne vaše káva. Diagnostika dle kávy
Smysluplná práce
Smysluplná práce

Ačkoli pro respondenty z řad sester, kteří plánují zůstat na svém pracovišti, zůstává důležitá kompenzace a vidina celkové peněžní odměny, tito respondenti uváděli i důvody, které přesahují platové ohodnocení. Faktory jako je pocit pracovního nasazení, vykonávání smysluplné práce a udržení dobrého zdraví, byly hlavními faktory při rozhodování dotázaných sester zůstat ve svém zaměstnání.

Výsledky průzkumu také poukazují na nápadnou míru shody v tom, jak se sestry cítí ve svých dnešních funkcích, a to navzdory rozdílným systémům zdravotní péče a sítím poskytování zdravotní péče v každé ze šesti zemí.

Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili složitosti názorů sester v jednotlivých zemích, jedna věc se stává jasnou – značná část sester vyjadřuje přání opustit přímou péči o pacienty. To znamená, že nedostatek sester může být v mnoha zemích rostoucím rizikem. Nedávno jsme například odhadli, že ve Spojených státech může do roku 2025 chybět 200 000 až 450 000 sester, tedy téměř 20 %.

Respondenti z řad zdravotních sester uvedli, že hlavním důvodem, proč zůstat, je smysluplná práce.

Další článek:  Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

Faktory pro setrvání v zaměstnání

V různých zeměpisných oblastech respondenti uvedli, že mezi nejdůležitější faktory, které je udržují na jejich pozicích v přímé péči o pacienty patří smysluplná práce, pozitivní a zajímavé pracovní prostředí a pocit zdraví a bezpečí. Ve většině zemí nebylo odměňování hlavním faktorem, který by ovlivňoval sestry, aby zůstaly na své současné pozici. Jedinou zemí, kde respondenti uvedli odměnu mezi třemi nejvýznamnějšími faktory, bylo Japonsko.

Pocit, že si jich nadřízený váží, a snaha o vytvoření pozitivního pracovního prostředí byly hodnoceny s vysokou důležitostí. Například ve Velké Británii 63 % respondentů uvedlo, že důležité jsou „pozitivní interakce“, a 49 % uvedlo, že důležitý je pocit „ocenění ze strany vedoucího.“

Myslím, že tyto studie podporují nosné téma tohoto mého blogu. Respondenti také uváděli, že k dobré pohodě přispívá uznání a více pracovních přestávek.

Uznání práce a flexibilita zaměstnání

Ve všech zemích respondenti v drtivé většině označili větší uznání za svou práci za jeden z nejúčinnějších přístupů, které je udrží v práci, spolu s možností využívat více přestávek. Mnoho respondentů také nově upřednostňuje možnost stanovit si pracovní dobu. Respondenti ve většině zemí vyzdvihli jako důležitou možnost vzít si volno a pracovat v určité hodiny nebo dny v týdnu.

Další článek:  Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?
Flexibilita pracovních úvazků
Flexibilita pracovních úvazků

Bez ohledu na zemi by zkoumání toho, co je pro sestry důležité a proč odcházejí, mohlo organizacím pomoci přizpůsobit se. Zúčastněné strany ve zdravotnictví ve všech zemích mohou zvážit strategie, jak ocenit přínos sester, zavést více přestávek, vytvářet pozitivní interakce a budovat pečující týmy, a to vše s cílem zvýšit pohodu zaměstnanců. Z dlouhodobého hlediska by tyto snahy mohly zlepšit udržení zaměstnanců.

Ačkoli tento průzkum není zdaleka vyčerpávající, nabízí přehled faktorů, které by mohly v budoucnu pomoci udržet si zdravotní sestry, zejména ty v první linii. Zdravotnické systémy mohou zjistit, že pozitivní prostředí odrážející priority sester může přilákat nové pracovníky nebo přilákat zpět ty, kteří v posledních dvou letech opustili přímou péči o pacienty. Z dlouhodobého hlediska by investice do sester mohly nabídnout stabilitu a podpořit špičkovou péči o pacienty.

Zdroj: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/around-the-world-nurses-say-meaningful-work-keeps-them-going?cid=eml-web

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...